Civil Tools pro verzi Civil 3D 2024

Pro diváky naší tradiční online konference LIVE 2024 nebude tento článek žádnou novinkou. Pro ostatní čtenáře, kteří naše snažení před kamerou nesledovali, mám skvělou zprávu. Nová verze Civil Tools s označením 2.0.31 je hotová a můžete ji stáhnout buď z Helpdesku nebo ze stránky pro správu licencí Holixa. Tato verze je podporována ve verzích Civil 3D 2021-2024. Obsahuje jednu novou funkci pro snadnější práci s informačními modely a několik drobných oprav.

 Filtr dle sad vlastností

Tuto funkci jsme původně vyvinuli pro naši jinou aplikaci, BIM Feeder. Věříme však, že při práci s BIM projektem bude nezbytná pro většinu našich zákazníků. Proto jsme se rozhodli funkci Filtr dle sad vlastností zařadit také do Civil Tools.

Funkce uživateli pomůže s výběrem objektů, které splňují nastavená kritéria. Podobá se funkci rychlého výběru, pracuje však s daty ze sad vlastností. Uživatel může vybírat z celého výkresu nebo z aktuálně vybraných objektů. Hledaný typ pak specifikuje, jaké objekty do výběru zahrnout. Na výběr jsou 3D solid, povrch, křivka, návrhová linie a blok. Tady jsme se drželi stejných typů, se kterými pracuje BIM Feeder. V horní části okna pak uživatel přidává hledané vlastnosti. Při kombinaci více vlastností je pak důležité také zvolit vhodnou podmínku. Ve výchozím stavu jsou vlastnosti přidány s podmínkou AND (a současně). Můžete použít také podmínku OR (nebo) pro nalezení objektů, které splní alespoň jedno z kritérií. Přidat můžete i vlastnost s podmínkou NOT (ne) pro vyloučení objektů z výběru. Pro každou přidanou vlastnost je potřeba určit, s jakým operátorem bude pracovat. Tedy zda vlastnost nabývá přesné hodnoty, má být menší nebo větší než daná hodnota, obsahuje klíčové slovo, nebo je například nevyplněna.

Funkce běží v takzvaně plovoucím okně, které můžete mít během práce neustále otevřené. Navíc jej lze i minimalizovat, aby nezabíralo zbytečně moc místa.

Na krátkou ukázku použití se můžete podívat v následujícím videu.

Komentáře