Efektivní spolupráce v cloudu - díl II.

Ve druhém článku ze série o spolupráci v Autodesk Construction Cloud se podíváme na webové prostředí aplikace Autodesk Docs. Jde o uživatelsky příjemné rozhraní, které si velmi rychle osvojíte. Na úvod stačí znát pár základních informací a můžete začít samostatně pracovat.

Proč by jste Docsy měli vyzkoušet? Co je potřeba před začátkem práce v cloudu nastavit? Odpovědi na tyto otázky najdete v předcházejícím článku

Do aplikace Autodesk Construction Cloud se přihlásíme svým Autodesk ID na stránce acc.autodesk.com. Na úvodní stránce najdeme dvě základní záložky My Home a Projekty. První z nich, takzvaně domovská stránka, poskytuje celkový přehled o dění v cloudu. Množství a typy karet na domovské stránce si můžeme nastavit podle naší preference. Doporučuju využít hlavně kartu Assigned to me, kde vidíme nám přidělené vady a kontroly k vyřízení. Barevně odlišené sloupce nás upozorní i na datum splnění. Dokud nevidíme červenou barvu pro položky po termínu, tak zůstáváme v klidu. Další karty pak zobrazí poslední prohlížené soubory (Recently viewed items), odkazy rychlého přístupu (Bookmarks) a mapu s umístěním jednotlivých projektů (My projects).

Na záložce Projekty najdeme všechny projekty, kterých se účastníme. Kliknutím na vybraný projekt se dostaneme do prostředí Autodesk Docs. V horní části okna vidíme název aktuálně zvoleného projektu a kliknutím na něj otevřeme rozbalovací seznam se všemi projekty. Můžeme se tak rychle přepnout do jiného projektu nebo využít příkaz View all projects pro návrat na úvodní stránku s přehledem.

Každý projekt v Autodesk Construction Cloud může obsahovat různé produkty jako Docs, Build, Model Coordination, Design Collaboration nebo Takeoff. Ale jak jsme si vysvětlili v první článku, Autodesk Docs jsou základním produktem, bez kterého se jednoduše neobejdeme. Budeme ho proto mít k dispozici prakticky vždy. Mezi produkty se můžeme přepínat v levém horním rohu obrazovky, stále však zůstáváme ve stejném projektu.

Základní nástroje Autodesk Docs jsou nám k dispozici v levém panelu. Stručně si popišme, k čemu slouží.

  • Soubory - adresářová strukturu projektu. Zde jsou uloženy všechny soubory související s projektem. Může jít o podklady, externí reference, výkresy, dokumenty nebo třeba fotografie. Přístup uživatelů ke složkám zde můžeme řídit pomocí oprávnění. Soubory pak prohlížet rovnou v internetovém prohlížeči a bez nutnosti stahování. Nahrané soubory jsou automaticky verzovány, s možností vracet se ke starším verzím nebo je mezi sebou porovnávat.
  • Kontroly - automatizovaný proces schválení souborů. Umožní vytvořit různé typy kontrolních procesů s vyjádřením pověřených osob. Každý krok v kontrolním procesu má stanovený termín pro vyřízení tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Schválené soubory jsou na závěr automaticky distribuovány vybraným uživatelům.
  • Přenosy - pro odeslání balíku souborů dalším kolegům nebo týmu. Slouží jako auditní záznam o předání dat. Obsahuje konkrétní soubory, jméno odesilatele a příjemců a datum předání.
  • Vady - slouží ke sledování průběhu práce. Překlad Vady je podle mého názoru trochu zavádějící. Každopádně slouží k vytváření položek ("vad"), které je nutné v projektu řešit. Může jít opravdu o vadu ve výkresové dokumentaci, kterou je nutné překreslit. Nebo o požadavek na změnu ze strany investora, která se musí zapracovat. Vady jsou přiděleny pověřené osobě s termínem dokončení tak, aby bylo jasné, kdo a kdy je zodpovědný za vyřešení.
  • Zprávy - přehledné výpisy o vadách, kontrolách a přenosech. Jejich pomocí dokážeme z projektu vytáhnout souhrnné informace, například o stavu vad s termínem dokončení v následujících 7 dnech, probíhajících kontrolách nebo odeslaných přenosech.

Novému uživateli bych doporučila se nejdříve seznámit s nástrojem Soubory. Pamatujme, že tento nástroj řídí přístup jednotlivých uživatelů pomocí oprávnění. V praxi to znamená, že u některých složek budeme mít možnost jen nahlížet a soubory v nich jen prohlédnout. Do jiných složek budeme moci soubory nahrávat a připomínkovat. Samotná práce je potom velmi podobná běžnému průzkumníku souborů. Soubory nahrajeme přetažením (Drag&Drop) do okna. Příkazy pro práci se souborem, jako jeho stažení nebo sdílení pak najdeme v dialogovém menu na pravém tlačítku. Soubory (včetně DWG) můžeme kliknutím otevřít v prohlížečce bez nutnosti je nejdříve stáhnout na lokální disk. Při otevírání výkresu v Civil 3D je pak jedinou změnou cesta k souboru. Ta bude ukazovat místo lokálního disku na disk virtuální. A o jeho automatickou synchronizaci s cloudem se stará Desktop Connector.


Komentáře