Příspěvky

Jak prodloužit tečny v niveletě
Během školení nebývá u trasování a návrhu nivelety většinou čas projít všechny funkce. Dlouho jsem se chystal na jeden zastrčený příkaz v nástrojích pro návrh nivelety. Jedná se o funkci Vyřešit průsečík tečen , která funguje podobně jako příkaz PRODLUŽ(EXTEND). Ukažme si na krátkém videu, jak p…