Příspěvky

Autodesk kupuje dopravní technologie Azalient
V informacích o novinkách z Autodesk University možná zanikla zpráva o nejnovější akvizici Autodesku, technologiích britské společnosti Azalient . Azalient Commuter je systém pro simulaci a analýzu dopravy, intenzity dopravy, jejích alternativ a kombinací metod dopravy (automobilové, vlakově, auto…