Vydání nové verze Potrubáku 2.14

Přesně po půl roce je tady nová verze naší aplikace Potrubák pro práci s gravitačními potrubními sítěmi. Nově s podporou Civil 3D 2021 - 2024. Už nyní ji najdete ve svém Holixa účtu

Výrazně vylepšuje dříve uvedenou funkci Vytvořit stoku podél trasy. A obsahuje novou funkci pro Vytvoření uličních vpustí podél trasy. Úprav se dočkalo také dialogové okno pro hydraulické výpočty, které bude nyní pro uživatele přehlednější.

Podpora Civil 3D 2024

Čtenáře s nainstalovanou nejnovější verzí Civilu si dovolím upozornit, že je nutné doinstalovat český country kit, který rozšíří katalog potrubních sítí o české stavební objekty (šachty, vpusti...) a potrubí. A pozor, vrátila se nám chybka z verze 2020, kdy regenerace katalogu končila neúspěšně. Spusťte proto poprvé Civil "jako správce", nastavte katalogy na CZ Metric a příkazem PARTCATALOGREGEN aktualizujte součásti katalogu.

Vytvoření stoky a vpustí podél referenční trasy

Oba příkazy slouží k rychlému a snadnému rozmístění objektů potrubní sítě vzhledem k ose komunikace. První funkce vytvoří hlavní řad stoky se šachtami v zadaném rozsahu staničení, odsazení od osy a intervalu vzdálenosti. Dialogové okno pro zadání polohy šachet jsme nově rozšířili o možnost definovat podél trasy více úseků s rozdílnými hodnotami. Druhá z funkci pak podobným způsobem osadí uliční vpusti nebo domovní přípojky. Uživatel si navíc může vybrat jestli přípojky napojit kolmo ke stoce nebo do nejbližší šachty. Funkce pracují nezávisle, takže je můžete použít v libovolné kombinaci podle aktuální potřeby. Výsledkem jsou civilovské potrubní sítě, které je možné dále editovat a použít pro definici stoky v aplikaci Potrubák.

Hydraulické výpočty

V první řadě jsme se snažili všechny tabulky hydraulických výpočtů zjednodušit. Odebrali jsme pár nezajímavých sloupců. Sjednotili jsme řazení úseků od nejvyšší šachty směrem dolů. Přidali jsme podmínku redukce kapacitního průtoku. A rozlišili jsme průtok návrhový, kapacitní a redukovaný. V první záložce Šachty zjistíme kumulativní návrhový průtok Q. V kapacitním posouzení spočítáme teoretický kapacitní průtok Q100 při stoprocentním plnění výšky potrubí. Nastavením podmínky v levém dolním rohu okna pak získáme redukovaný kapacitní průtok QRED, který nám poslouží při návrhovém posouzení Q < QRED. O splnění či nesplnění podmínky je uživatel informován v novém sloupci Podmínka Q.

Často jste se nás ptali, co dělat, když zjistíte, že potrubí je poddimenzované. Díky plovoucímu oknu můžete měnit rozměr potrubí v modelu během výpočtu. Na kartě Potrubí pak jednoduše aktualizujete tabulku a znovu ověříte výsledky návrhového posouzení.

Více na Potrubák

Komentáře