Výběr bodů transparentně

Měl jsem teď několik školení u geodetů a zjišťuji, že se skoro nikomu nechce kódovat jednotlivé zaměřené body. Je to trochu škoda, protože vlastní Civil 3D je na to velmi dobře vybaven. Vygenerování tachymetru včetně všech hran a symbolů ve vlastních hladinách je při správném nastavení dílem okamžiku.

Předpokládejme, že nebudeme kódovat a budeme chtít hrany (povinné spojnice) spojovovat ručně. Abychom si to trochu ulehčili, zkusme se podívat na pár transparentních příkazů. Jak známo (někomu), transparentní příkazy se jmenují transparentní, protože se spouštějí uprostřed jiného příkazu.

Podívejme se tedy na pár zajímavých funkcí pro COGO body.
První ikona COGO bodu s křížkem umožňuje zadávat čísla bodů, seznamy bodů, případně jejich rozsahy a je to jeden z nejzajímavějších příkazů pro generování hrany při postupně měřených bodech.
Např. 3DKŘIVKA => '_PN (číslo bodu) => 1,3-10,15 => klávesa Esc => klávesa Enter
Tato posloupnost příkazů zajistí propojení bodů 1,3 až 10 a k tomu 15 3Dkřivkou a je ideální třeba pro paty svahů.

Druhá ikona COGO bodu s áčkem ( '_PA) umožňuje zadat název bodu, pokud tedy nějaký geniální máte... Název bodu musí být pro každý bod unikátní viz. Vlastnosti nebo můj starší článek o separaci bodů.
Třetí ikona COGO bodu se šipkou ('_PO) umožňuje vybrat jednotlivé body myší a může to být praktičtější při tahání 2D/3D hran než používat ÚCHOP bodu (OSNAP). Pozor body je nutné vybírat jednotlivě.

Čtvrtá ikona s lupou ('_ZTP) slouží pro přiblížení bodu podle čísla, názvu případně rozsahu a není nutné ho spouštět transparentně.

Filtry bodů z rozbalovací lišty slouží k výběru bodů uprostřed transparentních příkazů, pozor ale jen u některých:

  • Úhel a vzdálenost (‘AD)
  • Směrník a vzdálenost (‘BD)
  • Vzdálenost a odklonění (‘DD)
  • Azimut a vzdálenost (‘ZD)
  • Osová vzdálenost ve staničení (‘SO)
  • Polární (‘SS)
Příklad použití vynesení kružnice v zadaném úhlu (2 body) a vzdálenosti pak vypadá takto:
KRUŽNICE =>  ‘AD (Úhel a vzdálenost) => Body => .P (filtr pro číslo prvního bodu) => .P (filtr pro číslo druhého bodu) => Zadání úhlu => Zadání vzdálenosti => Esc => Určení poloměru kružnice

Na závěr ještě vychytávku...
Pokud si chcete pro vytyčení udělat speciální skupinu bodů podle vlastního výběru kurzorem, založte si novou prázdnou skupinu bodů a vyberte body podle obrázku.
Všechno jsou to takové specialitky, ale snad se budou hodit.

Komentáře