Jak na průhlednost v IFC

Při práci s IFC soubory v odvětví infrastruktury, typicky při modelování ochranného pásma nebo průjezdného profilu, je klíčové mít možnost efektivně pracovat s průhledností vybraných objektů. Průhlednost vybraných prvků umožňuje uživatelům lépe porozumět prostorovému uspořádání a vzájemnému vztahu jednotlivých součástí modelu. V tomto článku se podíváme na způsoby, jak nastavit průhlednost pro vybrané objekty v IFC formátu, a to jak pomocí prohlížeček, tak přímo v samotném IFC souboru.

Volba vhodného prohlížeče

Při nahlížení do IFC souborů je klíčové zvolit si vhodnou prohlížečku, která podporuje zobrazení průhlednosti. Některé prohlížečky umožňují dočasně zprůhlednit vybrané prvky, zatímco jiné nemusí podporovat zobrazení průhlednosti vůbec. Já jsem k otestování práce s průhledností zvolila 4 volně dostupné prohlížečky IFC. A musím říct, že jsou mezi nimi velké rozdíly. Vezměme to od propadlíků až k premiantům. Upozorňuji však, že následující hodnocení se týká pouze schopnosti zobrazit průhledné objekty.

IFC Open Viewer

Moje oblíbená prohlížečka v testu naprosto pohořela. Nula hvězd z 5. Tady jsem s průhledností nepochodila.

Průhlednost? To neznám...

BIMcollab Zoom

Tato prohlížečka umí nastavit průhlednost vybraným prvkům v modelu. Bez možnosti dalších nastavení, ale účel tato funkce plní. Prohlížečka také dokáže pracovat s hodnotou průhlednosti zapsanou v IFC souboru.


BIMvision

V podstatě velmi podobná funkce pro nastavení průhlednosti u vybraných prvků je i v této prohlížečce. O stupínek výš ji vynesl fakt, že umí průhlednost nastavit i všem nevybraným prvkům modelu. Osobně to vnímám jako užitečnou drobnost, která zpříjemní práci. I zde se model automaticky zprůhlední, pokud je hodnota průhlednosti uložena v IFC souboru.


usBIM viewer+

O vítězi v této kategorii rozhodla jeho schopnost nastavit úroveň průhlednosti u jednotlivých prvků. Pěkně přehledně ve stromové struktuře modelu najdete interaktivní posuvník s procenty, které určují průhlednost. Samozřejmostí je automatické nastavení těchto procent na hodnotu uvedenou v IFC. Pokud tedy chcete pracovat s různými stupni průhlednosti, je usBIM viewer+ jednoznačnou volbou.

A jak nastavit průhlednost do IFC souboru, ptáte se?

Pokud chcete mít vybrané objekty průhledné vždy, můžete provést přímo úpravu v IFC souboru. Postup je relativně jednoduchý a předvedeme si ho na formátu IFC 4. Ještě v Civilu se ujistěte, že tělesa, která chcete mít průhledná, se nacházejí ve vlastní hladině. Budeme totiž nastavovat úroveň průhlednosti jako vlastnost hladiny.
  • vyexportujeme model do IFC
  • otevřeme IFC v textovém editoru - například v Poznámkovém bloku
  • vyhledáme řetězec IFCPRESENTATIONLAYERWITHSTYLE('název hladiny'
  • na následujících řádcích najdeme řetězec IFCSURFACESTYLESHADING(#xxx,$)
  • zástupný znak $ nahradíme desetinným číslem, které odpovídá procentům průhlednosti
  • soubor uložíme a zavřeme
  • hotovo
Celý postup si můžete prohlédnout na následujícím videu

Komentáře