Efektivní spolupráce v cloudu - díl III.

V posledním dílu série o spolupráci v cloudu si představíme vybrané pracovní postupy, které prostředí Autodesk Docs nabízí. 

Pokud vám náhodou utekly předcházející články a vy doposud tápete, co to zkratka CDE vlastně znamená nebo jak se zorientovat v prostředí Docs, přečtěte si i předcházející díly z této série.

Prohlížení a porovnávání souborů

Ve webovém prostředí Docs můžeme prohlížet více jak 60 různých formátů souborů. A to bez nutnosti stáhnutí na lokální disk. Je jedno jestli vám kolegové nasdílí dwg, pdf, dgn nebo rvt, všechny můžete snadno otevřít rovnou v internetovém prohlížeči. Pokud dojde na dokumenty Office (word, excel nebo můj oblíbený powerpoint), ty lze kromě prohlížení také editovat.

Každý soubor uložený v Docs je automaticky verzován. Každý verze je označena časovou známkou a autorem. Kdykoliv se můžeme vrátit k libovolné předchozí verzi, otevřít si ji ke kontrole nebo ji použít pro porovnání s verzí aktuální. 

Porovnávání souborů je vůbec mocný nástroj. Můžeme srovnat dvě verze stejného 2D nebo 3D souboru nebo srovnat dva různé 2D soubory. Funkci můžeme použít v režimu Vedle sebe nebo Nad sebou. Přehledně tak vidíme jaké změny byly provedeny.

Poznámky a připomínky

Nad 2D soubory můžeme vytvářet různé druhy poznámek ve formě odkazů, textů, revizních obláčků nebo použít zvýrazňovač podobně jako na vytištěném výkrese. Tyto poznámky můžeme mít pouze pro vlastní potřebu nebo viditelné i ostatním členům týmu. K poznámkám lze také přidat referenci na jiný soubor.

Vady

Různé požadavky, které během projektu musíme zapracovat, je vhodné evidovat v nástroji Vady. Díky umístění přímo do výkresu nebo modelu je všem jasné, čeho se daná vada týká. V detailu vady pak najdeme doplňující popis, datum nahlášení a požadovaného vyřešení, osoby pověřené řešením a komentáře. Nastavením správného stavu (otevřeno / v řešení / uzavřeno...) můžeme jednoduše sledovat průběh řešení. Automatická kontrola termínu splnění nás pak upozorní na blížící se deadline. A jak jsem psala už v předchozím článku, tyto "vady" se nemusí týkat jen skutečných nedostatků v projektu. Můžeme jimi například zadat požadavek na dopracování a odevzdání technické zprávy. Tento úkol přiřadit konkrétnímu spolupracovníkovi a určit datum splnění. Kreativitě se při použití této funkce meze nekladou.

Schvalovací procesy

Dokumenty, výkresy a modely můžeme před jejich odevzdáním zkontrolovat pomocí přednastavených procesů. Vybraní uživatelé (recenzenti) obdrží všechny kontrolované soubory a v zadaném termínu se k nim musí vyjádřit. Určený uživatel (schvalovatel) pak na závěr kontroly rozhodne, které soubory je možné odevzdat a které je nutné vrátit k dopracování.

Na následujícím obrázku vidíme příklad 3 krokové kontroly. Při zahájení této kontroly vybere iniciátor všechny potřebné soubory ke schválení a spustí kontrolní proces. Během vstupní kontroly se ke všem souborů vyjádří jeden recenzent. Po dokončení vstupní kontroly se automaticky spustí další krok, v tomto případě kontrola více uživateli. Nyní je potřeba, aby kontrolu provedli buď všichni nominovaní recenzenti nebo daný počet z více nominovaných. Následuje třetí a poslední krok, ve kterém schvalovatel rozhodne o výsledku kontroly. K dispozici má opět všechny kontrolované soubory, komentáře k souborům od recenzentů a vyjádření recenzentů k dílčím krokům kontroly. Po dokončení kontroly můžeme spustit automatickou distribuci schválených souborů nebo aktualizovat atributy.

Mobilní aplikace

Potřebujete si vzít projektovou dokumentaci s sebou do terénu? S mobilní aplikací to není žádný problém. Aplikace je dostupná pro operační systém Android a iOS. A umožní vám prohlížení dokumentů, 2D výkresů a 3D modelů přímo v telefonu nebo tabletu. Dokáže vytvářet poznámky a vady podobně jako ve webovém prostředí Docs. Data můžeme mít dostupná také offline a synchronizovat je po návratu do kanceláře.

Průzkumník referencí

Na závěr ještě trochu odbočíme a podíváme se na zajímavou funkci Desktop Connectoru. S její pomocí můžeme snadno zobrazit všechny odkazované soubory včetně vztahů mezi nimi. Funkce pracuje jak s externími referencemi, tak s datovými zkratkami. Využít ji můžeme u souborů uložených na lokálním disku i pro soubory uložené v prostředí Autodesk Docs. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu v hlavním panelu otevřeme menu a zvolíme možnost Průzkumník referencí. Do okna průzkumníku pak přetáhneme kontrolovaný soubor. Soubor a jeho reference se zobrazí ve výchozím pohledu seznamu. Můžeme také zvolit pohled na stromovou strukturu nebo graf. Ve spodní části okna dále vidíme celkový počet souborů a velikost datové sady, případně také počet chybějících referencí.

Konference CADfórum 2023

Zajímá vás téma CDE a chcete se blíže seznámit i s dalšími produkty Autodesk Construction Cloud? Máte chuť diskutovat o této problematice? Nebo potřebujete navázat kontakty s profesionály v oboru a dozvědět se o jejich zkušenostech s nasazením a použitím CDE v praxi? Pak přijeďte na konferenci CADfórum, která se letos koná v polovině října na zámku Valeč. V dopoledních přednáškách a odpoledních workshopech nakousneme téma CDE hned několikrát. A během večerního programu bude dostatek času na networking. Těšíme se na setkání s vámi.

Elearning kurz Autodesk Docs

Pro všechny nové uživatele Autodesk Docs jsme připravili také obsáhlý online kurz s názornými video lekcemi. Kurz je vhodný pro zvídavé jednotlivce i pro efektivní proškolení celých pracovních týmu před ostrým nasazením CDE. Více informací najdete na eshopu a v následujícím videu.

Komentáře