Nejen vodařina v praxi - úprava XML pro rozšíření v oblouku

Dobrý den,
v dnešním článku se podíváme na způsob, jak upravit xml soubor pro rozšíření tak, abychom jej mohli aplikovat i ve vodařině. Silničáři vědí a snad i používají naše upravená xml proto, aby si zkontrolovali minimální poloměry oblouků, rozšiřovali jízdní pruhy dle příslušných norem či správně zvolili délku vzestupnice ...

     Na jednom ze školení jsme požadavek na rozšíření měli i z vodařské strany, a tak jsme neváhali a upravili xml tak, abychom dostali správnou šířku dna v obloucích o různých poloměrech. Volitelně si pak může každý nastavit délku náběhu. Podívejme se na konkrétní příklad.


     Na obrázku vidíme hlavní trasu a její odsazené kamarádky o 17 m. Poloměr oblouku je 60 m. Naše xml pak rozšíří odsazenou trasu o 1 m při náběhu 10 m. Červené šipky odkazují na tabulky, které jsme definovali, zelená pak na způsob jakým aplikujeme rozšíření. Pokud by hodnota rozšíření 1 m byla aplikována na obě strany, stalo by se to, že rozšíříme vnitřní trasu o 0,5 m a vnější také. Pokud však zvolíme způsob pouze vnitřní stranu, náš případ, tak se rozšíří pouze vnitřní trasa o celý metr. Jen pro upřesnění ;-) . Další tabulky, které na výpočet nemají vliv jsme přejmenovali, aby si uživatel nelámal hlavu, jestli výpočet ovlivní. Poslední proměnnou jsou pak procenta - 100% - poloha na přechodnice oblouk či tečna oblouk. Pokud necháme 100% znamená to, že celá délka naběhu 10 m bude ležet buď na přechodnici nebo v tečně. Zadáme-li 0%, začneme tak rozšiřovat od začátku oblouku, tedy délka náběhu NEleží na přechodnici, popřípadě ani na tečně.


     Pro úpravu samotného souboru doporučuji využít program foxe. Umožňuje nám zobrazit strukturu xml souboru jak ve stromové struktuře (na obrázku vlevo), tak jako běžný editovatelný text. Na obrázku jsem se zaměřil na hodnoty rozšíření pro příslušné poloměry. Vidíme, že červená sekce je platná pro šířku pruhu až 100 m  (LaneWidth width=100) a pro všechny návrhové rychlosti - WideningDesignSpeed = all. Takovou tabulku si pak můžeme jednoduše upravit dle svých potřeb.

     Soubor xml pro vás bude ke stažení na helpdesku, můžete s ním různě experimentovat a fantazii se meze nekladou. V kombinaci s naší aplikací Civil Tools pak můžete trasu a niveletu dělit a nastavovat různé návrhové rychlosti jako přepínače pro jednotlivé tabulky. Pamatujte na to, že návrhová rychlost je jen jedním z mnoha parametrů a může být využita i jinak než jen jako rychlost.

     Pokud vás zajímají další tipy, podívejte se třeba na CAD Forum, kde radíme jak maximálně snížit velikost dwg např. pro archivaci či posílání emailem. To je od nás dnes vše, pokud vás článek zaujal a vidíte možnost využití xml souborů u vás v praxi, určitě nás kontaktujte a můžeme vám poradit, jak je co nejlépe aplikovat.

Komentáře