pátek 18. srpna 2017

Uvolněn Country Kit pro Civil 3D 2018


Po delší prodlevě způsobené rozšiřováním a revizemi původních funkcí byly uvolněny nové národní "Country Kity", lokalizovaná rozšíření pro AutoCAD Civil 3D 2018 doplňující národní normy, šablony a standardy. Kolegové se budou podrobněji věnovat funkčním změnám, ale prozatím si alespoň řekněme, kde Country kit získat a jak jej nainstalovat.

Nové Country kity, včetně českého, si můžete stáhnout ze svého účtu Autodesk Account pod odkazem Správa > Vylepšení produktů (Manage > Product Enhancements). Pokud máte přiřazenou licenci AutoCADu Civil 3D 2018, najdete zde položku "Country Kits for AutoCAD Civil 3D 2018". Odtud si pak můžete stáhnout požadovaný kit, včetně kitu českého:


Přímý odkaz najdete také na naší stránce Download.

Po stažení ZIP souboru daného kitu tento ZIP archiv rozbalte (kamkoliv). Poté přejděte do Ovládacích panelů Windows a do funkce "Programy a funkce" (Přidat/odebrat programy). Zde vyberte váš nainstalovaný AutoCAD Civil 3D 2018, zvolte "Odinstalovat nebo změnit" a v instalačním programu Civilu zvolte první funkci - "Přidat nebo odebrat funkce".

Zde pak stiskněte tlačítko "Přidat obsah..." a vyhledejte složku s rozbaleným ZIP souborem Country kitu. V ní zvolte XML soubor "C3D_CONTENT_Czech.xml" a dokončete celý proces aktualizace. Postup je tedy obdobný jako pro verzi 2017.

Připomínáme, že další oborové šablony, podsestavy a rozšíření pro Civil 3D můžete získat v rámci nástrojů CS+.

úterý 15. srpna 2017

Autodesk InfraWorks 2018.1 ve znamení mračen bodů...

Pěkné úterní dopoledne,
necháme dnes stranou Civil a podíváme se na nové funkce aplikace InfraWorks verze 2018.1. Autodesk se rozhodl jít cestou častějších velkých aktualizací, a tak si po necelých 3 měsících můžete v rámci subscription dopřát nové vychytávky.

     Pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni svými účty do počítačové aplikace Autodesku (ke stažení), doporučujeme se co nejrychleji přihlásit. Aplikace vám totiž umožní nejpohodlněji stahovat nové aktualizace, které kolikrát nemusíte nikde jinde najít. Na záložce aktualizací si pak najdete přesně to, co potřebujete ...     A pokud vám aplikace hlásí zprávy o expiraci či konec platnosti, mrkněte na CAD Forum ;-)

Hrany z mračna bodů 

     Nová verze InfraWorks 2018.1 pak přináší několik zajímavých vylepšení. Nejzajímavější funkcí je práce s mračny bodů. InfraWorks již nějakou dobu umí z mračen vytvářet povrch, ale nově přibyla funkce, která dokáže automaticky či s vaší pomocí definovat v mračnu hrany a ty následně vyexportovat pro použití v Civilu. Z mračna tak vytáhnete jen to, co přesně potřebujete, a nezanesete si výkresy zbytečně velkým množstvím objektů.


Popisky entit

     Pro tzv. component roads přibyla možnost ovlivnit zobrazení popisků staničení a kritických bodů dle zvoleného pohledu. Můžete rovněž měnit označení kritických bodů - např. na KO konec oblouku... Při výběru entit se vám pak zobrazují i informace, jako je délka či poloměr oblouku. Tuto vychytávku můžete pozorovat i u dalších objektů, například mostních objektů a jejich komponent.


Vykazování kubatur

     Při vykazování kubatur stačí vybrat příslušné objekty, např. vícero komunikací, a nástroj vám spočte jejich celkovou délku a kubatury. Můžete zadat i konkrétní rozsah staničení, kde vás údaje zajímají. Kubatury přibyly např. i do objektů parcel. Definujete jimi zájmovou oblast a výkaz je na světě."Parts editor" a parametrické komponenty

    Posledními dvěma novinkami jsou zabudovaný parts editor, který vám umožní jednodušeji vytvářet a upravovat komponenty pro potrubní sítě. Instalaci editoru je  možné provést jak pro InfraWorks tak pro Civil. Někomu může být tento editor známý i pod názvem projekt Kameleon.


     Další frajeřinkou jsou parametrické komponenty, které by se daly přirovnat k civilovským podsestavám. Přímo v InfraWorks můžete měnit jejich geometrické vlastnosti a nemusíte tak importovat vícero "mrtvých" 3D modelů.


     Obě zmíněné funkce spolupracují se strojařským produktem Autodesk Inventor, kde jednotlivé součástky můžete vytvářet. Tomu se říká spolupráce programů! Uvidíme, jak se to chytí v praxi :)

     Komunita kolem InfraWorks je velmi aktivní a téměř každý týden natáčí nová videa. Snaží se tak co nejvíce přiblížit program uživatelům. Pokud chcete být tedy přímo u zdroje a nevadí vám angličtina, určitě sledujte jejich Learn portál.

     To je dnes vše, hezký den :)úterý 1. srpna 2017

Sirková podsestava Odhumusování Profil

Krásné dopoledne,
přinášíme vám novou sirkovou podsestavu, která umožňuje vytvářet odhumusování, jehož tloušťku můžete řídit pomocí navrženého profilu. Podsestavu můžete použít od verze Civilu 2016 a její jméno je ...

Odhumusování Profil.


    Podsestava potřebuje ke svému fungování zadanou hloubku. Volitelně pak můžete definovat cíl pro pravou a levou šířku či samotnou hloubku cílit na profil. Vytvářet tak můžete jak odhumusování, tak násyp, který přesně kopíruje průběh vymodelovaného povrchu.
   
    Tím může být jakýkoliv povrch a to už stávající terén či nějaký vámi navržený   
     Oproti zabudované Civilovské podsestavě - Odstranění Zpevnění či Skrývka ornice, tak můžete řídit průběh odhumusování profilem, tedy určit různou mocnost pro různá staničení a definovat libovolnou šířku vlevo a vpravo. Zároveň nemusíte dovolit překročení minimální hloubky odhumusování. 

    Ať slouží ... :)

pátek 28. července 2017

Sirková podsestava Povrch_Povrch_Sklon

Krásné dopoledne,
přinášíme vám novou sirkovou podsestavu, která umožňuje spojovat dva povrchy či zasypávat prohlubně. Podsestavu můžete použít od verze Civilu 2016 a její jméno je ...

Povrch_Povrch_Sklon.


    Podsestava potřebuje ke svému fungování vámi zadaný sklon, pevně nebo pomocí klopení, a následně alespoň jeden povrch, na který bude cílit.
     Pokud zvolíte pouze jeden povrch, předpokládá se, že se pokoušíte zasypat nějakou prohlubeň nebo modelovat vrstvu např. násypového tělesa.


     Pokud nacílujete i druhý povrch, můžete tak vytvářet např. rampy, zasypávky nebo cokoliv co vás zrovna napadne. :)


    Kódování si můžete částečně přizpůsobit a částečně je napevno. Tak snad se vám bude líbit :)


Hezký den ... :)

středa 19. července 2017

Extravilánové silniční podsestavy 2018 CS+

Ještě jednou krásný den,
v souvislosti s nově vydanou silniční šablonou  2018 v1.1 nám ještě zbývá uvést novou verzi našich extravilánových podsestav. V nové verzi jsme se zaměřili na odstranění chyb z předchozích verzí a pohráli jsme si i s kódováním. Změn je opravdu mnoho!

Vzhledem k provedeným změnám doporučujeme vaše aktuální projekty dokončit na stávající verzi Civilu a nové projekty začít s novou verzí 2018.


Chyby, které byly opraveny, jsou vyjmenovány níže ...

1) V násypu bylo opraveno vykreslování svahu v případě, že se výška násypu blížila hodnotám 3,05 m či 6,05 m. Zkrátka k hodnotám, kde se rozhoduje, jestli bude svah jednou či dvakrát lomený.

2) Tloušťka krajnice se nyní, jak pro násyp tak výkop, měří správně na svislici a není závislá na sklonu svahu, jak tomu bylo doteď.

3) Výstupní parametr výšky násypu pro svodidlo se nyní správně počítá ode dna příkopu, nikoli od bodu průsečíku násypu s terénem, ze kterého se určuje výška násypu pro definici lomených svahů.

4) Tloušťky vrstev v středním dělicím pásu se nyní dědí a definují správně - aneb 0,04 m je opravdu 0,04 m.

Vylepšení

1) Odskok krajnice lze nyní nastavit číselnou hodnotou, a to v rozmezí nula až tloušťka první vrstvy vozovky


2) Parametry, které je třeba vždy referencovat při sestavování šablony, jsou nyní označeny písmenem, ze které podsestavy se mají hodnoty nadefinovat v konstrukci sestavy.


(P) říká že se hodnota referencuje z jízdního pruhu, (R) zase z rozhodovače. Tyto hodnoty tak musíte vždy přepsat v podsestavě, ze které jsou referencované.

Dejme tomu, že bych chtěl odskok první vrstvy 0,02 - nemohu tak sáhnout přímo do výkopu či násypu, ale musím tuto hodnotu opravit v rozhodovači - to je ta hubená čárka :)

3) Do palety jsme přidali i sestavený 4 pruh, který zatím nemá 6% zlom pod vodicím proužkem

Změny

změn se dočkalo kódování, a to razantně. 

1) Úplně jsme odstranili nicneříkající kód Svah&Teren u bodů a ve spojnicích jsme ho nahradili jednoduchým Svah


2) Přidali jsme nové kódy NasypHran1 až NasypHran3 a VykopHran1 až VykopHran3, aby na sebe příslušné návrhové linie v koridoru pěkně navazovaly.


3) Nový kód stojící za zmínku je i TelesoHran, který by se měl shodovat s hranicí koridoru, a tvoří tak dlouhou návrhovku přes výkop i násyp. 

4) Z trativodu zmizel kód RefPovrch (všimněte si, že není červeně)


5) Kód NezpKrajnice nově neslouží k popisu ani vykreslení. Je ponechán pro použití ČSN podsestav. Pro popis sklonu a šířky krajnice používáme NezpKrajSklon a NezpKrajSirka... další změny najdete v příslušných Readme po stažení instalačního balíčku. V balíčku jsou rovněž nápovědy k podsestavám, takže si je můžete pročíst ještě před instalací.


Update CAD Studio silniční šablony 2018 v1.1

Dobrý den,
jak jsme slíbili minulý týden, tak přinášíme novou verzi CAD Studio silniční šablony pro verzi 2018. Šablonu si lze ode dneška stáhnout na našem Helpdesku a její pořadové číslo je 1.1 a nějaké drobné :).

Proč šablonu vydáváme?

     Vydáváme ji v důsledku překódování našich silničních extravilánových podsestav. Poměrně dost se toho na nich totiž změnilo, ač to na první pohled nemusí být zřejmé :). O tom ale v následujícím článku. Samozřejmě podsestavy nejsou jediný důvodem, ale jsou tím hlavním.
     

Dalšími vylepšeními v šabloně jsou např. 

1) upravené styly názvů tras a profilů, které vám napovídají, jakou čarou se kreslí


2) přibyly popisky - název trasy a název povrchu


3) Editor příčných řezů koridoru se nyní spouští v následujícím rozložení zobrazení


4) Snažili jsme se vytvořit nový styl pro zobrazení okružních křižovatek, tak aby se zobrazilo, jen to, co zřejmě využijete (vítány připomínky).


5) došlo k upravení stylů sady kódů Situace, PR, VPR a Editor PR právě v důsledku překódování extravilánu
6) další změny se týkají
     - tloušťka čáry hladin nastavena na 0,15 z původního Výchozí
     - přibyly nové hladiny C3D-OKR-* (pro okružní křižovatky)
     - přidali jsme i zapomenuté popisky pro využívání nástroje křížení IS v Civil tools 2018+

     Všechny změny jsou popsány i v přiloženém Readme, které najdete v zip archivu po stažení šablony. Změn tedy na první pohled není moc, ale vše je ukryto v bodě 5). Pokud tedy budete používat naše Extravilánové podsestavy, tak rozhodně s touto šablonou.


pátek 14. července 2017

Pozvánka na webinář a rychlé zprávy

Dobrý den,
dnes jen takový jednoduchý příspěvek.

    Možná jste již zaregistrovali na našich hlavních CAD Studio stránkách, že se dnes chystá webinář, ve kterém ukážeme používání naší nové utility pro Křížení inženýrských sítí a půjdeme pěkně do hloubky. Máte-li zájem ještě se přihlaste, začínáme v 12:30 :)


     Další dobrou zprávou je, že během příštího týdne vyjdou aktualizované Silniční extravilánové podsestavy společně s další verzí šablony vše pro verzi 2018. Máte se na co těšit :)

     V průběhu následujícího týdne byste se rovněž mohli dočkat nového XML souboru pro návrh polních cest dle ČSN 73 6109. Umožní vám jednoduše nastavit klopení pro různá šířková uspořádání a řídit rozšiřování odsazených tras.

    Pokusíme se přidat i nějaký ten článek s popisem různých funkcí. Stále však něco vytváříme a nemůžeme se od toho odtrhnout...

    Než se s vámi rozloučím, rád bych vás ještě upozornil na měsíc starý hotfix, který opravuje funkčnost mapových podkladů v AutoCADu obecně. Microsoft se rozhodl své Bing mapy aktualizovat na novější verzi 8, a tak na to Autodesk reaguje tímto hotfixem, aby vše fungovalo jak má. Jedná se o tuto funkci.


    Hezký den a víkend :)