Příspěvky

Klopení směrově rozdělené komunikace pomocí Civil Tools
Dnešní článek opět vzniká na podnět jednoho ze zákazníků, který si přál klopit směrově rozdělenou komunikaci s několika konkrétními požadavky... Zadání znělo tak, že navržena bude osa středního dělícího pásu a jeho niveleta. Výšky této nivelety budou aplikovány na osy obou jízdních pásů, které …