čtvrtek 5. května 2022

Chartae Antiquae

Virtuální mapová sbírka

Zabýváte se ve své profesi urbanismem, ekologií nebo třeba kartografií? Jste architekti, krajináři či projektanti vodohospodářských a dopravních staveb? A využíváte ke své práci Map 3D nebo Civil 3D? Potom pro vás máme zajímavý tip na zdroj historických mapových podkladů. Na webovém portálu www.chartae-antiquae.cz najdete úctyhodnou sbírku digitalizovaných starých map, plánů a atlasů z různých mapových sbírek z celé ČR. 

Díky velkým měřítkům a detailnímu rozlišení je možné mapy použít k prostudování vývoje krajiny a osídlení, rozvoje vodní a cestní sítě a podobně. Mapy jsou georeferencované a přístupné přes webové mapové služby WMS. Lze je tak snadno podložit do cadu a využít je k práci. Více o vzniku a cílech celého projektu se dočtete na oficiálních stránkách. My se společně podívejme na postup připojení historické mapy do výkresu.

V první řadě si musíme vybrat mapový podklad. Doporučuji v mapě nazoomovat vaši zájmovou oblast a tím omezit množství nabízených map v pravé části okna. Dále můžeme použít filtr map podle data vydání a měřítka. Vybranou mapa následně otevřeme v novém okně.

Pro získání WMS adresy vybrané mapy použijeme Převod Zoomify do WMS. Odkaz na tuto službu najdete v menu Aplikace. Doporučuju ji otevřít v samostatném okně pro opakované použití. Dále je potřeba získat odkaz na vybranou mapu, který zkopírujeme z adresního řádku prohlížeče.

Vložíme odkaz námi vybrané mapy a zkontrolujeme dostupnost ve službě WMS. Pokud jsme měli šťastnou ruku a vybrali již georeferencovanou mapu, tak se objeví WMS adresa, kterou si zkopírujeme do schránky. V opačném případě lze mapu uživatelsky umístit příkazem Georeference. Celý postup spočívá v nastavení identických bodů v aktuální a historické mapě.

S WMS adresou míříme do Civilu, přesněji do palety datových připojení, kterou jsme otevřeli příkazem MAPCONNECT. Přidáme nové připojení WMS s URL adresou získanou z webového prohlížeče. Připojíme se bez uživatelského jména a hesla. Vybereme rastrový obrázek mapy ze zdrojů a přidáme jej do mapy.Věřím, že tato služba najde využití i mezi našimi čtenáři. Nejspíš nebude tak populární jako katastrální mapa nebo ortofotomapa, ale u některých úloh ji jistě využijete. Napadá mě dnes časté obnovování původních koryt vodních toků, při kterých musí být historická mapa základním kamenem návrhu.

úterý 12. dubna 2022

Produktová řada Autodesk 2023 pro infrastrukturu

Každoroční klasika při vydání nových verzí produktů Autodesk pro infrastrukturu je opět zde. Ale ten rok utekl, co? A na čem za tu dobu zapracovali vývojáři Autodesku? Dozvíte se v tomto článku.

Civil 3D 2023

Koridory

Dialogové okno pro cílování koridoru doznalo velkých změn už v prvním update verze 2022. V nové verzi 2023 jsou funkce a možnosti mapování cílů dále vylepšeny. Hlavními novinkami jsou efektivnější filtry pro snadnější vyhledání podsestav i cílů. Nově dokáží pracovat se zástupným znakem *, přidat aktuální výběr do filtru bez obav ze zrušení existujícího výběru a vybrat všechny výsledky vyhledávání automaticky na základě klíčových slov. Dále se nám vrátila možnost nastavit povrch hromadně ke všem podsestavám pěkně z rozbalovacího menu, jako jsme na to byli zvyklí v minulosti. Při použití výběru cílů dle hladiny vás zajisté potěší informace, že tato možnost je nyní dynamická. Tedy přidané nové objekty do cílové hladiny budou automaticky zařazeny jako cíle koridoru.

Vylepšeny jsou sady vlastností těles z koridoru i tělesa samotná. Pomocí nové sady vlastností s názvem Identita koridoru bude snazší rozpoznat vztahy mezi tělesy koridoru a podsestavami. Při použití dynamického spojení těles s koridorem jsou nyní informace například o staničení a úsecích aktualizovány. 

Tlakové sítě

Pro rychlejší návrh tlakové sítě je nyní možné v seznamu součástí hledat dle klíčového slova potřebnou součást nebo potrubí. V rozevíracím menu tak můžeme vyfiltrovat jen to, co nás opravdu zajímá. V podélném profilu sítě lze nově nastavit několik referenčních profilů k následování. Nahrazuje tak dřívější možnost dynamického přepisu hloubky krytí v zadaném rozsahu staničení a přijde vhod pokud je nutné vykřížit několik síti.

V podélném profilu se bude, zdá se, lépe pracovat díky snížení počtu vrcholů pro odsazené profily nastavené na délku po úsecích. Vrcholy PVI se nově vytvoří jen v kolenech a po délce úseků potrubí. I při ruční úpravě uzlů takového profilu bude výsledek lépe vypadat.

Železnice

V našem českém prostředí je hlavní novinkou popisek převýšení koleje. Jedná se o nový typ popisku, který lze umístit do libovolného staničení na trase. Informaci o převýšení koleje lze také přidat do popisku odsazení staničení trasy.

Subassembly composer

K dispozici je nový typ geometrie, konkrétně se jedná o pomocný oblouk (Auxiliary Curve). Už několikrát jsme jej v minulosti do našich podsestav potřebovali použít a teď konečně máme možnost. Radujeme se z tohoto dílčího vylepšení. A upozorňujeme na stále platné omezení zpětné kompatibility! Podsestavy z SACu 2023 lze použít do jen Civil 3D 2023.

AEC kolekce

Infraworks

Nová verze Infraworks 2023 umožní provádět analýzu povodí a optimalizaci bez dalšího dodatečného zpoplatnění. Dříve byly za tyto cloudové analýzy strženy uživateli cloudové kredity (resp. flex tokeny). Odteď budeme experimentovat s povodími častěji, levněji a třeba i na školeních.

Pod klávesovou zkratkou CTRL+F nově najdete vyhledávací pole pro příkazy. Rovnou z modelové prostoru tak můžeme příkaz vybrat a spustit.

Parametrické modely pro mosty a tunely můžete rychle aktualizovat přímo v paletě stylů. Po otevření detailu vybraného parametrického modelu najdete novou funkci, která zdrojový soubor modelu zkontroluje. Pokud byla provedena změna v tomto souboru, tak se model aktualizuje.

Project Explorer

Může být Project Explorer ještě mocnější? Očividně ano, tentokrát jsme se dočkali vylepšení tabulek výkazů. Nově lze přidat na konec tabulky vlastní poznámky nebo textové souhrny. Do výkazu i do okna Project Exploreru můžeme přidat také celkovou hodnotu (sumu) všech řádků.

Grading Optimization

Aplikace byla doplněna o centrum oznámení, které rozpozná možné problémy v optimalizaci a navrhne také řešení. Přehledně a na jednom místě tak můžeme řešit všechny konflikty našeho návrhu. Potěší i detailnější ukazatel průběhu optimalizace s fázemi, které označují, co bylo dokončeno a co je právě zpracováváno.

Na panelu optimalizace najdeme nově pohled porušení, který nám umožní rychle zkontrolovat oblasti, ve kterých dochází například k porušení maximálního sklonu. Při najetí kurzorem nad vybraný trojúhelník povrchu potom zjistíme přesné hodnoty navržených a požadovaných sklonů.

Dialog vrácení výsledného povrchu do Civil 3D nově umožní zjednodušit návrhové linie pomocí odstranění nadbytečných vrcholů. Také byl zlepšen export těchto linií, které by měli být nekolineární a méně často se překrývat.

Autodesk LIVE 2023

Přehled novinek AutoCADu, Civilu 3D i vlastního vývoje pro infrastrukturu představíme v přímém přenosu online konference Autodesk LIVE 2023. Zaregistrujte se už dnes.

úterý 29. března 2022

Nové podsestavy: Kasselská obruba a štěrbinový žlab

Tým našich technických konzultantů pro vás připravil zbrusu nové podsestavy - Kasselská obruba a štěrbinový žlab. Tyto podsestavy doplní portfolio našich podsestav a uživatelům rozšíří možnosti při vytváření jejich projektů.

Kasselská obruba

První ze dvou nových podsestav využijete zejména při návrhu autobusových zastávek. Jedná se o podsestavu reprezentující specifický typ obruby užívaný u nástupních hran autobusových zastávek. Návrh této podsestavy vycházel z našeho standardního silničního obrubníku, takže nechybí ani zde betonové lože a vrstva podsypu. 

Základní tvar vychází z výrobků běžně dostupných na našem trhu. Uživatel má možnost volby mezi jedním nebo dvojitým zaoblením hrany obrubníku. Velikost tohoto zaoblení lze také snadno přizpůsobit konkrétnímu výrobci. Nechybí ani možnost cílování výšky nášlapu na profil, 3D křivku nebo Nlinii. Součástí je rovněž možnost dynamického zadání tloušťky podsypu pomocí označeného bodu, který umožní plynulé napojení na pláň přilehlé vozovky.

Štěrbinový žlab

Druhá nová podsestava reprezentuje štěrbinový žlab. Tento prvek odvodňovacího systému se vyskytuje na celé řadě staveb v nejrůznějších velikostech a typech. Naší podsestavu jsem proto koncipovali tak, aby ji bylo možné uživatelsky, co možná nejvíce přizpůsobit. Opět ani u podsestavy štěrbinového žlabu nechybí betonové lože a vrstva podsypu.

Kromě základních parametrů jako je šířka a výška štěrbinového žlabu si může uživatel zvolit, jestli chce štěrbinový žlab s obrubníkovou částí, a zda-li bude obrubník na pravém nebo levém okraji. Podobnou možnost výběru má rovněž u volby strany opěrky betonového lože. Zde může také zvolit možnost opěrky na obou stranách. 

Uživatel si rovněž nastavuje rozměry vnitřního odvodňovacího prostoru. Ten se ve výchozím nastavení vykresluje ve středu podsestavy. Je však možné jeho dno výškově zacílovat a tím polohu odvodňovacího prostoru upravit. Tuto funkci oceníte zejména u štěrbinových žlabů s vnitřním spádem.


Obě podsestavy jsou ke stažení na našem Helpdesku. Práci s nimi si můžete prohlédnout v krátkém videu.


 pondělí 21. března 2022

Podsestavy nově na Holixe, společně s extravilány 2022 😮

Mám ráda zaběhnuté pořádky a nerada věci měním. Nicméně tuto změnu už nemůžeme dále odkládat. Všechny podsestavy od dnešního dne přechází na licenci Holixa. Následují tak ostatní naše produkty, se kterými jsme na nový způsob licencování přešli už v loňském roce.

Velká část z Vás, našich zákazníků, se s Holixa účtem už setkala a přihlašuje se pomocí něj do Civil Tools. Těmto jsme licenci podsestav přidělili automaticky a mají ji spojenou do CS+ balíčku (Civil Tools + Podsestavy C3D). Pokud patříte do druhé skupiny a zatím využíváte původní způsob licencování pomocí klíčů generovaných na helpdesku, tak je pomalu na čase si účet Holixa založit. Ale pojďme popořadě.

Co to pro mě znamená?

Podsestavy pro Civil 3D a Silniční extravilánové podsestavy budou vedeny pod jedinou licencí Podsestavy C3D. Licenci si pro sebe už nebudete generovat sami na helpdesku. Přidělí vám ji správce všech licencí určených pro vaši společnost. Nejčastěji jím bude pracovník IT oddělení nebo technicky zdatný "dobrovolník" z řad kolegů projektantů. Pokud si nejste jistí, zda máte správce, tak se prosím obraťte na náš helpdesk.

Váš holixa účet si můžete založit a zkontrolovat na adrese holixa.arkance-systems.com Jedná se o samostatný účet, který není propojen s účty Autodesku nebo helpdesku. Po úspěšném přihlášení si v menu Moje licence ověřte, že máte přidělenu licenci pro Podsestavy C3D. V detailech licence je uvedeno důležité datum ukončení platnosti.

Pokud licenci pro Podsestavy C3D nevidíte, tak se prosím obraťte na náš helpdesk nebo na vašeho správce licencí.

Kdy k tomu dojde?

Od tohoto dne jsou všechny podsestavy, které jsou pro vás připraveny na našem helpdesku ke stažení, licencované novým způsobem. To stejné platí pro instalace silničních extravilánových podsestav.

Podsestav, které jste stáhli z helpdesku například minulý měsíc a používáte je teď na vašem počítači, se tato změna netýká okamžitě. Aktivní licenční klíče zůstávají platné. A to do konce jejich platnosti, která je rok od vygenerování klíče. Nové licenční klíče však už nebude možné na helpdesku generovat.

Toto doběhnutí platných klíčů vám umožní v klidu naplánovat přechod ze starých podsestav na nové. Především se chceme vyhnout situaci, kdy propadlé podsestavy nedovolí přebudovat koridory ve výkresech. Neodkládejte proto prosím tuto změnu příliš dlouho.

Co to udělá s výkresy?

Při dodržení správného postupu se vašimi výkresy nestane vůbec nic. A to je dobrá zpráva! Všechny podsestavy v počítači vyměníme takzvaně kus za kus a Civil ani nebude vědět, že se něco změnilo. To má i druhou, stinnou stranu. Staré i nové podsestavy jsou označeny úplně stejně a snadno si je můžete zaměnit. Doporučení je proto vyměnit všechny podsestavy najednou. 

Jak to provedu?

Můžou nastat dvě situace. Nejdříve si popišme tu příznivější s kratším postupem.

1. Mám čistou instalaci Civilu 3D bez importovaných podsestav a bez silničních extravilánových podsestav. V předchozí verzi Civilu 3D jsem však tyto podsestavy do koridoru použil a potřebuji s výkresy dále pracovat.

 • Z helpdesku si znovu stáhněte všechny podsestavy, které ve vašich výkresech používáte. Stáhněte také novou instalaci silničních extravilánových podsestav.
 • Nainstalujte silniční extravilánové
 • Spusťte Civil 3D a otevřete paletu nástrojů (Ctrl+3)
 • V průzkumníku souborů otevřete složku 
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\CADStudioExtravilan20xx.bundle\Contents20xx
 • Vyberte soubor silniční extravilánové.atc a myší jej přetáhněte (Drag&Drop) do palety nástrojů
 • Do palety doimportujte jednotlivé extravilánové podsestavy ze stejné složky
 • Vytvořte novou paletu, do které naimportujte zbývající podsestavy z helpdesku
 • Vyberte libovolnou podsestavu pro vložení do šablony typického řezu
 • Přihlaste se svým holixa účtem. Pokud už jste přihlášeni například s Civil Toolsy, tak se okno neotevře a není potřeba se přihlašovat. Pouze se ověří licence na pozadí.
2. Silniční extravilánové používám a podsestavy mám importované do svého Civilu 3D. U této verze Civilu 3D hodlám zůstat a nechystám se na upgrade. Potřebuji jen vyměnit podsestavy a dále pracovat na svých výkresech.
 • Otevřete Civil 3D a v paletě nástrojů najděte všechny podsestavy od Arkance Systems (Cad Studia). Doporučuji udělat si screenshot nebo seznam těchto podsestav. Všechny podsestavy z palety vymažte. Odstraňte i prázdnou paletu Silniční extravilánové.
 • V adresáři C:\ProgramData\Autodesk\C3D 20xx\csy\Imported Tools smažte všechny složky podsestav odstraněných v předchozím kroku. Teď se bude hodit připravený seznam.
 • Odinstalujte Silniční extravilánové z menu Aplikace a funkce (Nastavení Windows)
 • Dále pokračujte podle bodů uvedených výše v předchozím postupu.

Odstranění podsestav ze Civilu a vymazání souborů podsestav z Imported Tools je zásadní pro správné nahrazení licence. Věnujte tomuto kroku prosím dostatečnou pozornost. Pokud by se nepodařil na první pokus, tak jej lze opakovat.

Celý postup s odstraněním podsestav a vyčištěním složky Imported Tools si můžete prohlédnout na názorném videu.

úterý 15. března 2022

Katalog potrubí pro gravitační sítě

 Pro naše zákazníky jsme připravili vlastní katalog potrubí pro gravitační sítě. Katalog je určen pro všechny projektanty, kteří při své práci v Civilu 3D navrhují dešťové či kanalizační stoky. Ať už používáte naši aplikaci Potrubák nebo chcete zaexperimentovat se standardními funkcemi Civilu 3D pro potrubní sítě, s tímto katalogem budete mít k dispozici běžně používané materiály a rozměry potrubí. Katalog lze použít do libovolné verze Civilu 3D. A jako bonus přidáváme i opravu katalogu z českého country kitu pro kruhové potrubí a vpusti.

Věříme, že vám tento katalog pomůže lépe využít potrubní sítě v Civilu 3D. Pokud jste zatím neměli možnost se s nimi blíže seznámit nebo váháte, jak začít, tak právě pro vás nabízíme sběrné školení. Sledujte naše stránky s aktuálními termíny a tématy školení. Součástí kurzu je i licence Potrubáku na 3 měsíce zdarma.

Katalog stahujte z našeho Helpdesku. Jeho obsah vložte do složky:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 20XX\csy\Pipes Catalog\CZ Metric Pipes.

Spusťte Civil 3D jako správce. Nastavte katalog potrubní sítě na CZ Metric Pipe (Structure) Catalog. Příkazem PARTCATALOGREGEN aktualizujte katalog pro potrubí a stavební objekty. Doplňte nové materiály a rozměry potrubí do vašeho seznamu součástí. Celý tento postup si můžete prohlédnout na následujícím videu:

Kompletní přehled všech materiálů a rozměrů potrubí je uveden na následujícím obrázku:


pondělí 14. února 2022

BIM Feeder - naše krmítko popisných vlastností

Rádi bychom vám v tomto článku představili naši nadstavbovou aplikaci BIM Feeder, která pro vás jistě může být užitečným pomocníkem, a to nejen v doplňování popisných informací k vašim BIM modelům v projektech v Civilu 3D.

Součástí aplikace BIM Feeder jsou datové standardy SFDI, které jsou v otevřeném formátu a můžeme je libovolně upravovat a také vytvářet vlastní datové standardy. 

Speciální funkcí aplikace je tzv. řezačka (Entity Splitter), která umožňuje libovolně rozdělit 3D elementy podle staničení trasy nebo dle zvoleného polygonu. Řezačka umí rovněž k rozděleným 3D elementům přiřadit sady vlastností se zadanými informacemi o stavebním objektu. Možností je i přesun do hladiny s příslušným číslem stavebního objektu a následné snazší filtrování prvků dle hladin. 

V samotné aplikaci BIM Feeder zadáváme v první fázi popisné informace v tabulkovém editoru do příslušných řádků skupin vlastností zvoleného datového standardu. Jistě oceníte možnost exportu a následného zpětného importu opakujících se hodnot. 

U 3D těles získaných z koridoru přiřazujeme k jejich původním kódům tvaru šablony příčného řezu elementy, které mají reprezentovat. Opět lze využít opakovaného nahrání hodnot. 

Následně již zadáváme informace ke konkrétním elementům našeho modelu. Díky kaskádové struktuře aplikace BIM Feeder budou u jednotlivých elementů již předvyplněny ty vlastnosti, které jsme zadali v první fázi přímo ke skupinám vlastností, což nám výrazně zvyšuje efektivitu naší práce.

Na závěr již spouštíme samotné krmení - jeho správnost si následně ověříme nejenom obarvením našeho BIM modelu, ale zejména na kartě Rozšířená data, kam se sady vlastností z aplikace BIM Feeder nahrály a odkud je lze exportovat i do souborů IFC. 

Praktickou ukázku práce v aplikaci BIM Feeder najdete také v následujícím videu:
středa 19. ledna 2022

Autodesk Drive, osobní cloudové úložiště

V první letošním článku se podíváme na službu Autodesk Drive, která je dostupná všem zákazníkům s aktivním účtem (subscription) pro AEC kolekci nebo Civil 3D, AutoCAD a mnoho dalších Autodesk produktů. Jedná se o osobní cloudové úložiště přidělené konkrétnímu uživateli. Není potřeba jej nijak složitě aktivovat. Stačí jít na stránku https://drive.autodesk.com/, kliknout na velké modré tlačítko Začínáme a přihlásit se svým účtem, podobně jako se hlásíte třeba do Civilu.

Tato služba je určena především jednotlivcům nebo malým týmům, kteří chtějí svá data a modely ukládat, sdílet nebo zobrazovat na libovolných zařízeních. Autodesk Drive  vám umožní: 

 • odeslat data do osobní cloudové jednotky
 • organizovat a spravovat data ve složkách
 • zobrazovat 2D a 3D návrhy a modely v prohlížeči na libovolném zařízení
 • sdílet soubory a složky s ostatními k zobrazení, upravování a spravování
 • otevírat, zobrazovat a upravovat data, která s vámi sdílejí ostatní uživatelé
A pokud by jste chtěli, tak s nainstalovanou aplikací Desktop Connector můžete zobrazit a spravovat soubory přímo z vašeho počítače, s využitím virtuálního "lokálního" disku. Potěší podpora verzování jednotlivých souboru a možnost otevřít výkres z prohlížeče rovnou do CADu.

Maximální velikost jednoho souboru je 6 GB. Celková velikost úložiště je potom 25 GB a nelze ji navýšit. Pokud potřebujete více místa, budete se muset poohlédnout např. po Autodesk Docs.

Věřím, že spousta z čtenářů našeho blogu dosud nevěděla o této službě, protože není moc propagovaná. A byla by škoda ji nevyužít, byť třeba jen na sdílení fotek z lyžovačky s přáteli.