úterý 19. září 2017

Transformátor - Silniční extravilánové v křižovatkových větvích

Krásný úterní ráno,
dnes pro vás máme přichystanou jednu novou podsestavu, která je poněkud netradiční a pro její použití budete potřebovat fištrón :). Podsestava je kompatibilní s verzí 2016 a její název je

Transformátor

Funkce a použití

     Podsestava je vážně trochu netradiční a dala by se přirovnat k podmíněným podsestavám přímo z továrny Autodesku. Jejím úkolem není vykreslovat sebe samu, ale pouze upravovat a předávat dále informace, které nese. Těmi informacemi může být šířka, odsazení či sklon jiných podsestav obsažených ve vzorovém řezu.

     Samotná práce s ní začíná být zajímavá, pokud potřebujete dědit opačné sklony, sklony kolmé, či násobky specifických šířek. Vzhledem k tomu, že se změny často počítají až při budování koridoru, nenechte se zmást vzhledem vašeho vzorového řezu.

Využití transformátoru

    Jedno praktické využití si ukážeme hned na našich Silničních extravilánových podsestavách. Konkrétně na sestavě, kterou využijete při budování křižovatkových větvích a různých dalších napojeních. Výsledná sestava vypadá takto.


    Pokud zaostříme na detail, všimněte si, že na základním vkládacím bodě leží trojúhelník, který symbolizuje právě naši podsestavu transformátor.


    V principu si transformátor načte sklon pruhu a pláně a změní mu znaménko. Tento upravený sklon pak přenášíme do rozhodovačů i do krajnic. Sestrojení a nastavení sestavy si můžete prohlédnout na krátkém videu níže. DWG s výslednou sestavou je pak ke stažení na Helpdesku a pro zákazníky zdarma - mrkněte do sekce Civil 3D - Podsestavy.

     Dwg se jmenuje CAD_Studio_Extravilanova_sablona - vetev. V dalších aktualizacích našich podsestav bude již součástí instalace.
 
     Dwg je ve verzi 2018. Pokud chcete podobný postup použít i v dřívějších verzích, bude si muset sestavu složit dle následujícího videa. 

    Další možnosti použití podsestavy transformátor ukážeme na CAD Fóru a určitě se jí budeme věnovat v dalších článcích či webinářích - konkrétně.
     

pondělí 11. září 2017

Navrhujeme polňačky - nová kritéria XML

Dobré dopoledne,

     CAD Fórum 2017 se nám pomalu blíží. Pokud jste se na něj nepřihlásili, je nám to líto a budeme se na vás těšit příští rok, jelikož dnešním dnem skončily oficiální přihlášky. Pokud jste úspěšně přihlášeni, doufáme, že si z konference odnesete řadu nových poznatků, osvěžíte ty staré a třeba nějakým i přispějete do našeho vývojářského týmu. :-)    Jedním takovým nápadem přispěl v hospodě i můj spolužák, kterého napadlo, proč ještě není zautomatizován návrh polních cest v Civilu. A vida, teď už bude :)

    Již dnes si můžete z našeho Helpdesku stáhnout soubor kritérií XML, který byl vytvořen v souladu s normou ČSN 73 6109. Na CAD Fóru se o něm účastníci dozvědí více. Pokud byste se rádi dozvěděli, jak kritéria nejefektivněji využít a bohužel se na CF17 dostavit nemůžete, nezoufejte.    Týden na to se můžete zúčastnit webináře, který se této problematice bude věnovat. Ukážeme si v něm, co a jak nastavit, aby vám to práci ulehčilo. Prozatím můžete testovat a zkoušet sami.

     Doufám, že vám tento soubor ulehčí navrhování. A co vy? Taky s námi zajdete na pivo, abychom společně vymysleli nějaká další vylepšení? :) Hezký den ...

pátek 1. září 2017

Zobrazení profilu - stejné svisličky pro více nivelet

Dobrý den,
čas od času se objeví dotaz na nastavení zobrazení podélného profilu, proč je to tak či onak. Rád bych tedy dnes vysvětlil, jak do zobrazení podélného profilu dostat více nivelet, aby se jejich výšky zobrazovaly na stejných svislicích.

Postup můžete použít na našich CAD Studio vodařských šablonách.

     Výsledek vypadá následovně. V zobrazení mám odděleny barevně tři hlavní nivelety a v proužcích vidím jejich výšky. Abych toho dosáhl, musím si vytvořit pomocný profil, který mi přesně definuje místa pro zobrazení svislic. Barva proužku odpovídá barvě příslušné nivelety. Svislice se mi generují v místech zlomů vybraného profilu.


     Proč tomu tak je? Můžete si sami odpovědět a pokud víte, nemusíte pokračovat ve čtení. Pokud ne, posunete se čtením zase o krok dále k mistrovství v Civilu. :)

    Pomocný profil je pro všechny proužky nastaven jako řídící Profil 1. Sloupec Profil 1 mi definuje polohu svislic, a proto je potřeba jej nastavit pro každý řádek v proužcích zobrazení, který ho potřebuje. Do dalšího sloupce, Profil 2, pak nastavuji nivelety, ze kterých chci číst výšky. Neboli...

     Profil 1 = Poloha = Kde?              Profil 2 = Hodnota = Co?     Horní svislice, ty nad srovnávací rovinou, jsou pak nastaveny zvlášť jako popisky příslušného profilu. V tomto případě jsem jako řídící profil zvolil profil pomocný, ten vybraný, a přidal mu popisky svislice HTU. Tím zajistím, že se mi v místech zlomů této pomocné nivelety spustí ke srovnávací linii čáry a plynule tak navážou na spodní proužky. Tento postup má však ještě jeden důsledek.

     Všimněte si žlutého proužku a jeho nastavení v zobrazení profilu, který má na starosti výpočet rozdílu dvou nivelet, konkrétně oranžové a zelené. Dalším důvodem, proč jsem si vybral pro oklikání geometrii oranžové nivelety pomocným profilem je fakt, že tento typ proužku potřebuje pro své fungování profily dva. Přečte si z obou výšky, jak ze sloupce Profil1 tak ze sloupce Profil2, a odečte je. Proto musí pomocný profil kopírovat geometrii oranžové nivelety. aby od ní následně odečetl výšky nivelety zelené. A jelikož platí rovnice

sloupec Profil 1 = Poloha svislic = Kde = Pomocný profil = výšky oranžové nivelety 

zobrazí se nám rozdíl správných nivelet na správných místech. :)


     Takže pokud bych chtěl, aby se mi svislice vykreslovaly až od horní červené nivelety, musel bych vrcholy pomocného profilu naklikat na její geometrii. Ale tím pádem bych změnil i definici proužku pro zobrazení rozdílu výšek.

     Snad vám článek pomůže osvětlit problematiku proužků a jejich nastavení. Naši zákazníci najdou zdrojový výkresový soubor na helpdesku v sekci Civil - jiné. Verze dwg je ve formátu 2018.

     A pokud stále tápete, rádi vám podrobnosti vysvětlíme na školení :) Věřte, že to nebude ztráta času.

-------------------------------------------------------------------

PS: Dnešním dnem můžete rovněž začít využívat další naše aplikace pro verzi 2018.

V Záboráku 2018 jsme doplnili nápovědu spustitelnou klávesou F1. Byl rovněž drobně vylepšen ukazatel průběhu práce při generování záborů v pásu libovolné šířky. Občas se totiž stávalo, že uživatelé nevydrželi čekat a manuálně ukončovali AutoCAD. Přitom Záborák pracoval o sto šest. :)

Dopravní značení bylo překlopeno na novou verzi 2018, žádné změny jsme neprováděli. Zřejmě je produkt dokonalý a četní uživatelé této knihovny značek nás tak o žádných chybách neinformují. :)

VFK2DWG pro práci s katastrem bylo aktualizováno na verzi 2018 a vylepšeno. V nové verzi jsou opraveny šipky směřující k parcelnímu číslu. Nemělo by se stávat, že začínají na jiné parcele a končí kdesi či nikde :)

středa 30. srpna 2017

Zveme Vás na CADfórum 2017 do Brna!

Pokud jste nás už dlouho neviděli a chtěli byste se dozvědět něco nového k AutoCADu Civil 3D 2018, rádi bychom Vás pozvali na naši již tradiční 14. konferenci CADfórum věnovanou všem uživatelům Autodesk produktů. Stavařská část začíná 21.září od 9:00 v hotelu Avanti v Brně. Zájemci registrujte se prosím zde.

pátek 18. srpna 2017

Uvolněn Country Kit pro Civil 3D 2018


Po delší prodlevě způsobené rozšiřováním a revizemi původních funkcí byly uvolněny nové národní "Country Kity", lokalizovaná rozšíření pro AutoCAD Civil 3D 2018 doplňující národní normy, šablony a standardy. Kolegové se budou podrobněji věnovat funkčním změnám, ale prozatím si alespoň řekněme, kde Country kit získat a jak jej nainstalovat.

Nové Country kity, včetně českého, si můžete stáhnout ze svého účtu Autodesk Account (pokyny) pod odkazem Správa > Vylepšení produktů (Manage > Product Enhancements). Pokud máte přiřazenou licenci AutoCADu Civil 3D 2018, najdete zde položku "Country Kits for AutoCAD Civil 3D 2018". Odtud si pak můžete stáhnout požadovaný kit, včetně kitu českého:


Přímý odkaz najdete také na naší stránce Download.

Po stažení ZIP souboru daného kitu tento ZIP archiv rozbalte (kamkoliv). Poté přejděte do Ovládacích panelů Windows a do funkce "Programy a funkce" (Přidat/odebrat programy). Zde vyberte váš nainstalovaný AutoCAD Civil 3D 2018, zvolte "Odinstalovat nebo změnit" a v instalačním programu Civilu zvolte první funkci - "Přidat nebo odebrat funkce".

Zde pak stiskněte tlačítko "Přidat obsah..." a vyhledejte složku s rozbaleným ZIP souborem Country kitu. V ní zvolte XML soubor "C3D_CONTENT_Czech.xml" a dokončete celý proces aktualizace. Postup je tedy obdobný jako pro verzi 2017.

Připomínáme, že další oborové šablony, podsestavy a rozšíření pro Civil 3D můžete získat v rámci nástrojů CS+.

úterý 15. srpna 2017

Autodesk InfraWorks 2018.1 ve znamení mračen bodů...

Pěkné úterní dopoledne,
necháme dnes stranou Civil a podíváme se na nové funkce aplikace InfraWorks verze 2018.1. Autodesk se rozhodl jít cestou častějších velkých aktualizací, a tak si po necelých 3 měsících můžete v rámci subscription dopřát nové vychytávky.

     Pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni svými účty do počítačové aplikace Autodesku (ke stažení), doporučujeme se co nejrychleji přihlásit. Aplikace vám totiž umožní nejpohodlněji stahovat nové aktualizace, které kolikrát nemusíte nikde jinde najít. Na záložce aktualizací si pak najdete přesně to, co potřebujete ...     A pokud vám aplikace hlásí zprávy o expiraci či konec platnosti, mrkněte na CAD Forum ;-)

Hrany z mračna bodů 

     Nová verze InfraWorks 2018.1 pak přináší několik zajímavých vylepšení. Nejzajímavější funkcí je práce s mračny bodů. InfraWorks již nějakou dobu umí z mračen vytvářet povrch, ale nově přibyla funkce, která dokáže automaticky či s vaší pomocí definovat v mračnu hrany a ty následně vyexportovat pro použití v Civilu. Z mračna tak vytáhnete jen to, co přesně potřebujete, a nezanesete si výkresy zbytečně velkým množstvím objektů.


Popisky entit

     Pro tzv. component roads přibyla možnost ovlivnit zobrazení popisků staničení a kritických bodů dle zvoleného pohledu. Můžete rovněž měnit označení kritických bodů - např. na KO konec oblouku... Při výběru entit se vám pak zobrazují i informace, jako je délka či poloměr oblouku. Tuto vychytávku můžete pozorovat i u dalších objektů, například mostních objektů a jejich komponent.


Vykazování kubatur

     Při vykazování kubatur stačí vybrat příslušné objekty, např. vícero komunikací, a nástroj vám spočte jejich celkovou délku a kubatury. Můžete zadat i konkrétní rozsah staničení, kde vás údaje zajímají. Kubatury přibyly např. i do objektů parcel. Definujete jimi zájmovou oblast a výkaz je na světě."Parts editor" a parametrické komponenty

    Posledními dvěma novinkami jsou zabudovaný parts editor, který vám umožní jednodušeji vytvářet a upravovat komponenty pro potrubní sítě. Instalaci editoru je  možné provést jak pro InfraWorks tak pro Civil. Někomu může být tento editor známý i pod názvem projekt Kameleon.


     Další frajeřinkou jsou parametrické komponenty, které by se daly přirovnat k civilovským podsestavám. Přímo v InfraWorks můžete měnit jejich geometrické vlastnosti a nemusíte tak importovat vícero "mrtvých" 3D modelů.


     Obě zmíněné funkce spolupracují se strojařským produktem Autodesk Inventor, kde jednotlivé součástky můžete vytvářet. Tomu se říká spolupráce programů! Uvidíme, jak se to chytí v praxi :)

     Komunita kolem InfraWorks je velmi aktivní a téměř každý týden natáčí nová videa. Snaží se tak co nejvíce přiblížit program uživatelům. Pokud chcete být tedy přímo u zdroje a nevadí vám angličtina, určitě sledujte jejich Learn portál.

     To je dnes vše, hezký den :)úterý 1. srpna 2017

Sirková podsestava Odhumusování Profil

Krásné dopoledne,
přinášíme vám novou sirkovou podsestavu, která umožňuje vytvářet odhumusování, jehož tloušťku můžete řídit pomocí navrženého profilu. Podsestavu můžete použít od verze Civilu 2016 a její jméno je ...

Odhumusování Profil.


    Podsestava potřebuje ke svému fungování zadanou hloubku. Volitelně pak můžete definovat cíl pro pravou a levou šířku či samotnou hloubku cílit na profil. Vytvářet tak můžete jak odhumusování, tak násyp, který přesně kopíruje průběh vymodelovaného povrchu.
   
    Tím může být jakýkoliv povrch a to už stávající terén či nějaký vámi navržený   
     Oproti zabudované Civilovské podsestavě - Odstranění Zpevnění či Skrývka ornice, tak můžete řídit průběh odhumusování profilem, tedy určit různou mocnost pro různá staničení a definovat libovolnou šířku vlevo a vpravo. Zároveň nemusíte dovolit překročení minimální hloubky odhumusování. 

    Ať slouží ... :)