Stahujte Xanadu šablony 2011

Aktualizovanými šablonami pro verzi C3D 2011 navazujeme na tradici oborových šablon pro projektanty pozemních komunikací, vodohospodářských staveb a terénních úprav. V průběhu roku a při školeních se objevily nějaké návrhy, které jsem se snažil, pokud to bylo možné, do šablon zapracovat. Pojďme se tedy podívat, co je nového:

Silniční šablona 2011
-styly pro nové C3D entity (mračna bodů a klopení)
-sada stylu kódů Editor PR pro interaktivní editaci a prohlížení řezů koridoru (tady vidím v budoucnu velký potenciál)
-upravené kódy pro vzorové příčné řezy (správná šířka zpevnění)
-styly povrchu pro určení sklonů a světových stran
-doplněn chybějící styl popisku projektové vrstevnice
-u trasy přidány popisky pro příkopy a trativody
-styl klopení nyní ukazuje značky i při 2%
-upraveny tabulky vytyčovacích prvků oblouku
-kompletně přepracované popisky v zobrazení podélného profilu (většinu popisků lze již editovat nezávisle)
-vylepšen styl pro ruční šířkové kótování v příčných řezech (nahrazuje pomalejší způsob přes klasické ACAD kótování)
-popisky sklonů v promile a další...

Samostatné popisky v podélném profilu pro snadnější editaci bez nutnosti rozbít profil

Vodařská šablona 2011
-styly pro nové C3D entity (mračna bodů a klopení)
-sada stylu kódů Editor PR
-styly povrchu pro určení sklonů a světových stran
-doplněn chybějící styl popisku projektové vrstevnice
-přepracovány styly trasy "Po proudu" a "Proti proudu"
-podobně doplněny styly "Po proudu" a "Proti proudu" pro profil a zobrazení podélného profilu
-přidán styl pro vykreslení skupiny PR
-nové styly popisků zobrazení PR (svislice s výškami a odsazením, aby přirozeně doplnily automatické popisky příčného řezu)
-popisky sklonů v promile a další...

HTU šablona 2011

podobně jako v předchozích šablonách...
-styly pro nové C3D entity (mračna bodů a klopení)
-sada stylu kódů Editor PR
-styly povrchu pro určení sklonů a světových stran
-doplněn chybějící styl popisku projektové vrstevnice
-důraz byl kladen hlavně na poloautomatické popisování příčných řezů se svislicemi, výškovými kótami a odsazením
-popisky sklonů v promile a další...

Všechny šablony jsou ke stažení na našem VIP serveru, kam by měly postupně přibývat i další soubory Xanadu Country Kitu.

Komentáře