Vydání nové verze Railway Tools

Naše aplikace pro projektanty železnic je konečně připravena pro oficiální vydání. Verze Railway Tools 1.3.75 je určena pro Civil 3D 2021 až 2024. Na uživatele v ní čekají především aktualizované podsestavy pro jednokolejné tratě.

Podsestava Lože

Obsahuje nový parametr Zapuštěné lože. U jednokolejné i dvoukolejné trati lze zapnout oboustranně zapuštěné lože. Jednokolejná trať pak navíc dovolí výběr pouze levostranně zapuštěného nebo pouze pravostranně zapuštěného lože.

Konstrukční vrstva jednokolejné tratě

Úplně nová podsestava se skladbami podle předpisu S4. Je to vlastně taková první vlaštovka, pilně připravujeme i podkladní vrstvy a jejich alternativy pro dvoukolejku.

Podsestava obsahuje všech šest skladeb dle S4 označených čísly 1 až 6. Za zvláštní zmínku stojí skladba 6 s vyrovnávací vrstvou při nadměrném výlomu. Po nacílování na povrch výlomu dokáže přesně obtáhnout jeho tvar a vykreslit skutečnou vyrovnávací vrstvu v daném staničení. Dále nechybí klasické parametry pro tloušťky konstrukčních vrstev, sklony zemní pláně a šířky trativodů. Polohu a výšku trativodního potrubí je samozřejmě možné zacílovat. 

Novým způsobem jsme přistoupili ke kódování podsestavy. Doufáme, že přinese uživatelům více svobody při práci. V parametrech najdete kódy jednotlivých materiálů, ze kterých si podsestava sama vytvoří kód tvaru, spojnic i bodů. 

Příklad: 

  • Uživatel zadá kód štěrkodrti = Sterkodrt
  • Podsestava vytvoří kód tvaru = Sterkodrt
  • Podsestava vytvoří kód spojnice = Sterkodrt
  • Podsestava vytvoří kód bodu = KcniVrstva_SterkodrtL, KcniVrstva_SterkodrtO, KcniVrstva_SterkodrtP
Pokud kódování a jeho nastavování příliš neholdujete, tak doporučím do kódů nijak nezasahovat. Výchozí hodnoty kódu jsou v šabloně připraveny k okamžitému použití. Nově zadané kódy je pak nutné ve výkrese zadefinovat.

Všechny důležité informace o chování a možnostech podsestavy se dozvíte v její nápovědě.

Kompatibilita

Všechny sestavy v paletě RWT (jednokolejná trať svršek a spodek, dvoukolejná trať svršek a spodek...) jsou vytvořeny s použitím nové verze pkt souboru. To znamená, že nejsou zpětně kompatibilní s předchozími verzemi. Bohužel to vzhledem k množství změn nešlo jinak. Ale nezoufejte, předchozí verze pkt souboru je v instalaci přiložena a zajistí funkčnost starších výkresů.

Jste-li nový uživatel a chystáte se vytvořit první projekt s našimi sestavami, pak importujte pouze pkt soubory ve složce Podsestavy. Jste-li stávající uživatel a máte rozpracované projekty, pak naimportujte pkt soubory ze složky Podsestavy a také pkt ze složky pro kompatibilitu.

Více na Railway Tools

Komentáře