Stůj! Dej přednost "Dopravnímu značení 2.0"

Konečně je to tady...po létech cviku a odříkání jsou nyní k dispozici dynamické bloky dopravního značení verze 2.0. Značky je možné použít v jakémkoli AutoCADu 2007 a výše.
Instalace obsahuje svislé dopravní značení nového i stávajícího stavu, vybrané dynamické vodorovné dopravní značení a kolekce byla také doplněna o symboly a značky světelného signalizačního zařízení.

Hlavní novinky:

-aktualizace podle novelizační vyhlášky č.91/2009 Sb. s účinností od 21. dubna 2009
-doplněny značky pro dokumentaci stávajícího stavu v odstínech šedé
-každý blok obsahuje několik editačních uzlů (posun, zarovnání, zrcadlení, viditelnost)
-pozadí značky, popis i odkazová čára mají vlastní hladinu
-předpřipravené kombinace SDZ
-svislé dopravní značení jsou dynamické bloky s vlastností Poznámka (měřítko)
-dodatkové tabulky s atributy jsou pro větší čitelnost zvětšeny
-SDZ s reflexní tabulí
-doplněny dynamické symboly pro SSZ
-velký přehled SDZ a VDZ k vytisknutí na nastěnku
-instruktážní video "Jak instalovat" a "Značky v akci"
a další...

Abych Vás trochu navnadil, podívejte se prosím na následující video:

Bližší info zde.

Komentáře