Project Explorer - pomocník pro správu a tvorbu vašeho projektu

Jistě si celá řada z Vás, kteří denně pracujete s programem Civil 3D, během jeho používání nacvičila a zažila určité pracovní postupy, které opakovaně aplikujete při tvorbě a editaci povrchů, tras, profilů, koridorů či potrubí. Jistě mi potom dáte za pravdu, že Civil 3D je velmi specifický program zejména tím, že pro nastavení a úpravy jednotlivých objektů musíte znát celou řadu dialogových oken, abyste byli schopni vytvořit projekt tak, aby co nejvíce odpovídal Vašim požadavkům. Stejně tak, obvykle pro správu jednotlivých objektů ve výkrese používáte paletu Prostor nástrojů. Ovšem Civil 3D už nějaký ten rok disponuje mnohem mocnějším nástrojem, který kloubí Prostor nástrojů a všechny nejrůznější okna Vlastností objektů. Tím nástrojem je Project Explorer (PE) a ten si blíže představíme v tomto článku.

Kde a kdy Project Explorer vznikl?

Nejprve krátce k tomu, kdy a kde se Project Explorer pro Civil 3D objevil. Ti šťastnější z Vás ho mohli mít k dispozici již pro verzi 2021. Ovšem pouze ve chvíli, kdy jste byli vlastníkem sady AEC Collection. Samostatná licence na Civil 3D bohužel nestačila. Program bylo navíc nutné si doinstalovat samostatně, což velmi pravděpodobně stejně celá řada uživatelů nedělala. 

Velká a pro Project Explorer stěžejní změna nastala po vydání verze 2024. Od této verze je totiž PE součástí již samotné instalace Civil 3D a je k dispozici všem uživatelům bez omezení. Proto je vhodné se nyní seznámit s tím, jak nejlépe tohoto pomocníka při práci v C3D využit.

Jak Project Explorer spustím a co v něm najdu?

Project Explorer spustíte velmi snadno pomocí příslušné ikony. Té si velmi pravděpodobně již celá řada z Vás všimla. Nachází se totiž přímo na kartě Výchozí v horním pásu karet.

Postačí ikonu vybrat a otevře se Vám samostatné okno Project Exploreru, které lze charakterizovat jako nemodální. Tedy můžete si ho otevřít a dále pracovat ve výkresu bez jakýchkoliv omezení. Pro uživatele se dvěma a více monitory je tedy možnost mít Project Explorer zapnutý trvale.

V okně Project Exploreru najdeme v horní liště několik záložek, které víceméně pokrývají všechny typické civilovské objekty. Zde je tedy patrná podobnost a zastupitelnost palety Prostor nástrojů, která rovněž zahrnuje přehled existujících civilovských objektů v daném výkrese. Ovšem prostředí PE umožňuje přehlednější, rychlejší a efektivnější správu těchto objektů. V rámci PE můžeme totiž civilovské objekty rovnou upravovat a tím lze nahradit velkou část úkonů, kterou jste byli zvyklí nastavovat v jednotlivých oknech vlastností konkrétních objektů.

Zajímavé vychytávky práce v Project Exploreru

V okně Project Exploreru můžete spravovat civilovské objekty - Trasy (včetně Profilů), Šablony typických řezů, Podsestavy, Koridory, COGO body, Návrhové linie, Parcely, Povodí, Potrubí (gravitační i tlakové) a Stopy příčných řezů. Kromě toho se dostalo i na autocadovské bloky nebo pro digitální modely staveb (DIMS) v procesu BIM nezbytné sady vlastností.

Každý ze zmíněných objektů má v PE samostatnou záložku a dle typických charakteristik je odpovídajícím způsobem upravena i jeho karta.

Na kartě týkající se Trasy máme rovnou k dispozici i možnost správy Profilů, které, jak dobře víte, jsou na Trasy přímo navázané. V horní části karty nalezneme zjednodušené zobrazení právě zmíněných Profilů, které se Vám zvýrazňují podle toho, jaký Profil zvolíte z nabídky.

Ve spodní části si potom můžete nechat vypsat souřadnice bodů na trase dle požadovaného intervalu staničení. Pokud si jedno z vypsaný staničení zvolíte a následně podržíte klávesu CTRL, tak se Vám přímo v Modelu výkresu zobrazení symbol, který odpovídá umístěním danému bodu. Obecně klávesa CTRL při jejím stisknutí vyvolá zvýraznění zvolené položky v Modelu. 

Na kartě Šablon typických řezů nebo samotných Podsestav zase můžete přímo měnit parametry jednotlivých podsestav.

Karta Koridoru může v lecčems nahradit Editor příčného řezu, protože v horním náhledu lze přeskakovat mezi pohledy na jednotlivé staničení Koridoru. Pokud navíc v horní liště u položky Porovnat s zvolíte Povrch reprezentující stávající stav, tak v náhledu řezů budete mít zobrazený právě i tento stávající terén. Na té samé kartě rovněž doporučuji vyzkoušet možnosti záložky Návrhové linie koridoru, která zahrnuje jmenný seznam všech linií tvořících vybraný Koridor. Samozřejmostí je možnost výběru jedné linie a za pomocí klávesy CTRL si ji nechat zvýraznit v Modelu. Orientace v "čarách" Koridoru nebyla nikdy jednodušší!

Na své si přijdou i projektanti potrubí, protože rozhraní Project Exploreru jim přináší daleko snazší možnost editace. Samozřejmě editace není tak snadná jako za pomocí našeho Potrubáku, ale oproti klasickému fungování v C3D je to významný posun kupředu zejména v případě, že chcete měnit rozměry, dimenze či sklony potrubních sítí.

Jak sami z předchozích řádků můžete vidět, tak Project Explorer toho nabízí opravdu hodně. Myslím si, že každý si při jeho používá najde to svoje a může objevit něco velmi užitečného pro každodenní práci v Civil 3D. Velmi zajímavou možností PE je rovněž export výkazů a další výstupů z C3D, na které se určitě zaměříme v jednom z dalších článků na našem blogu.

Komentáře