Shape Extraction - rekonstrukce 3D těles z mračna bodů

Mračna bodů představují jednoduchou metodu pro načtení a interpretaci měření rozsáhlých objektů v terénu. Ať již body získáte přímým laserovým skenováním nebo třeba analýzou série fotografií scény pomocí nástroje Autodesk PhotoFly. Rodina AutoCADu podporuje přímý import mračna milionů bodů již od verze 2010 (se Subscription Advantage Packem).

Shape Extraction (courtesy: Shaan Hurley)
Pracovní postup následného zpracování mračna bodů ale není úplně hladký. Body mračna můžete používat pro uchopování, ale nemůžete je (s vyjímkou modelu terénu v Civil3D) přímo převádět na vyšší entity AutoCADu.

Tento problém řeší nový nástroj z Autodesk Labs - Shape Extraction for AutoCAD. Tedy, nový, on není úplně nový, ale nově je uvolněn pro všechny země. Shape Extraction je určen pro různé varianty AutoCADu řady 2011 (AutoCAD, Architecture, Civil3D, Plant3D - 32/64-bit) a nabízí funkce pro poloautomatickou rekonstrukci jednoduchých 3D těles, rovin a řezů (křivky a spline) z mračen bodů. Významně tak pomáhá v procesu rekonstručního modelování stávajícího stavu.

Postup nejlépe představí video:Bezplatný download aplikace, další videa a ukázková data najdete na stránce
Autodesk Labs.

Komentáře