Povrch z bodů na vedení

Vítejte v novém roce a přejeme všem hodně zdraví a pracovních úspěchů. Krize nekrize - život musí jít dál. Někde bydlet musíme, po něčem jezdit nebo chodit také a trubkami posílat víte co... už tuplem, takže dnešní tip je věnován hlavně projektantům inženýrských sítí.

Při rekonstrukci např. kanalizace se občas stává, že od geodetů dostanete pouze zaměřené výšky poklopů šachet a jejich souřadnice. Těchto pár bodů není ideální podklad pro tvorbu velkého digitálního modelu terénu, resp. podélného profilu, ale pomocí pár triků si s nimi C3D lehce poradí a DTM vytvoří.

1) Předpokládejme, že podklad v txt souboru bude vypadat takto:

2) Přes záložku Vložit > Body ze souboru, vložíme zaměřené body na šachtách.

3) Pospojováním bodů vytvoříme návrhovou linii nebo 3D křivku. Je to tak trochu na vás, ale spíš doporučuji Nlinii. Jakmile se nás příkazový řádek zeptá na první bod Nlinie, použijeme bodový filtr z obrázku a v tomto případě zadáme 1-6. A entrujeme, entrujeme a entrujeme...

4) Abychom měli jistotu správného sejmutí PP terénu, uděláme dvě 3D ekvidistanty pomocí výborného příkazu pro stupňovité odsazení, který mimochodem funguje i na 3Dkřivky.

5) Už jsme téměř u konce... Vybereme všechny 3 Nlinie a buď přes menu na pravém tlč. nebo v ribonu, zvolíme příkaz Přidat jako povinnou spojnici.

Pojmenujeme nový povrch, zvolíme jeho styl a v následujícím dialogu určíme povinné spojnice typu Standard, to je důležité, a výsledný povrch je hotov.

Nyní už můžeme vytvořit podélný profil a máme jistotu, že výšky budou sedět. Je mi jasné, že určitě objevíte ještě několik dalších způsobů. Tak hurá do toho...

Komentáře