Cílovat či necílovat? Aneb modelování koridoru pomocí přechodů

Při modelování koridoru jsme si zvykli, že změnu vybraných parametrů podsestav můžeme provést jejich nacílováním. Vždy jsme však byli limitováni dostupnými cílovými parametry podsestavy. Pokud cíl odsazení nebo výšky pro daný parametr chyběl, tak nezbývalo, než se pustit do výroby vlastní podsestavy. Situace se zásadně mění s příchodem funkce Přechod koridoru, která se poprvé objevila v Autodesk Civil 3D 2023.2

Pomocí přechodu lze nastavit plynulou změnu libovolného parametru. Můžete měnit například šířku jízdního pruhu, tloušťku konstrukční vrstvy, výšku nášlapu obruby nebo sklon svahu násypu. Stačí k tomu počáteční a koncové staničení přechodu. Dále hodnoty, kterých vybraný parametr ve staničení nabývá a typ přechodu. Výchozí volbou je lineární změna, ale můžete vybírat i z kubických a parabolických zaoblení. Netradičního překladu se dočkaly protisměrné oblouky, které jsou v této první verzi označeny jako "Zúžení stání". Překlad bude jistě opraven v C3D 2024.

Definice a úpravy přechodů koridoru se provádí v nové paletě, kterou najdete na kontextové kartě koridoru. Do palety jsou postupně zapisovány přechody, které do modelu přidáte. Pro snadnější orientaci jsou přechody rozděleny do sad podle podsestavy a jejího parametru. Konkrétní příklad použití přechodů si můžete prohlédnout v následujícím videu.

A na závěr musím zodpovědět otázku, kterou tento článek začínal. Cílovat či necílovat? Odpověď zní, jak kdy. Přechod koridoru nemá plnohodnotně nahradit cílování. Vnímejme ho spíše jako další funkci k editaci příčných řezů koridoru. Ostatně celá hierarchie přepisů parametrů v řezech řadí přechody až za cílování. To znamená, že nejmenší váhu mají úpravy řezu provedené v editoru příčných řezů. Následují úpravy pomocí přechodů. A obě dokáže přebít nacílování koridoru.

Komentáře