Vkládáme slovenská VGI do DWG

     Pěkné dopoledne. Pro naše slovenské publikum bych s radostí oznámil, že společnost CAD Studio vyvinula novou aplikaci, která vám jistě trochu ulehčí práci s katastrálními daty. Aplikace nese název VGI2DWG a je to taková příbuzná naší stávající nadstavby VFK2DWG pro český katastr.
   

     Nová aplikace má na starosti převod grafických dat slovenského katastru (Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) a zároveň umožňuje jednoduchý přechod přímo na webové rozhraní služby mapka.gku.sk, kde si vzápětí můžete prohlédnout podrobnější data o vlastnících parcel.
   
     Ovládání je opravdu velmi intuitivní a rozhodně se v něm nedá ztratit. Při importu VGI stačí spustit připravenou šablonu s typy čar a bloky. Aplikace vše přechroustá a ve výkresu se zobrazí požadovaná data. Aplikace běží na čistém AutoCADu 2016 (popř. vyšších) a jeho profesních verzích - Civil, Map ...

Více na VGI2DWG a viz řešení pro katastr nemovitostí

Komentáře