BIM v dopravě - I.díl - má to smysl?

Pokud jste aktivní součástí českého stavebnictví, tak není možné, abyste již někdy nepřišli do kontaktu s pojmem BIM. Někteří z vás již velmi pravděpodobně tuto metodu využívají v praxi. Jelikož však určitě řada z vás ještě tuto šanci neměla a také proto, že kolem BIMu koluje řada fám a mýtů, jsme se rozhodli pro vás v následujícím období připravit další sérii článků, která se bude tentokrát věnovat právě informacím o metodě BIM s důrazem na liniové stavby. 


Jedním z vrcholů této série pak pevně doufám bude workshop Ovládněte sílu openBIM při projektování dopravních staveb, který bude součástí jubilejního 20. ročníku naší tradiční konference CADFórum, na kterou se již nyní můžete hlásit na stránce konference.cadforum.cz.

Pokud si máme v této blogové sérii vyvrátit základní mýty a seznámit vás se základními informacemi o procesu BIM, tak je bezesporu nutné nejprve vůbec vysvětlit, co BIM je a co naopak rozhodně není.

BIM není jen 3D model

V prvé řadě je BIM pracovní postup nebo chcete-li proces. Často bývá za BIM považován pouze 3D model vytvořený projektantem. Ač je takový 3D model nejviditelnější, je to v celém procesu pouze špička ledovce. S tím rovněž souvisí i význam zkratky BIM. Dříve bývalo používáno spojení 
Building Information Modelling = informační model stavby,

což mohlo vést právě k chybné interpretaci BIMu jako jen 3D modelu. Daleko výstižnější význam zkratky BIM je slovní spojení
Building Information Management = správa informací o stavbě

Toto slovní spojení už daleko přesnění sděluje, že BIM je nejen o tvorbě 3D modelu, ale je rovněž o všech dostupných informacích, které se během celého životního cyklu nashromáždí a jejichž efektivní využití může vést k rozsáhlým ekonomickým i časovým úsporám.

DiMS, IMS, CDE, DSS aneb zkratky v BIMu

V metodě BIM se setkáte s celou řadou zkratek. Pojďme si nyní přiblížit význam těch základních.

Digitální model stavby (DiMS) = grafický 3D model doplněný negrafickými (popisnými) informacemi o jednotlivých částech stavby. Pro projektanty se jedná o první kontakt s procesem BIM. Je však nutné mít na paměti, že tím rozhodně možnosti BIMu nekončí!


Informační model stavby (IMS) = základní pilíř BIMu, který sdružuje všechny informace o stavbě v průběhu jejího celého životního cyklu. IMS tvoří veškeré relevantní informace, které bylo možné od počáteční přípravy až do aktuálního okamžiku nashromáždit.

IMS = DiMS + dokumenty a informace získané v průběhu přípravy, realizace a provozu stavby


Společné datové prostředí (CDE) = cloudové uložiště se specificky upravenými možnosti pro schvalovací procesy, ve kterém "žije" IMS a mají do něj přístup všechny dotčené strany spolupracující na konkrétním projektu

Díky správně nastavenému CDE budou mít k dispozici všichni účastníci aktuální informace a nebude docházet k šíření neaktuálních verzí dokumentů. 

CDE = nositel jediné pravdy, zdroj všech relevantních informací o stavbě


Datový standard stavby (DSS) = jednotný jazyk procesu BIM, který umožní snadnou komunikaci všech účastníků napříč profesemi, které se zúčastní daného projektu. Má za cíl sjednotit strukturu a rozsah dat, které mají ke konkrétní stavbě existovat. 
Pro silniční a železniční stavby je nyní k dispozici datový standard tvořený odborníky pod záštitou SFDI

IFC (Industry Foundation Classes) = otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat pro potřeby informačního modelu stavby. Umožňuje modelům vytvořených v různých BIM softwarových nástrojích se potkat na jednom místě.

Momentálně je k dispozici pro infrastrukturu zásadní verze IFC 4.3. Téma IFC si více přiblížíme v jednom z následujících článků.

Další zkratky najdete v našem BIM slovníčku na BIMfo.cz


Přínos časové i ekonomické úspory

Možná se vám tvrzení o úsporách času a peněz v souvislosti s BIMem zdá mírně řešeno zvláštní, ale skutečně tomu tak je. Pokud dokážeme do stavebnictví implementovat ty správné procesy a zefektivnit díky tomu komunikace mezi jednotlivými subjekty, je naprosto logické, že výsledkem bude časová i ekonomická úspora. Je proto však nutné vymanit se z nálepky nejkonzervativnějšího oboru a připustit si, že je tato změna nutná. 

Nesmí se však na BIM nahlížet jako na 3D modelování, které v určitých ohledech může opravdu zabrat více času než tvorba klasické 2D dokumentace. Ovšem v případě, že konkrétní softwarové nástroje budeme používat maximálně efektivně, tak nakonec i tato zdánlivá komplikace zmizí, protože projektanti získají dostatek zkušeností a budou 3D modely tvořit v obdobné rychlosti jako dnešní 2D dokumentaci.

Na představení softwaru pro tvorbu DiMS a seznámení se základními postupy práce v nich se můžete těšit v příštím článku. Své místo dostane i naše aplikace BIM Feeder pro doplňování negrafických informací.

Pokud vás téma BIM zajímá a chcete se dozvědět daleko více nad rámec těchto článku, tak vám mohu doporučit účast na našich kurzech BIM Academy. Více informací o nich a o možnostech přihlášení se dozvíte na stránkách academy.bimfo.czKomentáře