Vydání nové verze Potrubáku 2.13

V tomto týdnu jsme úspěšně dokončili čerstvou instalaci Potrubáku s označením 2.13. Už nyní ji najdete ve svém Holixa účtu.

Půjde pravděpodobně o poslední verzi Potrubáku pro aktuálně podporované Civil 3D 2020 - 2023. Příští verze už bude podporovat Civil 3D 2021 - 2024. Neměli by jste ji proto minout, pokud ještě stále pracujete ve "dvacítkách". 

V této verzi jsme se soustředili především na vylepšení funkce Editace stavebních objektů. Celé dialogové okno editace se nově přizpůsobí počtu šachet ve vybrané stoce a uživatel jej může dle potřeby natáhnout či zkrátit. Pro rychlejší editací objektů jsme pak přidali možnost nastavit vybraný parametr hromadně do všech řádků nebo do vybraných řádků. Například pokud potřebujeme umístit poklop všech šachet 20 cm nad povrch, tak stačí hodnotu nastavit v jediném řádku. Následně kliknout pravým tlačítkem do příslušného políčka a vybrat možnost Zkopírovat do všech. S klávesou CTRL nebo Shift je pak možné označit jen vybrané řádky a zvolený parametr zkopírovat jen do nich. Tuto funkci můžete použít na všechny aktivní sloupce, tedy i na výběr terénu, zapnutí a vypnutí automatického nastavení povrchu nebo definici výšky dna.

Důležitou změnu jsme provedli ve výpisu stoky. U šachet je nyní správně uveden úhel lomu, měřený po směru hodinových ručiček od výtoku ke vtoku.

Drobnou opravou prošel i generovaný podélný profil, konkrétně datový proužek s délkou potrubí. Dřívější bug je nyní minulostí a uvedená délka je součtem všech navazujících potrubí se stejným sklonem.

Více na Potrubák

Komentáře