Dopravní značení 3.0

S příchodem roku 2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 294/2015 Sb. přinášející změny v dopravním značení. Přibyly značky nové, některé byly zrušeny a změny doznala i jejich čísla, jelikož byla zavedena úplně nová skupina značek - Informativní značky zónové (IZ). Proto nyní přicházíme s aktualizací naší velice oblíbené aplikace Dopravní značení (DIO) na verzi 3.0 a vězte, že změn nebylo málo...

...a čtěte až do konce, protože pro vás máme malé překvapení.

Přehled s aktualizovaným značením

Základ aplikace je stále stejný - tedy námi pečlivě nakreslené dynamické bloky dopravních značek. Jen pro představu ... aplikace obsahuje 293 bloků pro navrhované značky (barevné). Veškeré svislé značení má navíc svůj ekvivalent pro zákres stávajícího stavu (odstíny šedé) a každý blok obsahuje jednotky až desítky variant vybíraných změnou viditelnosti bloku. Nebál bych se tedy tvrdit, že dohromady to dělá přes 1000 variant značek. Mimo svislého značení a dopravních zařízení naleznete v aplikaci také vybrané prvky vodorovného dopravního značení a symboly pro návrh světelných signalizačních zařízení, či piktogramy. Neopomněli jsme ani značky, kterých se nová vyhláška nijak nedotkla. Na nich jsme opravili drobné nedodělky či chybějící kombinace více značek. Nové a hezčí jsou také všechny ikony v paletách.

Ukázka palety s novými ikonami

Více informací ohledně aplikace naleznete na webu CAD Studia. Verze 3.0 bude uvolněna v nejbližší době. Případní zájemci o koupi aplikace ještě před uvolněním verze 3.0 již budou mít následný upgrade zdarma. Stávající majitelé aplikace budou moci využít upgrade za zvýhodněnou cenu. Něco ale máme již teď pro všechny. Pravděpodobně jako úplně první nabízíme ke stažení kompletní přehled aktualizovaného značení pro vytištění na formát A3. Stahovat ho můžete ZDE!

Ukázka některých novinek
Video představující možnosti aplikace:


Komentáře