středa 19. července 2017

Extravilánové silniční podsestavy 2018 CS+

Ještě jednou krásný den,
v souvislosti s nově vydanou silniční šablonou  2018 v1.1 nám ještě zbývá uvést novou verzi našich extravilánových podsestav. V nové verzi jsme se zaměřili na odstranění chyb z předchozích verzí a pohráli jsme si i s kódováním. Změn je opravdu mnoho!

Vzhledem k provedeným změnám doporučujeme vaše aktuální projekty dokončit na stávající verzi Civilu a nové projekty začít s novou verzí 2018.


Chyby, které byly opraveny jsou vyjmenovány níže ...

1)  V násypu bylo opraveno vykreslování svahu v případě, že se výška násypu blížila hodnotám 3,05 m či 6,05 m. Zkrátka k hodnotám, kde se rozhoduje, jestli bude svah jednou či dvakrát lomený.

2) Tloušťka krajnice se nyní, jak pro násyp tak výkop, měří správně na svislici a není závislá na sklonu svahu, jak tomu bylo doteď.

3) Výstupní parametr výšky násypu pro svodidlo se nyní správně počítá ode dna příkopu nikoli od bodu průsečíku násypu s terénem, ze kterého se určuje výška násypu pro definici lomených svahů.

4) tloušťky vrstev v středním dělicím pásu se nyní dědí a definují správně aneb 0,04 m je opravdu 0,04 m.

Vylepšení

1) Odskok krajnice lze nyní nastavit číselnou hodnotou a to v rozmezí nula až tloušťka první vrstvy vozovky


2) parametry, které je třeba vždy referencovat při sestavování šablony, jsou nyní označeny písmenem, ze které podsestavy se mají hodnoty nadefinovat v konstrukci sestavy.


(P) říká že se hodnota referencuje z jízdního pruhu, (R) zase z rozhodovače. Tyto hodnoty tak musíte vždy přepsat v podsestavě, ze které jsou referencované.

Dejme tomu, že bych chtěl odskok první vrstvy 0,02, tak nemohu šáhnout přímo do výkopu či násypu, ale musím tuto hodnotu opravit v rozhodovači - to je ta hubená čárka :)

3) Do palety jsme přidali i sestavený 4 pruh, který zatím nemá 6% zlom pod vodicím proužkem

Změny

změn se dočkalo kódování a to razantně. 

1) Úplně jsme odstranili nic neříkající kód Svah&Teren u bodů a ve spojnicích jsme ho nahradili jednoduchým Svah


2) Přidali jsme nové kódy NasypHran1 až NasypHran3 a VykopHran1 až VykopHran3, aby na sebe příslušné návrhové linie v koridoru pěkně navazovali.


3) Nový kód stojící za zmínku je i TelesoHran, který by se měl shodovat s hranicí koridoru, a tvoří tak dlouhou návrhovku přes výkop i násyp. 
4) Z trativodu zmizel kód RefPovrch (všimněte si, že není červeně)


5) kód NezpKrajnice nově neslouží k popisu ani vykreslení. Je ponechán pro použití ČSN podsestav. Pro popis sklonu a šířky krajnice používáme NezpKrajSklon a NezpKrajSirka... další změny najdete v příslušných Readme po stažení instalačního balíčku. V balíčku jsou rovněž nápovědy k podsestavám, takže si je můžete pročíst ještě před instalací.


Update CAD Studio silniční šablony 2018 v1.1

Dobrý den,
jak jsme slíbili minulý týden, tak přinášíme novou verzi CAD Studio silniční šablony pro verzi 2018. Šablonu si lze ode dneška stáhnout na našem Helpdesku a její pořadové číslo je 1.1 a nějaké drobné :).

Proč šablonu vydáváme?

     Vydáváme ji v důsledku překódování našich silničních extravilánových podsestav. Poměrně dost se toho na nich totiž změnilo, ač to na první pohled nemusí být zřejmé :). O tom ale v následujícím článku. Samozřejmě podsestavy nejsou jediný důvodem, ale jsou tím hlavním.
     

Dalšími vylepšeními v šabloně jsou např. 

1) upravené styly názvů tras a profilů, které vám napovídají, jakou čarou se kreslí


2) přibyly popisky - název trasy a název povrchu


3) Editor příčných řezů koridoru se nyní spouští v následujícím rozložení zobrazení


4) Snažili jsme se vytvořit nový styl pro zobrazení okružních křižovatek, tak aby se zobrazilo, jen to, co zřejmě využijete (vítány připomínky).


5) došlo k upravení stylů sady kódů Situace, PR, VPR a Editor PR právě v důsledku překódování extravilánu
6) další změny se týkají
     - tloušťka čáry hladin nastavena na 0,15 z původního Výchozí
     - přibyly nové hladiny C3D-OKR-* (pro okružní křižovatky)
     - přidali jsme i zapomenuté popisky pro využívání nástroje křížení IS v Civil tools 2018+

     Všechny změny jsou popsány i v přiloženém Readme, které najdete v zip archivu po stažení šablony. Změn tedy na první pohled není moc, ale vše je ukryto v bodě 5). Pokud tedy budete používat naše Extravilánové podsestavy, tak rozhodně s touto šablonou.


pátek 14. července 2017

Pozvánka na webinář a rychlé zprávy

Dobrý den,
dnes jen takový jednoduchý příspěvek.

    Možná jste již zaregistrovali na našich hlavních CAD Studio stránkách, že se dnes chystá webinář, ve kterém ukážeme používání naší nové utility pro Křížení inženýrských sítí a půjdeme pěkně do hloubky. Máte-li zájem ještě se přihlaste, začínáme v 12:30 :)


     Další dobrou zprávou je, že během příštího týdne vyjdou aktualizované Silniční extravilánové podsestavy společně s další verzí šablony vše pro verzi 2018. Máte se na co těšit :)

     V průběhu následujícího týdne byste se rovněž mohli dočkat nového XML souboru pro návrh polních cest dle ČSN 73 6109. Umožní vám jednoduše nastavit klopení pro různá šířková uspořádání a řídit rozšiřování odsazených tras.

    Pokusíme se přidat i nějaký ten článek s popisem různých funkcí. Stále však něco vytváříme a nemůžeme se od toho odtrhnout...

    Než se s vámi rozloučím, rád bych vás ještě upozornil na měsíc starý hotfix, který opravuje funkčnost mapových podkladů v AutoCADu obecně. Microsoft se rozhodl své Bing mapy aktualizovat na novější verzi 8, a tak na to Autodesk reaguje tímto hotfixem, aby vše fungovalo jak má. Jedná se o tuto funkci.


    Hezký den a víkend :)


středa 28. června 2017

CAD Studio Civil Tools 2018

Krásné odpoledne,
s radostí vám přinášíme čerstvé zprávy z naší programátorské chýše. Od dnešního dne můžete vesele stahovat Civil tools 2018, které obsahují nové zajímavé funkce.


Největším trhákem nové verze je nástroj na promítání inženýrských sítí do zobrazení podélných profilů. Nástroj lze aplikovat na čtyři typy entit a obsahuje množství nastavení, která umožní přizpůsobit si výsledné zobrazení dle vašeho gusta. Další novinkou jsou vylepšené svahovky, jež umožňují rozlišovat násyp, výkop a příkop. Dle vaší volby si pak hledají průsečíky, aby výsledně vypadaly co nejlépe.Optimalizace se dočkal i nástroj na převod civilovských entit do 2D. V případě složitější geometrie postupuje nyní mnohem rychleji a ukáže vám, za jak dlouho práci dokončí.


Civil Tools 2018 si jako obvykle můžete stáhnout na našem Helpdesku, ze kterého si i sami vygenerujete licence v sekci Získat licence bonus aplikací (pravý dolní roh).


Doufáme, že vám nástroj ušetří práci. Případné připomínky nám můžete zasílat do komentářů nebo přímo na náš Helpdesk.

úterý 20. června 2017

Update CAD Studio silniční šablony

Dobrý den,
ode dneška můžete stahovat novou verzi naší silničářské CAD Studio šablony pro Civil 3D. Šablona bude kompatibilní s verzemi Civil 3D 2016 a vyšší. Snažili jsme se zapracovat vaše připomínky a přidat nějaké další užitečnosti. Pojďme se podívat jaké změny obsahuje.

Verze šablony:
     2016   _CADSTUDIO Silnice v2016-1.7.93  
                (toto je poslední aktualizace verze pro Civil 3D 2016)
     2017   _CADSTUDIO Silnice v2017-1.7.93
                (toto je poslední aktualizace verze pro Civil 3D 2017)
     2018   _CADSTUDIO Silnice v2018-1.0.
                (bude co nevidět doplněna o další nastavení)

Kompletní seznam změn (platné pro všechny verze 2016+)

 • bloky křížení sítí mají povolenou nerovnoměrnou změnu měřítka, po exportu nemizí z promítnutých staničení v podélném profilu
 • zobrazení podélného profilu bylo upraveno, celková výška všech proužků je nyní zaokrouhlena na celé centimetry. To usnadní posun srovnávací roviny po exportu a nastavení výškové kóty.
 • nový styl pro zobrazení profilu _Pomocný (netiskne se), jenž je umístěn na hladině _NETISK, název snad vypovídá za vše :)
Upravená výška proužků v zobrazení profilu

 • upraveny styly povrchů, při přepnutí do prohlížeče objektů (modelu) se zobrazí trojúhelníky, takže povrchy nejsou průhledné
Povrch je plastický i se zapnutým stylem hranice a vrstevnice

 • byly přidány popisky COGO bodů jako je výška bodu s přesností na tři desetinná místa, či samostatná výška bodu, jež definuje bod umístěním desetinné čárky či tečky, dále je možno použít popisek Číslo bodu (vytyčení 10 000), který zobrazí číslo bodu - 10 000 (bod 10 001 se tak tváří jako 1)
Ukázka nových stylů pro COGO body

 • Barva značky ve stylu bodu strom se nyní nastavuje přímo ve stylu, není pevně definována v bloku, lze tak jednoduše vytvářet styly pro stávající stromy, kácené a netřeba vytvářet další bloky
 • Byly přidány šrafy pro zobrazení tvarů v příčných řezech. Jejich popisy se vám snaží napovědět, jaký vzor šrafa obsahuje. Zároveň je možné nastavit i výplň plochy pro spojnice v situaci, styly jsou rovněž připraveny.
Nové šrafy pro příčné řezy

A ještě jednou všechny po kupě

 • popisky koridoru v Editoru příčných řezů jsou přizpůsobeny pro měřítko 1:1000 či 1:500. Můžete nyní přehledně pracovat v situaci a nemusíte v Editoru příčných řezů přepínat měřítko
Pracujte v  měřítku 1:1000, popisky v Editoru příčných řezů to nyní umožní

 • extrahované návrhové linie koridoru jsou nyní výchozím stylem modrá plná, abyste je v situaci ihned identifikovali a mají nastavenu sadu kódů Situace
 • návrhová linie se dá nově popsat popiskem směru toku vody v příkopu
Návrhová linie byla extrahována a popsána stylem směru toku vody

 • došlo k úpravě sady kódů PR a Situace. V PR byl spojnicím Kryt, Nasyp&Teren, Vykop&Teren,Svah,Vjezd nastaven styl spojnice _bezspojnice, aby se nevykreslovaly dvě čáry nad sebou. Do PR byly doplněny kódy MK_xxx pro zobrazení bloků vozidel a lidí. Použijte pro zkrášlení řezů v intravilánu.
 • Byl vytvořen speciální popisek pro sklon svahů, který umí automaticky ořezávat přebytečné nuly na konci vztahu. Parádní věc! Je nastaven jako výchozí pro svahy v PR.
Mocné popisky ořezávající koncové nuly

 • Do Situace byly přidány další kódy, abyste mohli pohodlně vypínat a zapínat návrhové linie.
 • Návrhové linie koridoru, jejichž kód nebude při vytváření nalezen ve výchozí sadě kódů koridoru, mají nyní přiřazeny styl _Kód nenalezen. Lehce je tak odlišíte. 
Špatně nakódovaná nebo neočekávaná linie má vlastní kódTa tlustá čára, to je pomocné svodidlo, tady by se měla rozšířit krajnice

 • bylo zjednodušeno vytváření popisků vodorovných kót, všechny komponenty mají jednu srovnávací rovinu s označením 0, můžete nyní jednoduše přidávat další řady vodorovných kót
 • styly popisků koridoru pro VPR mají nyní předponu "VPR", popisky pro Editor příčných řezů jsou nyní s předponou "Z_" aby se v seznamu popisků zobrazovaly úplně na konci

 • byly přidány i kótovací styly, upraveny styly textů a multiodkazových čar. Všechny entity jsou poznámkové.
 • přidáno pár bloků vozidel, siluety postav pro zobrazení v intravilánových příčných řezech, bloky severek a CS rámeček pro ohraničení výkresu v rozvržení

     Pokud máte k nové šabloně připomínky, ať už že jsme na něco zapomněli, nepřidali, nebo něco nefunguje, jak má, určitě se nám ozvěte a pokusíme se věci napravit.

     Ať vám šablona dobře slouží. :)

pondělí 19. června 2017

Vyšetřujeme průnik terénů a batygrafii

Krásné pondělní dopoledne,
doufám, že jste si o víkendu odpočinuli, a jste tak připraveni na nové tipy ze světa Civil 3D. V dnešním článku bych ukázal pěknou funkci, která umí najít průsečík dvou terénů, ano jde to i jinak než přes objemový povrch :). Poté trochu naťukneme batygrafii nádrží.

     Jako podklad použiji náš cvičný povrchový důl, kterému jsem domodeloval jednoduchou hráz. Vzniklý prostor se pokusím zaplavit vodou. 

Vyšetřovaný terén s hrází
     Nejprve si zvolím pomocnou hladinu vody a položím si jí do konkrétní nadmořské výšky - to je ten velký obdélník na spodním obrázku :). Vidíte, že pomocný povrch mi klidně může přesáhnout zájmovou oblast. Poté použiji funkci Minimální vzdálenost mezi povrchy, kterou najdete v sekci povrchy na kartě Analýza. Pozor! Opět se tato funkce schovává v rozbalovacím menu, a tak není hned na očích, jak to u užitečných funkcí bývá :).

Vygenerovaná záplavová oblast
     Po použití dostanu takovou pěknou 3D křivku, ze které si můžu následně vymodelovat další povrch. Záplavové území tedy máme vyšetřené, teď ještě tu batygrafii. Opět vede cesta přes povrchy. Je nutné  si sestavit objemový povrch a provést na něm výškovou analýzu. Následně se vám hloubky krásně rozsvítí a můžete si vygenerovat i tabulku objemů.

Analýza objemového povrchu
     V zobrazené tabulce vidíme vždy plochu konkrétní vrstvy a její objem. Pokud byste chtěli pro každou hloubku dostat objem celkový, je nutné tabulku překlopit do Excelu a hodnoty sečíst. 

     No, a je hotovo :)

Tabulka dílčích kubatur (objem vody a její plocha)

pondělí 12. června 2017

Trasování, jak ho neznáte...

Dobrý den,
v minulém článku jsme si ukázali, jak nastavit editor geometrie trasy, tak aby se nám zobrazovalo jen to, co považujeme za důležité. Dnes si ukážeme nějaké fígle, které byste mohli využít při složitějším trasování.


Plovoucí přechodnice

     Asi jste zaregistrovali, že Civil v základu nenabízí možnost vytvořit plovoucí přechodnici. Jenže ona je čas od času vážně potřeba! Co s tím?


     Cesta vede přes editor geometrie :) Je to opravdu velmi snadné, mrkněte na obrázek.     Kdyby se vám tato cesta zdála moc jednoduchá, můžete vyzkoušet druhou možnost, která se vám může hodit zase v jiných situacích. Ano, je trochu komplikovanější.


Připojení na konec entity

     Některé plovoucí prvky segmentové metody nám umožňují připojení na konec řídící entity a následně jim můžeme zadat např. délku či průchozí bod. Co je ale myšleno tím "koncem entity" ?
     Trasa má vždy svůj počátek a konec a tedy i směr, ve kterém roste staničení. Stejně tak každá subentita má tyto vlastnosti. Co se stane, když připojíme tzv. "plovoucí oblouk s přechodnicí (připojit ke konci entity poloměr délka)" na začátek entity? 

     Tím koncem se tedy nemyslí konec entity ve směru staničení, ale zkrátka jakýkoliv koncový bod ať už konec či začátek např. tečny.


     Snad vám tyto tipy usnadní vytváření trasy. Hezký den...