Příspěvky

Skrytá perla v importu DGN souborů
Prakticky nepovšimnutá funkce se skrývá - již od Civilu verze 2011 - v importu souborů formátu DGN (Microstation). Jde o konverzi komplexních typů čar umožňující i v AutoCADu pracovat s dosud nepoznanými speciálními typy čar. V Microstation jsou tyto složitější typy čar definovány v souborech .RS…