Transformace souřadnic při importu bodů

V dnešním článku si ukážeme, jak provést v Civil 3D transformaci souřadnic při importu bodů a několik dalších operací s nimi. Ostatně jako většina článků z poslední doby je i tento psán na základě dotazu na helpdesku.

Zdrojovými daty byl v tomto případě textový soubor s body, ve kterém byly následující sloupce oddělené tabulátorem:

ČÍSLO BODU     ZEM. DÉLKA     ZEM. ŠÍŘKA   RYCHLOST     KURZ

Souřadnice bodů jsou zadány v souřadném systému WGS84 a cílem je převod těchto souřadnic do JTSK a spojení bodů křivkou v jejich pořadí.

Příprava před importem

První věcí, kterou musíme provést, je zadefinování nových vlastností pro body - kurz a rychlost. To provedeme v Toolbox v "Nastavení", kde rozbalíme "Bod", "Uživatelem definované klasifikace", klikneme pravým tl. myši na "Neklasifikováno", zvolíme "Nový" a dle obrázku vytvoříme novou vlastnost pro rychlost a analogicky pak i pro kurz.

Vytvoření nové vlastnosti bodů - rychlost a kurz

Druhou operací nutnou provést před spuštěním importu je nastavení souřadného systému našeho výkresu. Tedy systému, do kterého budeme transformovat. To provedeme výběrem možnosti "Upravit nastavení výkresu..." po kliknutí pravým. tl. myši na název výkresu v "Nastavení".

Nastavení souřadného systému výkresu

Import

Nyní už můžeme konečně přistoupit k samotnému importu bodů s transformací. Na kartě "Vložit" vybereme "Body ze souboru", čímž vyvoláme dialog pro import bodů a načteme náš textový soubor. Pak klikneme na terčík s tužtičkou, kde zvolíme "Nový" a "Uživatelský soubor bodů". V něm nastavíme správně oddělovač, všechny sloupce dle našeho textového souboru a nesmíme hlavně zapomenout kliknutím na symbol sféry zvolit souřadný systém bodů - tedy WGS84.

Vlastní formát souboru bodů 

Povšimněte si vybraných názvů sloupců. Zde mi překladatel Civilu 3D pěkně zatopil. Nejdříve totiž pro zeměpisnou délku vyberete sloupec "Zeměpisná délka ve stupních", jenže položku "Zeměpisná šířka ve stupních" byste hledali marně a musíte zvolit "DECDEG Zeměpisná šířka". Asi pro zmatení nepřítele :-)

Pak se vrátíme do dialogu pro vložení bodů, kde si zvolíme náš nově vytvořený formát bodů, necháme si body vložit do nové skupiny bodů a nezapomeneme ve spodní části okna zaškrtnout "Provést transformaci souřadnic, je-li to možné", aby byla transformace provedena. Po kliknutí na OK již dojde ke vložení bodů přesně tam, kde mají v JTSK být.

Dialog importu bodů (data od zákazníka jsou úmyslně skryta)

Konečné úpravy

Za závěr provedeme spojení bodů křivkou v jejich pořadí. Toho lze snadno docílit pomocí transparentních příkazů. Spustíme tedy kreslení křivky a před zadáním prvního bodu vybereme transparentní příkaz "Číslo bodu" ('PN na příkazové řádce). Následně již do příkazové řádky zadáme rozsah bodů. Např. 1-1145.
Po úpravě stylu popisku bodů pak můžeme získat i poměrně pěkný výstup, kdy nám u každého bodu ukazuje šipka kurz a její délka symbolizuje rychlost.

Naimportované bodyKomentáře

  1. Já bych jen upozornil, že tento způsob transformace bodů do S-JTSK je použitelný pouze orientačně pro volnočasové aktivity typu geocaching atp. pro data naměřená na "ruční" gps. Rozhodně to není použitelné pro převedení např. geodetických podkladů z WGS84 do S-JTSK.
    viz např. http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Transformacni-programy.aspx

    OdpovědětVymazat

Okomentovat