Novinky v AutoCAD Civil 3D 2017

Přibližně 14 dní po vydání české verze AutoCADu 2017 přišla řada také na český AutoCAD Civil 3D 2017. Změny v nové verzi nejsou nijak převratné, ale některé z nich vypadají poměrně zajímavě a mohly by zjednodušit běžně používané úkony. Co si na nás tedy vývojáři Autodesku mimo nové ikony připravili?


  • Referencování stylů - nově by mělo být možné si nareferencovat potřebné styly z jiných výkresů (šablon). Teoreticky by tak mělo být možné používat "lehčí" verzi šablony a vždy si přidat jen styl, který je konkrétně potřeba. Reálnou využitelnost této funkce se pokusíme zhodnotit v některém z dalších článků.
  • Vylepšení v datových zkratkách - k možnosti připojit si přes datovou zkratku povrch, trasu či potrubní síť přibyla také možnost připojení koridoru. Nově je také možné vkládat do výkresu více datových zkratek najednou, organizovat je do složek a datové zkratky povrchů je možné průběžně ukládat, neboli "cachovat", do hlavního výkresu. To usnadní např. posílání výkresu dalším lidem nebo umožní pracovat při výpadku síťového úložiště.
  • Žádné staveniště - tato funkce se již dostala do verze 2016 spolu s Productivity Packem. Umožňuje umisťovat entity, např. návrhové linie, i mimo jakékoliv staveniště. Entity se pak vzájemné neovlivňují. Stejnou funkci šlo dříve zajistit tak, že jsme každou entitu umístili do vlastního staveniště. To však bylo mnohem komplikovanější.
  • Základna koridoru z návrhové linie - základnu koridoru až do teď tvořila vždy kombinace trasy a profilu. Trasa definovala směrové vedení a profil výškové. Návrhová linie nese obě tyto informace najednou a ve verzi 2017 je možné jí využít jako základnu koridoru a nechat po ní "protáhnout" vzorový příčný řez. Více se tak k sobě přibližuje způsoby návrhu liniové stavby se stavbou s plošných charakterem (např. silnice s parkovištěm).

  • Rohový koridor - snad každý uživatel Civilu 3D se setkal s tou nepříjemnou vlastností koridoru, kterou v češtině nazýváme "motýlkování" (ang. bowtie). AutoCAD Civil 3D 2017 se jí nezbavil úplně, ale alespoň ji částečně omezuje. Nově by mělo být možné bez problémů vytvářet i koridor s ostrými rohy, které se automaticky začistí. Bohužel se to netýká svahování na povrch, kde motýlkování zůstává ...tak snad příště.

  • Lepší propojení s Infraworks 360 - vývojáři opět zapracovali na možnostech výměny dat mezi Civilem 3D sloužícím pro podrobný návrh a aplikací Infraworks 360 určenou pro prvotní studie a rychlé vizualizace. Okružní křižovatky navržené v Infraworks 360 lze nyní přenést do Civilu 3D jako koridor a dále s nimi pracovat. Křižovatka by také měla jít dále upravovat pomocí Autodesk Vehicle Tracking. O této funkci zkusíme časem také podrobněji poreferovat zde na blogu.

  • Další novinky - mimo novinky, které přináší samotný AutoCAD 2017 nalezneme v Civilu 3D 2017 také více součástí pro návrh tlakového potrubí a výrazně vylepšené by měly být také možnosti exportu do aplikace Navisworks. Solidy vytvořené Civilem 3D by mělo jít snadno doplnit o uživatelem definované vlastnosti, což je jedním z kroků pro zakomponování prvků BIM návrhu do projektů infrastruktury.
  • Staronový formát souborů - portfolio aplikací AutoCAD 2017 si stále ponechalo formát souborů DWG 2013. Výkresy vytvořené v samotném AutoCADu by tedy měly být kompatibilní mezi verzemi 2013 - 2017. Bohužel došlo ke změnám v tzv. proxy entitách a výkres vytvořený v AutoCAD Civil 3D 2017 NELZE ve starších verzích otevřít.
POZOR
Ačkoliv se česká jazyková mutace objevila na Autodesk Account již teď, zatím neobsahuje žádné country kity, český nevyjímaje. Dle našich informací měla být česká verze vydána až 22. 4. 2016. Doporučujeme tedy se stažením a instalací počkat na toto datum nebo ještě lépe sledovat náš blog, kde se vše potřebné dozvíte. Samozřejmě pak připravíme tradiční návod na optimální instalaci.

Edit [25. 4. 2016] - Country Kity již nebudou součástí instalace, ale bude nutné si je stáhnout a doinstalovat zvlášť. Datum vydání zatím není blíže známé.

Edit [25. 4. 2016] - Do AutoCAD Civil 3D 2017 byl kompletně zabudován nástroj pro tvorbu okružních křižovatek z Autodesk Vehicle Tracking. Nově tak lze snadno vytvářet a upravovat dynamické 3D modely (koridory) okružních křižovatek. Staré nástroje pro tvorbu 2D návrhů křižovatek byly odstraněny z ribbonu a budou dostupné jen pomocí příkazové řádky.

Komentáře