Digitální model reliéfu 5G

V dnešním článku si ukážeme, jak snadno, rychle a zdarma získat body zemského povrchu pro tvorbu digitálního modelu terénu. Data jsou dostupná pro celé území České republiky. A vznikla metodou leteckého laserového skenování. Přesnost by proto měla být dostatečná pro základní analýzu terénních poměrů při projektování dopravních staveb. Udávaná střední chyba výšky je 0,18 m v odkrytém terénu a 0,30 m v zalesněném terénu. 

Oficiální název datové sady zní Výškopis - DMR 5G. Digitální model reliéfu České republiky 5. generace v S-JSTK a poskytuje ji Český úřad zeměměřický a katastrální. Podrobné informace o způsobu pořízení, aktualizacích nebo licenčních podmínkách jsou uvedeny přímo na jejich stránkách. Pro získání dat z tohoto výškopisu nejprve navštívíme Geoprohlížeč a přidáme vrstvu ZABAGED® - Výškopis - DMR 5G

Přiblížíme pohled na naši zájmovou oblast. V menu Seznam vrstev otevřeme nabídku pro Dmr5g a zvolíme možnost Exportovat data.

Zadáme emailovou adresu pro doručení dat. Pomocí příkazu Nakreslit vlastní rozsah v mapě nadefinuje vlastní zájmové území. Zvolíme formát dat TXT a dokončíme akci tlačítkem Exportovat data >> Za pár okamžiků obdržíme mail s odkazem nebo data stáhneme přímo z geoprohlížeče.

A teď už hurá do Civilu 3D. Poskytnutá data obsahují souřadnice XYZ oddělené mezerou. Jejich přidání do povrchu tak zvládneme hravě příkazem Přidat soubor bodů (ADDPOINTFILE).

A máme hotovo, 3D povrch terénu je připravený k práci. Můžete si vygenerovat jeho vrstevnice, řezy, počítat kubatury.

Na celý postup se můžete podívat na následujícím videu:

Komentáře