úterý 22. listopadu 2022

Odkazová čára popisku COGO bodů

Včera jsem na CADfórum odpovídala na zajímavý dotaz. Zněl zhruba takto: Jak docílit toho, aby hrot šipky odkazové čáry směřoval přímo do COGO bodu? Všimněte si na následujícím obrázku, že přesunutý popisek skutečně není dotažen až do bodu. Šipka končí kousek před obrysem značky bodu. Odpověď na tuto otázku se určitě bude hodit spoustě uživatelů Civilu 3D.


Pro některé, včetně mě, je překvapivě polohu šipky nutné nastavit ve stylu bodu (strom, křížek apod). Nikoliv ve stylu samotného popisku. I když se to může zdát zvláštní, tak je to řešení vcelku praktické. Používáte stále jeden styl popisku (číslo & výška) pro všechny COGO body, ale například pouze u bodů k vytyčení bude šipka směřovat do středu křížku. Ostatní body, které představují stromy můžou mít odkaz jen ke svému obrysu.

V nastavení stylu bodu je potřeba změnit parametr Odkazová čára končí na značce na hodnotu Ne.

A to je všechno. Šipka je nyní umístěna do požadované polohy.

středa 26. října 2022

Novinky v Civil 3D 2023.2 a Infraworks 2023.1

V pondělí 24. října, tedy přesně dva měsíce před Vánoci, si pro nás Autodesk připravil první předčasný dárek v podobě aktualizace programu Civil 3D. Nový release s názvem Civil 3D 2023.2 stahujte na stránce manage.autodesk.com nebo přímo v desktopové aplikaci Autodesk. Update přináší celou řadu velmi zajímavých novinek. Pojďme si je představit.

Koridor - přechod koridoru


Takřka převratnou novinku nachystali vývojáři Autodesku pro tvorbu koridorů. Nově je možné pomocí funkce Upravit přechod koridoru nastavit proměnné hodnoty parametrů jednotlivých podsestav tvořící koridor. Díky tomu již nebude nutné složitě přepisovat hodnoty parametrů v jednotlivých staničení nebo dokonce dělit koridor na jednotlivé úseky, kterým se následně musela přiřadit šablona typického řezu s jinou hodnotou parametru některé z podsestav. 
Hodnoty pro jednotlivé parametry jdou nastavovat pro libovolné úseky a takto nastavené hodnoty se vzájemně nijak neovlivní.

Popisky - adaptivní zobrazování

Zajímavou novinku přináší tato aktualizace také do zobrazování popisků. Nově je možné pomocí ikony na spodním stavovém řádku zapnout adaptivní zobrazování popisků (trasy, profilů nebo stop příčných řezů). 

Pokud je funkce zapnuta budou se Vám zobrazovat pouze popisky nacházející se v aktuálním rozsahu zobrazení modelového prostoru. S přesunem na jinou oblast nebo s přiblížením dojde k aktualizování zobrazovaných popisků. Zároveň lze nastavit také úroveň detailů skupiny popisků. Dle aktuálního stupně přiblížení se adaptivně upraví rozsah zobrazovaných informací v jednotlivých popiscích. 

Hlavním přínosem této nové funkce je zlepšení výkonu programu Civil 3D.

Subassembly Composer - Define code, Find and Replace

Ve výčtu novinek nesmíme opomenout ani změny týkající se Subassembly Composer - program na tvorbu vlastních podsestav.

V horním menu aplikace přibyla položka Define. Do ní byla přesunuta již užívaná funkce Define Enumeration a najdeme zde i zbrusu novou funkci Define code


Funkce Define code je v zásadě dialogové okno, kde je možné si zadefinovat kódy a následně je v jednotlivých komponentech podsestavy stačí vybrat z připraveného seznamu.Takto přiřazené kódy jsou navíc dynamicky propojeny s definicí kódu a při jeho změně v okně Define Codes je možné provést hromadnou změnu i u všech přiřazených komponent podsestavy.

Dále v SAC přibyla možnost Find and Replace - najít a nahradit. Funkci naleznete v horním menu aplikace v položce Edit.

V sekci Packet Settings je pak nově možné pro odlišení verzí podsestavy použit novou položku Version. Položka je editovatelná jakmile provedete v konkrétním souboru .pkt jakoukoliv změnu.


Nastavená hodnota verze se může rovněž propsat do názvu samotného souboru .pkt a to v případě ukládání pomocí Save As.

!!! REKLAMNÍ SDĚLENÍ !!!

Zaujaly Vás novinky v Subassembly Composer, ale vůbec nevíte, o čem je řeč? Nebo máte s tzv "SACem" již částečnou zkušenost, ale potřebovali byste utřídit znalosti a nastínit správné pracovní postupy při tvorbě vlastních podsestav? Tak právě pro Vás jsme připravili jednodenní online školení, které se bude konat 21.11.2022 od 9 hodin. Hlásit se můžete zde.

Nenechte si tuto možnost ujít a připravte sebe i Vaše kolegy na v budoucnu nutnou potřebu tvorby vlastních podsestav pro Vašem BIM modely.

Zpět k novinkám v Civil 3D ...

Tlakové potrubí - připojení ke gravitačnímu potrubí

Aktualizovaná verze Civil 3D přináší nově možnost připojení tlakového potrubí k prvku gravitačního potrubí. 

S tím souvisí i možnost takto připojené tlakové potrubí zobrazit v dialogovém okně vlastností prvku gravitačního potrubí.

Zobrazení podélného profilu

Drobného doplnění doznaly i Styly proužků zobrazení podélného profilu. Nově je možné si do proužků zobrazení profilu přidat typ Kolize bodů nebo Kolize tras. Takový proužek bude po zadefinování vypisovat vzdáleností trasy od bodů COGO nebo jiných tras.


Vylepšení výkonu

Vývojáři se rovněž podívali na možnosti zlepšení výkonu a celá řada úkonů při práci na Vašich projektech v Civil 3D bude po nainstalování této aktualizace rychlejší a pohodlnější. Například přebudování koridoru je nyní až o 40% rychlejší.

Přehled novinek si můžete rovněž pustit v krátkém videu na našem YouTube kanálu. (ENG verze)


Na závěr článku si ještě dovolím zmínit druhý update, který byl uvolněn tento týden. Jedná se o aktualizaci programu Infraworks a opět ji naleznete ve Vašich účtech ke stažení.

Zlepšené workflow Revit - Infraworks

Hlavní novinky se týkají tvorby mostních konstrukcí. Pro parametrické mosty můžete nově využít rodin z Revitu. V Revitu si můžete připravit přesný tvar jednotlivých komponent mostu a ty následně využít při tvorbě modelu v Infraworks. Navíc pokud takto vytvořený most následně v kompletní podobě převedeme do prostředí Revit, budou jednotlivé prvky rozpoznány z příslušných rodin a bude možné je snadno editovat.

S tvorbou mostů rovněž souvisí i druhá významnější novinky - Clipping Planes (roviny oříznutí). Tato novinka umožní dočasně zobrazit řez vybraným prvkem konstrukce a usnadní tím návrh modelu.


Zároveň Infraworks nově podporuje import a export prvků z IFC 4.3. O této verzi IFC pro Civil jsme informovali v nedávném článku.

A mimochodem, Autodesk Infraworks byl rovněž uvolněn v aktualizované verzi 2023.1. Viz:A nedávno byl aktualizován také Autodesk ReCap na verzi 2023.1 - viz:
pondělí 24. října 2022

Dynamo balíček Arkance Systems

Rozšiřte svou knihovnu uzlů

Věděli jste, že mezi balíčky pro Dynamo najdete také náš vlastní, pojmenovaný jednoduše Arkance Systems? Přesněji se jedná o práci našich nizozemských kolegů z Arkance Systems NL. A rozhodně stojí za vaši pozornost. Obsahuje více než 800 uzlů pro práci s objekty Dynamo a také Civil 3D, AutoCAD nebo Map 3D. Seznam uzlů i s jejich krátkým popisem najdete v tomto pdf souboru.

Instalace balíčku probíhá v aplikaci Dynamo a je velmi jednoduchá. Spusťte příkaz vyhledat balíček a do konzole zadejte Arkance Systems. Nalezený balíček instalujte.

Na ukázku uveďme uzly pro filtrování hladin na základě vybrané vlastnosti. Pomocí uzlu Layer filtertype DropDown navolíme vlastnost. Na výběr je množství parametrů, například Název, Barva, Je zmražená nebo Je z Xref. Dalším uzlem AutoCADLayer.GetLayersByFilter zvolíme hledanou hodnotu filtru. Tuto kombinaci můžete i řetězit podobně jako na následujícím obrázku.

Další šikovný uzel SurfaceLabel.CreateSlopeLabel vytvoří na vybraném povrchu popisek sklonu v poměru 1:X.

S použitím tohoto balíčku jsme pro naše zákazníky připravili dva nové skripty, které můžou stahovat z helpdesku. Skripty najdete v sekci Dokumenty - AutoCAD Civil 3D - Dynamo. Věříme, že si v praxi najdou uplatnění, protože oba vznikli na základě požadavků ze školení a heldesku. Děkujeme za nápady do Ostravy a Prahy. Teď už se pojďme na oba podívat podrobněji.

Skript 2D body do 3D

Dříve či později se každý projektant setká s podklady, které se skládají pouze z 2D bodů a popisků s výškou. A navíc nejsou texty zarovnané u bodů, ale jsou rozházené po výkrese. Je to sice lépe čitelné, ale pro další zpracování naprostá noční můra. Naštěstí by však vždy mělo platit, že text s výškou náleží k nejbližšímu bodu. Tento předpoklad nás inspiroval k vytvoření skriptu 2D body do 3D.

Princip skriptu spočívá v nalezení souřadnic X a Y vkládacích bodů textů a zaměřených bodů. Nalezení nejbližších dvojic a zjištění Z souřadnice z obsahu textů. Z těchto informací jsme schopní vytvořit novou sadu 3D bodů, které mají X a Y souřadnice totožné se zaměřenými body a Z souřadnici z přiřazeného textu. Tento skript využívá uzly z balíčků Arkance Systems a Civil3DToolkit. Nezapomeňte je proto před spuštěním doinstalovat.

Skript Import COGO bodů do skupin

Opět budeme pracovat s body, tentokrát však máme podklady v excelové tabulce. A naším úkolem je vytvořit COGO body v zadaných souřadnicích a doplnit je o popis. Následně zjistit všechny unikátní popisy a pro každý vytvořit novou skupinu bodů. COGO body na závěr roztřídit do správných skupin. Tento skript využívá uzly z balíčku Arkance Systems. Nezapomeňte je proto před spuštěním doinstalovat.

čtvrtek 13. října 2022

Rozšíření IFC 4x3 pro Civil 3D 2022.2

Po měsících testování v kruhu Autodesk komunity se dostává rozšíření IFC 4x3 i mezi běžné uživatele. Toto zajímavé rozšíření najdete ve svém účtu Autodesk nebo v počítačové aplikaci. Hledejte IFC 4x3 Extension for Autodesk® Civil 3D® 2022 v záložce Aktualizace produktů.

Určeno je výhradně pro Civil 3D 2022.2 A je na něm znát, že se jedná spíš o pracovní verzi než hotovou věc. Počítejte s faktem, že všechny funkce je zatím nutné spouštět z příkazového řádku. Žádné tlačítka na pásu karet nebo dialogové okna toto rozšíření nemá. Z našeho pohledu se však stále jedná o velmi důležitou novinku. Můžete se díky ní seznámit s možnostmi nového formátu IFC4x3, který konečně zahrnuje také objekty infrastruktury. Dokážete vyexportovat více civilovských objektů, jmenujme například trasu s profilem nebo koridor, do IFC souboru. A výsledný model bude obsahovat více popisných informací.

Hlavní funkce 

 • Mapovat objekty AutoCAD a Civil 3D na IFC objekty
 • Mapovat Civil 3D parametry na IFC parametry
 • Ukládat konfigurační soubory s nastavením
 • Exportovat IFC soubory
 • Importovat IFC soubory

Konfigurační soubory

Jsou celkem dva. První z nich IfcInfraConfiguration.json obsahuje nastavení a informace o IFC souboru a mimo jiné určuje, které typy objektů bude IFC soubor obsahovat. Druhý konfigurační soubor IfcInfraExportMapping.json definuje mapovací tabulku objektů, které budeme exportovat. Soubory je nutné vytvořit příkazy IFCInfraSaveConfig a IFCInfraSaveParametrMapping. Následně je možné soubory upravit v textovém editoru.

Podporovaná geometrie pro export

 • Koordinační systém
 • COGO bod
 • Skupina COGO bodů
 • Trasa a její profily
 • Povrch TIN
 • Návrhová linie
 • Staveniště
 • Koridor
 • Potrubní síť
 • Tlaková síť
 • Staveniště
 • Parcela
 • Most
 • 3D tělesa AutoCAD
 • 3D křivky AutoCAD
 • 3D body AutoCAD

Ke každému objektu je během exportu připsáno IFC GUID. Toto unikátní označení GUID je u objektu zachováno i při každém dalším exportu. Umožňuje tak snazší identifikaci objektu v modelu.

Líbí se nám možnost exportovat koridor, a to bez nutnosti generovat tělesa z tvarů. 3D model z koridoru bude vytvořen automaticky při exportu do IFC.

Podporovaná geometrie pro import

V podobě "živých" civilovských objektů se do výkresu naimportují:
 • COGO bod
 • Skupina COGO bodů
 • Trasa a její profily
 • Povrch TIN
 • Návrhová linie
 • Staveniště
 • Parcela
Ve formě těles se do výkresu naimportují:
 • Koridor
 • Potrubní síť
 • Tlaková síť
 • Most

Zaujalo nás, že importovaná trasa je rozpoznána jako civilovský objekt a ihned s ní můžete začít pracovat. Spolu s trasou jsou naimportovány také profily. Jen pozor, že geometrie trasy i profilu se rozpadne na samostatné tečny, přechodnice a oblouky.

Další informace o jednotlivých příkazech se dočtete v oficiální nápovědě pod tímto odkazem nebo ji otevřete z Civilu příkazem IFCInfraHelp
Pro kontrolu modelu ve formátu IFC 4x3 doporučujeme použít kompatibilní prohlížečku. Například Open IFC Viewer podporuje nový IFC formát a osvědčil se nám pro stavby infrastruktury s řádově většími rozměry, než jaké mají pozemní stavby.

středa 5. října 2022

CS Záborák nově vydán s podporou pro Autodesk Civil 3D 2023

CS Záborák
Oblíbená aplikace společnosti Arkance Systems CS Záborák byla aktualizována a nyní v nové verzi
3.1.34 podporuje Autodesk Civil 3D 2023 a také AutoCAD Map 3D 2023. Aplikace nově podporuje i import souborů VFK v nové verzi označené jako VFK 6.0, který od 18.4.2022 používá Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK). Dále byl doplněn výpis ŘSD C3 – ZPF dle KN a BPEJ. Kromě těchto novinek obsahuje nová verze i několik drobných oprav.

CS Záborák je nástavbová aplikace pro AutoCAD Map 3D a Autodesk Civil 3D, která umožňuje do DWG výkresu vložit zdarma vektorová katastrální data z ČÚZK a dostupná popisná data z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů. Poslední verze Záboráku podporuje Civil 3D a Map 3D verzí 2020 až 2023. Zákazníci s aktivním předplatným aplikace si aktuální verzi mohou stáhnout ze stránky správy licencí Holixa. V případě zájmu o vyzkoušení aplikace zdarma na 15 dní je možné stáhnout trial verzi aplikace z produktové stránky.

CS Záborák uživatelské rozhraní


úterý 4. října 2022

ReCap Pro - oblasti skenu

Pro zpracování souborů mračen bodů nabízí společnost Autodesk jako součást sady AEC Collection program ReCap Pro. Jedná se o užitečný program, který umožňuje spravovat, zobrazovat, zpracovávat a indexovat velmi rozsáhla mračna bodů z laserového 3D skenování. Následně je možné upravená mračna bodů přenést do CAD aplikací. V dnešním článku si ukážeme, jak efektivně získaná mračna bodů zpracovat za využití nástroje oblasti skenu.


Při práci s mračnem bodů se často dostaneme do fáze, že nepotřebujeme celé mračno, ale pouze jeho část. V takovém případě máme možnost nadbytečné body odstranit a tím o ně definitivně přijít. Potom však může přijít situace, že odstraněné body budete potřebovat, ale v projektu je již nebude mít k dispozici. Takové situaci je lepší předcházet a nadbytečné body raději pouze skrýt nástrojem oblasti skenu.

Nástrojem Výběr si označíme část mračna bodů, kterou nebudeme nyní potřebovat.

Vybrané body mračna následně přesuneme do vytvořené Oblasti, kterou si pojmenujeme dle potřeby.

Vytvořené Oblasti je přiřazena výchozí barva, kterou lze změnit. V menu v pravém dolním rohu lze rovněž vybranou Oblast skenu zamknout nebo vypnout. Právě možnosti vypnout využijeme pro skrytí nepotřebné části našeho skenovaného území.

Oblastí lze vytvářet více a původní mračno bodů upravit pro aktuální potřeby projektu. Pokud v budoucnu budou nyní skryté body potřebné, stačí vybranou Oblast opět zapnout.

Velkou výhodou Oblastí je jejich zachování i po importu do programu Civil 3D, kde je můžeme i nadále libovolně zapínat.

Celý proces úpravy mračna bodů si můžete prohlédnout v následujícím krátkém videu.


pondělí 19. září 2022

Novinky v BIM Feederu

Nová verze aplikace BIM Feeder s označením 1.1.0 je po náročném kolečku mezi vývojem a testováním připravena k vydání. Díky patří především hlavnímu vývojáři Víťovi, který úspěšně naučil BIM Feeder číst nové, nepříliš strojově čitelné, datové standardy. Vymyslel způsob, jak rozdělit model do samostatných skupin, které lze krmit nezávisle a dokonce různými standardy. A trpělivě odstraňoval bugy, které jsem mu během testování hlásila. A teď už podrobněji k jednotlivým novinkám a změnám.

Důležitá je informace o podpoře aktuální verze Civil 3D 2023. Společně s ní jsou podporovány i tři předešlé verze 2020 - 2022.

Základní datové standardy dodávané spolu s BIM Feederem jsou rozšířeny o Silniční standard V5 a o Železniční standard V5. Jak nová verze 5.0 silničního a železničního standardu podle SFDI vypadá, se můžete podívat přímo na jejich stránkách. Pokud však máte projekt rozpracovaný na starším standardu, tak se nemusíte obávat. Původní verzi 4.0 jsme v nabídce ponechali.

Při spuštění BIM Feederu nad novým výkresem budete nově vyzvání k vytvoření databáze. Tato databáze umožňuje bezpečně uložit vyplněné popisné informace o modelu do externího souboru mimo výkres. Zajistí tak lepší zálohování dat a zlepší stabilitu aplikace. Tuto databázi připojte k dwg souboru, pokud projekt zálohujete nebo sdílíte s kolegou. A samozřejmě ji nemažte.

Při krmení modelu s velkým množstvím objektů může být oříšek vyplnit veškeré informace na první dobrou. Už v dřívějších verzích jsme přišli s možností mražení hladin. A takto zmražené objekty byly pro BIM Feeder neviditelné. Na základě zpětné vazby jsme však museli vymyslet lepší způsob pro postupné krmení. Voilà, funkce Definice skupin je na světě. Využijete ji například pro krmení objektů u více tras, při krmení modelu s objekty pro demolici i výstavbu nebo pokud potřebujete použít různé datové standardy v jednom modelu. Použití skupin je volitelné, nadále je možné krmit také celý model současně. Doporučuji však funkci alespoň vyzkoušet, dokáže velmi zpříjemnit práci.