Nejen vodařina v praxi - lineární přechod mezi sestavami

***
článek byl aktualizován dne 20.1. - aktualizována podsestava na verzi 2.0. přidány výstupní parametry

Krásné úterní dopoledne,
     v dnešním krátkém článku bych rád představil rychlý postup, jak jednoduše vytvářet přechody mezi různými typy sestav. Postup může samozřejmě použít každý, ale nejvíce ho myslím ocení projektanti vodních staveb.
   
     Pro provedení přechodu si stáhněte a naimportujte naši podsestavu LINEÁRNÍ ZMĚNA - Sklon/Šířka/Výška ze stránky Podsestavy, resp. z Helpdesku. Při její tvorbě jsme se inspirovali podsestavou, která se kdysi objevila na Autodesk University, jen jsme ji trochu rozšířili, a tak vám dnes dovolí mnohem více. A jak funguje? A kde ji tedy využijeme? Uvedu pár příkladů. Ostatní informace pak naleznete v nápovědě.

     Příklad I - Plynulý přechod mezi různými sklony svahů

     Představme si, že modelujeme zemní těleso, které má v jednom ze svých úseků sklon svahu 1:2 a v dalším sklon 1:1. Mezi těmito úseky pak chceme vytvořit přechodovou oblast. Tuto funkci již měla původní podsestava z Autodesk univerzity, takže jen pro představu. Vytvoříme tedy 3 oblasti koridoru. Prostřední oblast pak obsahuje naši podsestavu, která na základě délky oblasti koridoru lineárně změní svůj sklon.
Model koridoru

Oblasti koridoru a vlastnosti svahování

Vlastnosti, které se použijí pro vytvoření modelu. Ostatní můžeme ignorovat.


     Příklad II - Plynulá změna šířky dna

     Chceme jednoduše vytvořit přechod mezi lichoběžníkovým a trojúhelníkovým korytem? Opět využijeme naši podsestavu. Tentokrát ve vlastnostech zadáme, že chceme měnit šířku a nastavíme zachování počátečního sklonu. Zároveň druhou podsestavou modelujeme měnící se svahy koryta.
Model koridoru

Vlastnosti, které se použijí pro vytvoření modelu. Ostatní můžeme ignorovat.

     Příklad III - viz video
     Různých kombinací a využití je jistě mnohem více a doufáme, že si najdete tu svou. Pokud podsestavu použijete v nějaké zajímavé kombinaci a ulehčí vám práci, můžete se nám o tom pochlubit pod článkem nebo v komentářích na Facebooku
    
     V příštím článku si ukážeme, jak si upravit xml soubory pro rozšíření vozovky tak, abyste je mohli použít např. pro automatické rozšíření dna koryta v oblouku i s požadovaným náběhem, jeho délkou a umístěním.
   

Komentáře