středa 19. ledna 2022

Autodesk Drive, osobní cloudové úložiště

V první letošním článku se podíváme na službu Autodesk Drive, která je dostupná všem zákazníkům s aktivním účtem (subscription) pro AEC kolekci nebo Civil 3D, AutoCAD a mnoho dalších Autodesk produktů. Jedná se o osobní cloudové úložiště přidělené konkrétnímu uživateli. Není potřeba jej nijak složitě aktivovat. Stačí jít na stránku https://drive.autodesk.com/, kliknout na velké modré tlačítko Začínáme a přihlásit se svým účtem, podobně jako se hlásíte třeba do Civilu.

Tato služba je určena především jednotlivcům nebo malým týmům, kteří chtějí svá data a modely ukládat, sdílet nebo zobrazovat na libovolných zařízeních. Autodesk Drive  vám umožní: 

 • odeslat data do osobní cloudové jednotky
 • organizovat a spravovat data ve složkách
 • zobrazovat 2D a 3D návrhy a modely v prohlížeči na libovolném zařízení
 • sdílet soubory a složky s ostatními k zobrazení, upravování a spravování
 • otevírat, zobrazovat a upravovat data, která s vámi sdílejí ostatní uživatelé
A pokud by jste chtěli, tak s nainstalovanou aplikací Desktop Connector můžete zobrazit a spravovat soubory přímo z vašeho počítače, s využitím virtuálního "lokálního" disku. Potěší podpora verzování jednotlivých souboru a možnost otevřít výkres z prohlížeče rovnou do CADu.

Maximální velikost jednoho souboru je 6 GB. Celková velikost úložiště je potom 25 GB a nelze ji navýšit. Pokud potřebujete více místa, budete se muset poohlédnout např. po Autodesk Docs.

Věřím, že spousta z čtenářů našeho blogu dosud nevěděla o této službě, protože není moc propagovaná. A byla by škoda ji nevyužít, byť třeba jen na sdílení fotek z lyžovačky s přáteli.

pondělí 20. prosince 2021

Nefunkční paleta podsestav má řešení!

Od našeho zákazníka i z vlastní zkušenosti víme o chybě, která se může objevovat po přechodu na nový Autodesk Civil 3D 2022. Jedná se o chybovou hlášku, která vyskočí na uživatele po kliknutí na paletu podsestav. 
 

Následně není tedy možné nijak z paletou podsestav pracovat, což je velmi nepříjemné. Nemějte však strach, tento problém má řešení!

Nejprve však něco málo k možným příčinám a jak jim případně předcházet. Předpokládané příčiny této chybové hlášky jsou následující

 • program Autodesk Civil 3D byl na počítač instalován přes účet jiného uživatele
 • poškozené soubory nastavení Autodesk Civil 3d nebo záznamů v registrech
 • poškozená knihovna dynamických odkazů (.dll)
 • chybná instalace programu Autodesk Civil 3D
 • poškozené nastavení uživatelského profilu (.cui)
Teď už však k samotným způsobům řešení tohoto problému. Ty jsou následující:
 • obnovit výchozí nastavení programu Autodesk Civil 3D
  • automaticky - stačí v nabídce Start najít příslušnou aplikaci Civil 3D a následně vybrat Obnovit výchozí nastavení
  • manuálně
   1. zavřít všechny spuštění aplikace Civil 3D nebo AutoCAD
   2. V nabídce Start systému Windows klikněte na příkaz Spustit
   3. V dialogovém okně Spustit zadejte Regedit
   4. V editoru registru přejděte na klíč registru, který odpovídá dotčené verzi softwaru 
    • C3D 2022 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409   
    • C3D 2021 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4100:409
   5. Odstraňte klíč registru
   6. Zavřete editor registru
   7. Odstraňte složku dle verze Civil 3D
    • C:\Users\XXXX\AppData\Local\Autodesk\C3D 20XX
   8. Spusťte znovu aplikaci Civil 3D. Zároveň se spustí opětovná instalace, kterou budou doplněny smazané složky
 • nahrazení složek ToolPalette a RegisteredTools - zkopírujte si složky "ToolPalette" a "RegisteredTools" od jiného uživatele, kterému Civil 3D funguje bez problému, složky nalezte v této adresářové cestě: C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 20XX\csy\Support
 • editace RegisteredToolsPath v registrech
  1. Stisknutím tlačítka Windows + R se otevře okno Spustit
  2. Zadat REGEDIT a potvrdit OK
  3. Následně najdete hledaný klíč RegisteredTools, cesta k němu je následující:  \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\<<C3D_Czech>>\General
  4. Následně klíč otevřete a ověřte, že ukazuje na složku, ve které jsou RegisteredTools ve výchozím nastavení uložené. Výchozí cesta je  C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2021\csy\Support\RegisteredTools
  • !!! UPOZORNĚNÍ!!! Nesprávná úprava registru systému Windows může způsobit nepoužitelnost operačního systému počítače. Z tohoto důvodu dbejte zvýšené opatrnosti při provádění výše uvedených úprav a předem zvažte, zda-li chcete případné riziko související s nefunkčností vašeho PC podstupovat.
 • přeinstalace programu Autodesk Civil 3D - instalační soubor si stáhnete na stránkách společnosti Autodesk po přihlášení vašim uživatelským účtem v sekci Produkty a služby
 • opravná instalace .NET Framework 
  1. pro opravu si z webu společnosti Microsoft stáhnete opravný Microsoft . NET Framework Repair Tool,
  2. Následně spustíte jako administrátor Příkazový řádek (otevřene Windows nabídku a napíše CMD)
  3. Do Příkazového řádku napíšete SFC/SCANNOW a necháte proběhnout kontrolu systému
 • nainstalujte nejnovější aktualizace pro Civil 3D - ty jsou rovněž k dispozici na webu společnosti Autodesk
Věřím, že Vám tento rozsáhlý návod obsahující celou řadu možných řešení tohoto problému bude nápomocný. Přesto pokud byste potřebovali s tímto nebo jiným problémem poradit, tak se neváhejte obrátit na naši technickou podporu, která je připravena našim klientům ihned pomoci.

pátek 17. prosince 2021

Tooltips - uživatelské nastavení

Pravděpodobně jste si při práci v programu Autodesk Civil 3D někdy všimli, že se při najetí kurzorem na libovolnou entitu zobrazí informace o daném prvku. Dnes si ukážeme, jak ovlivnit a určit, které informace se u konkrétních entit mají zobrazit.

Samotnou úpravu zobrazovaných vlastností entit provádíme v okně Úprav uživatelského rozhraní (příkaz: CUI). V anglické verzi Civil 3D bychom v tomto okně hledali položku Rollover Tooltips. V české jazykové mutaci programu Civil 3D však musíme hledat poměrně komplikovaný název Popisky tlačítek při přesunutí kurzoru myši. Z tohoto důvodu je daleko praktičtější tuto informační nabídku nazývat podle anglického názvu - Tooltips.

Nabídka Tooltips funguje, jak pro civilovské entity, tak i pro základní autocadovské prvky. 

Podrobný návod, jak na celé uživatelské nastavení, najdete v následujícím videu:
A na závěr krátký pozdrav...

Pozorní a pravidelní čtenáři našeho blogu si jistě všimnou, že dnešní článek je zde můj první. Je tomu skutečně tak. Od začátku prosince jsem rozšířil tým společnosti Arkance Systems na pozici technického konzultanta. Přicházím s praxí projektanta silničních staveb a věřím, že nabyté zkušenosti budu moci dále rozvíjet a předávat vám je nejen zde na blogu, ale i při osobních setkáních na školeních či na celé řadě dalších akcích, které pro vás naše společnost Arkance Systems chystá.

čtvrtek 4. listopadu 2021

Instalujte nové Civil Tools!

Nová verze Civil Tools 2.0.27 pro Civil 3D 2019 - 2022 je dostupná ke stažení na našem helpdesku. Obsahuje dvě nové funkce Najít/Nahradit a Sklon ve 2D. Blíže si je představíme v tomto článku. Optimalizovali jsme také funkci Převod do 2D, která u některých výkresů způsobovala pád programu. Jsme optimisti a věříme, že k tomu už nebude docházet. A ještě připomínám, že Civil Tools běží pod Holixa licencí. Původní CS licenční klíč vám na helpdesku po vyžádání rádi převedeme pod nový Holixa účet. Postup jak ji správně aktivovat si pusťte v dřívějším článku.

Najít/Nahradit

Jak její jméno napovídá, jedná se o funkci k hromadnému vyhledání zadaného textového řetězce a jeho nahrazení jiným textem v názvu objektu. Mezi podporované typy objektů, mezi kterými lze vybírat, patří skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky. Při hledání můžete použít zástupné symboly . (tečka) pro libovolný znak a * (hvězdička) pro libovolný řetězec znaků.
Po nalezení objektů se v pravé části zobrazí náhled na nový název. Vybereme jen ty objekty, které chceme přejmenovat a příkazem Nahradit tuto změnu provedeme ve výkrese.

Sklon ve 2D

Funkce pro rychlé zjištění sklonu mezi dvěma body, na úsečce nebo křivce. Výpočet sklonu probíhá v  rovině XY, proto sklon 2D. Určená je především pro práci v příčných řezech, kdy nechcete přidávat civilovské popisky nebo pracujete se autocadovským vzorovým řezem. Jen kliknete počáteční - koncový bod a na příkazovém řádku se vypíše sklon v procentech a poměru.

pátek 1. října 2021

Update Civil 3D 2022.1

První větší update pro Civil 3D 2022 je dostupný ke stažení a instalaci. Najdete-li si chvíli čas v tomto krátkém pracovním týdnu, tak si Civil aktualizujte. Update 1 by měl zvýšit výkon programu a celkově zrychlit práci. Podle informací od Autodesku až o desítky procent. Uvádí konkrétně tyto oblasti, kde bychom zrychlení měli pozorovat: 
 • otevírání a ukládání výkresů
 • regenerace výkresu
 • přebudování koridoru a cílování podsestav
 • datové zkratky
 • zobrazení podélných a příčných řezů. 
Současně přidává i několik nových zajímavých funkcí.

Koridory

U koridorů je novinek tentokrát spousta. A všechny vypadají užitečně. Díky nové šabloně koridoru můžeme rychle aplikovat vlastnosti ze zdrojového výkresu na vybraný koridor ve výkrese aktuálním. Mezi podporované vlastnosti patří povrchy, hranice, styl sady kódů a šrafování svahů. Příkaz Použít šablonu koridoru najdete na panelu Upravit koridor.

Velkých změn doznalo okno s mapováním cílů koridoru. Tady cítíme silnou inspiraci naším hromadným cílováním.  Cíle jsou nyní rozděleny do dvou samostatných záložek Odsazení a výška, Povrch. Úpravy lze provádět na více základnách a úsecích koridoru současně. Stejně tak podsestav můžeme vybrat více najednou. Ve sloupcích tabulky jde filtrovat např. pouze podsestavy na pravé straně. Ve spodní části jsou potom vypsány dostupné a vybrané cílové objekty. Doporučuji také prozkoumat nabídku, které se objeví po pravém kliknutí na podsestavu, dovolí vám rychlé přiblížení a posun do šablony nebo koridoru a kopírování cílů. Celé okno je plovoucí, pokud jej vpravo nahoře "odepnete" připínáčkem a myš přesunete do modelového prostoru, tak se zmenší na minimum. Můžeme se tak do okna rychle vracet během práce.

Tlakové sítě

Nyní můžeme snadněji upravovat vedení tlakového potrubí, armatury a tvarovky podél něj, aniž by se části oddělovaly z vedení potrubí. Můžeme také přidat úchyty k armaturám a tvarovkám pro lepší ovládání natočení těchto částí. Dočkali jsme se také nového typu tvarovek, jde o koncové zátky připojené pouze z jedné strany. U přechodových tvarovek bude potrubí pokračovat rovnou ve správné dimenzi.

Subassembly Composer

Informace pro fajnšmekry na závěr. Seznam vstupních, výstupních a cílových parametrů v SACu nově podporuje změnu pořadí jednotlivých řádků. Přetažením myší (drag&drop) lze nyní parametry řadit dle potřeby. Haleluja!

Oficiální přehled všech novinek najdete na pod tímto odkazem.

pátek 16. července 2021

Autodesk Construction Cloud a spolupráce na BIM projektech

Cloudový nástroj Autodesk BIM Collaborate Pro (součást platformy Autodesk Construction Cloud) a jeho využití pro týmovou spolupráci na BIM projektech dopravních, liniových, vodohospodářských a infrastrukturních inženýrských staveb. Snadno použitelné CDE prostředí určené pro inteligentní práci s CAD a BIM daty, kdykoliv a odkudkoliv. Správa verzí návrhových dat z aplikací Autodesk Civil 3D, Plant 3D, Revit či Advance Steel, připomínkování a správa hlášení závad a další funkce.

Příklad pracovního postupu projekčního týmu spolupracujího na aktuálních verzích společných návrhových dat:

Spolupracujte na týmových projektech efektivněji.

Viz Autodesk BIM Collaborate Pro.

pondělí 14. června 2021

Záborák s Výměnným Formátem Záborových Elaborátů (VFZE)

Slíbená aktualizace aplikace Záborák je tady a obsahuje dva nové strojově čitelné výpisy. Jde o Výměnný Formát Záborových Elaborátů, zkráceně VFZE, a železniční záborový elaborát.

VFZE je standardizovanou součástí stavební dokumentace dle předpisu ŘSD C3 a pokynu Správy železnic M20/MP013. Určen je pro automatizované procesy v rámci majetkoprávního vypořádání. A usnadní komunikaci mezi dodavateli a investory.

Pro plnohodnotné vyplnění elaborátů jsme přidali několik nových funkcí jako jsou informace o VFZE, které obsahují důležité údaje do hlavičky výpisu. Dále definici subjektů, které následně přiřazujete jako investory nebo nabyvatele k záborům. Ke stavebním objektům lze přidat nové nebo stávající ochranné pásmo.


Tato verze je určena pro Civil 3D 2019/2020/2021/2022. Obsahuje novou Holixa licenci, o které jsme psali v předcházejícím článku. Původní CS licenční klíč vám na helpdesku po vyžádání rádi převedeme pod nový Holixa účet.

Nová verze Záboráku 3.1.6 s novými strojově čitelnými výpisy je dostupná ke stažení zde.