BIM v dopravě - II.díl - co umí Civil 3D?

Jak jsme slíbili, tak činíme. Před časem jsme uveřejnili první z článků v tematické sérii BIM v dopravě, a tak je nyní nejvyšší čas vám přinést v pořadí druhý článek. Jeho ústředním tématem bude představení funkcí pro tvorbu DIMS (=digitální model stavby), které vám přináší program Civil 3D.

Verze IFC 4x1 vs. 4x3

Dosavadní postup pro tvorbu DIMS v Civil 3D vedl vždy přes extrakci všech civilovských objektů do podoby 3D těles. Souvisí to zejména s tím, že aktuálně využívaná verze formátu IFC 4x1 neumožňovala práci s většinou civilovských objektů. Situace se výrazně mění s přicházejícím IFC 4x3. Ovšem zatím není dokonale odladěný pracovní postup pro tuto možnost, a tak si v tomto článku uvedeme momentálně obvyklé pracovní schéma přes tvorbu 3D těles.

Pokud se o novinkách spojených s formátem IFC 4x3 chcete dozvědět více, tak určitě navštivte naši tradiční konferenci CADfórum, která se letos koná již podvacáté, a to v termínu 17.10.2023 na Zámku Valeč. Součástí této konference bude mimo jiné i workshop s názvem Ovládněte sílu openBIM při projektování dopravních staveb.

Přihlášení probíhá přes stránku: konference.cadforum.cz.

Příprava 3D těles

Jak tedy bylo zmíněno, ukážeme si momentálně prověřený postup přípravy DIMS prostřednictvím 3D těles. Ty jsou jednou ze základních entit už samotného AutoCADu a lze je dokonce vytvářet ručně bez použití nástrojů Civil 3D. K takovému postupu však můžeme přistoupit pouze v případě potřeby vytvořit lokální prvky, jako jsou lampy veřejného osvětlení, stromy nebo svislé dopravní značení. Hlavní liniové prvky stavby už však obvykle tvoříme nástroji Civil 3D.

Nejčastěji pro návrh takové liniové stavby použijete nástroj Koridor. Ten je složen z několika na sebe navázaných návrhových linií a sám o sobě 3D těleso netvoří. Není však problém z něj požadované tělesa extrahovat. V příslušném dialogu si můžete zvolit, které části a v jakých úsecích chcete vygenerovat do podoby 3D těles.
Podobně lze na prvky 3D těles převést objekty potrubních sítí nebo extrahovat tělesa z definice Povrchu.

Sady vlastností, DSS od SFDI

Z minulého článku také dobře víte, že samotný 3D model stavby představující její geometrické uspořádání není jedinou součástí tvořící DIMS v procesu BIM. Stejně podstatnou částí jsou také negrafické informace, které mají jednotlivé objekty stavby obsahovat. Rozsah a podrobnost těchto popisných informací musí v každém projektu stanovit datový standard (DSS).

Svoji vlastní verzi DSS připravuje pro veřejný sektor dopravních staveb skupina odborníků pod záštitou SFDI. Tento datový standard je všem uživatelům volně k dispozici na stránkách SFDI a může nám nyní posloužit k představení práce s datovým standardem.

Momentálně je datový standard zpracován zvlášť pro silniční a železniční stavby. Vždy je k dispozici v podobě excelovské tabulky, která je roztříděna do několika listů.

Jeden z listů je označen Skupiny vlastností a najdeme na něm položkový seznam vlastností, které jsou sdružovány do logických skupin. Tyto skupiny jsou následně dle požadavků DSS přiřazovány k jednotlivým prvkům stavby.
Na stejném principu potom pracujeme i v samotném Civilu. Ten disponuje nástrojem Sady vlastností, prostřednictvím kterého si požadované skupiny vlastností můžeme definovat a následně je přiřazovat k jednotlivým objektům stavby.

BIM Feeder

Už z tohoto popisu musí být zřejmé, že proces definování a následného přiřazování sad vlastností řádově ke stovkám prvků by ruční metodou byl zdlouhavý a značně neefektivní. Proto již několik let vyvíjíme naší aplikaci BIM Feeder, která funguje jako doplněk do programu Civil 3D a přináší našim zákazníkům celou řadu benefitů při tvorbě jejich DIMS.
Předně je do BIM Feederu implementován právě zmiňovaný DSS od SFDI a tím pádem úplně odpadá nutnost definování sad vlastností přímo v Civilu. Tuto práci za vás udělá BIM Feeder a skupiny vlastností načte přímo z excelovské tabulky. Obdobně lze připravit tabulku vlastního datového standardu a následně ji využít při práci v BIM Feederu.

Nedílnou součástí tvorby DIMS je potom i samotné vyplnění jednotlivých hodnot vlastností pro konkrétní objekty. V tom lze spatřit největší přidanou hodnotu BIM Feederu, protože díky tzv. "kaskádové" struktuře se opakované hodnoty vlastností propíši k různým objektům napříč modelem. Uživatel tedy nemusí opakovaně vyplňovat stejnou hodnotu do velkého počtu objektů. Udělá to pouze jednou.
Aplikace BIM Feeder toho však umí více. Dokáže za pomocí tzv. Řezačky rozdělit vytvořená 3D tělesa dle zadaných oblastí. V případě potřeby je rovněž možné provádět hromadný výběr objektů podle doplněných hodnot vlastností, což základní Civil 3D neumožňuje, a v neposlední řadě můžeme hodnoty sad vlastností exportovat do excelovské tabulky. K dispozici je rovněž i opačný nástroj pro importování.

A co bude dál?

Tímto článkem rozhodně téma BIM neuzavíráme a chystáme pro vás ještě minimálně jeden článek, který se bude týkat informací o novém formátu IFC 4x3. Jak bylo také zmíněno, toto téma bude jedním z hlavních bodů workshopu v rámci 20. ročníku konference CADfórum. Těšíme se na Vaši osobní účast!Komentáře