Autodesk kupuje dopravní technologie Azalient

V informacích o novinkách z Autodesk University možná zanikla zpráva o nejnovější akvizici Autodesku, technologiích britské společnosti Azalient. Azalient Commuter je systém pro simulaci a analýzu dopravy, intenzity dopravy, jejích alternativ a kombinací metod dopravy (automobilové, vlakově, autobusové, cyklistické, pěší), ale i třeba parkování nebo pěší přesuny v budovách a ve veřejných prostorech.


Nástroje Azalient tak pomohou urbanistům a dopravním inženýrům lépe simulovat chování dopravy, především intenzity dopravy při dojíždění do práce v městských aglomeracích. Přesun "přespolních" do práce je možné analyzovat "od dveří ke dveřím". V BIM projektech nových staveb i při plánování dopravních omezení tak je možné simulovat a předpovídat jak lidé cestují - automobily, veřejnou dopravou, na kole či pěšky. Lze dynamicky simulovat situace typu: prší, tak na schůzku nepojedu vlakem, ale zaparkuji v nákupním centru a projdu skrz něj pěšky nebo kolik vagónů má mít příměstský vlak. Nástroje Azalient také mohou pomáhat předpovídat požadavky na budoucí projekty infrastruktury, na dopravní opatření při výstavbě nebo analyzovat náklady a přínosy různých alternativ dopravních projektů.

Komentáře