Stanovení objemu materiálů z koridoru

Lidé prý v dnešní době dávají raději přednost televizi či monitoru počítače před čtením. Ve včerejším článku o nové vodařské šabloně bylo textu až až, takže si dnes můžete opět odpočinout u krátkého videa. V něm si ukážeme, jak lze vlastně zadefinovat výpočet objemu materiálů z koridoru.
Konkrétně si to ukážeme na stanovení objemu živičných vrstev vozovky, což asi není věc, kterou by silniční projektanti příliš potřebovali, ale princip na ní bude dobře patrný.

Klacky pod nohama

Ve videu si povšimněte toho, jak se Civil 3D tomuto výpočtu doslova brání. Nejprve musíme vlézt do správné nabídky nadvakrát a pak ještě přednastavený materiál smazat a vytvořit nový, ačkoliv bude úplně stejný jako ten smazaný. Kdyby to ale šlo jednodušeji, tak by třeba člověk měl z výsledku menší radost...

Princip definice materiálů

Úplně na závěr už jen doplním, že výpočet je prováděn na základě kódu tvarů použitých podsestav. V naší ukázce by tak měl člověk nahlédnout do nápovědy k ČSN podsestavám, kde by nalezl mimo jiné tyto obrázky:

Kódovacích diagramy tvarů z nápovědy k podsestavě jízdního pruhu a krajnice


Pro větší obraz s timeline se opět přepněte přímo na web služby Autodesk Screencast.


Komentáře