pátek 24. dubna 2015

Hierarchie stylů COGO bodů

V nedávném článku jsme ukazovali, jak zpřístupnit výběr výchozího stylu nových bodů pomocí deaktivace klíčů popisu. Výsledkem je velice jednoduchá možnost formátování nových bodů, která bude velké části uživatelů plně postačovat. Není však příliš pružná a jde v podstatě proti filosofii práce s body v Civil 3D. V tomto článku si ukážeme, co všechno má vliv na výsledný styl COGO bodů a jak jejich zobrazení efektivně spravovat.

Nejprve začneme hierarchií funkcí, které styl bodu řídí. A platí zde, že vyšší přebíjí nižší:

 1. Skupiny bodů se zapnutým přepisem
 2. Vlastnost konkrétního bodu
 3. Klíče popisu
 4. Skupiny bodů

Půjdeme postupně od nejnižší úrovně, kterou jsou skupiny bodů. Každý bod je vždy zahrnut ve skupině "_všechny body", ale může spadat i do libovolného počtu dalších skupin. Pokud jeho styl neovlivňuje žádná z funkcí nacházejících se v hierarchii výše, je za styl bodu a popisku zodpovědné právě nastavení skupiny bodů.

Nastavení stylu bodů ve skupině bodů

TIP: Pokud bod spadá do více různých skupin, je určující pořadí těchto skupin, které můžete změnit pravým kliknutím na "Skupiny bodů" v prospektoru a výběrem položky "Vlastnosti...".

Změna pořadí skupin bodů

O úroveň výše jsou tzv. klíče popisu. Ty slouží k úpravě stylu COGO bodů na základě hrubého popisu. Díky nim tak můžete např. naformátovat body importované z textového souboru přímo dle popisků, které k nim dopsal geodet. Pokud tedy klíč popisu mění styl bodu (nebo popisek), je určující a přepisuje nastavení dané skupinou bodů. V opačném případě je zachováno nastavení bodu dané skupinou bodů.

Klíče popisu bodů

Téměř na špičce v popsané hierarchii je vlastnost konkrétního bodu. Tedy když v paletě vlastností nastavíte pro bod(y) jiný styl bodu nebo styl popisku než "<výchozí>". Tím můžete přebít nastavení dané skupinou bodů i klíči popisu.

Změna stylu ve vlastnostech bodu

Nyní už se konečně dostáváme k možnosti, která je v hierarchii nejvýše a je vždy určující. Změní tak styl bodu a popisku bez ohledu na jakákoliv jiná nastavení. Je jí opět skupina bodů, která má ale tentokrát nastaven přepis stylu bodu či popisku bodu. Samozřejmě opět záleží na pořadí skupin, jak již bylo popsáno výše.

Funkce "přepisy" ve skupinách bodů

Celý tento systém pro řízení stylu bodů se může zprvu zdál dosti komplikovaný. Má ale svou logiku a pokud se naučíte využívat třídění do skupin bodů, může být velice efektivní.

Na závěr přidávám tip, jak efektivně schovávat body, které zrovna nepotřebujete mít zobrazené. Ve skupinách bodů si můžete vytvořit novou skupinu, kterou nazvete např. "Skryté". Tuto skupinu nastavíte tak, že bude zahrnovat všechny body a přepíše styl bodů i popisků na "<nic>". Výsledkem je pak skrytí všech bodů ve skupinách, které se nacházejí v pořadí skupin pod skupinou "Skryté". Předpokladem je samozřejmě fakt, že si body pečlivě členíte do skupin bodů. Majitelé naší nové šablony si jistě všimli, že takovouto skupinu jsme v šabloně již předpřipravili.

úterý 21. dubna 2015

Nová silniční šablona pro AutoCAD Civil 3D 2015

Po trochu delší době vydáváme aktualizaci naší CAD Studio silniční šablony, která přináší několik větších a hodně menších změn a oprav. V tomto článku si shrneme to nejdůležitější, co nová šablona přináší.

Trasa

Na trasách byly provedeny poměrně komplikované úpravy, kterých by si většina uživatelů patrně ani nevšimla. Výsledkem je ale správné umisťování popisků trasy, především tabulek prostých i přechodnicových oblouků. Ty se nyní vždy umisťují správně orientované do vnitřní strany směrových oblouků.
Dále při použití funkce klopení obsažené v Civil 3D a zadání šířky jízdního pruhu se symboly klopení na trase příslušně zvětšují a zmenšují dle šířky navrhované komunikace. Pokud používáte klopení, které je součástí Civil Tools 2015, můžete velikost značek změnit ručně pomocí výrazu.


Trasa s klopením a tabulkou oblouku

Podélný profil

Podélný profil prodělal v nové verzi šablony patrně neviditelnější změnu. Trochu jsme se vzhledem podélného profilu vzdálili českým normám a zvyklostem díky přesunutí srovnávací roviny nad datové proužky. Hlavním důvodem byla občas se vyskytující chyba v kótě srovnávací roviny. Velkým přínosem této změny je ale také zjednodušení v definicích sad proužků. Nyní bude výrazně jednodušší nějaký proužek doplnit, odstranit nebo změnit pořadí bez toho, aby se celý profil "rozsypal".

Nový vzhled podélného profilu

Změn je ale v podélném profilu výrazně více. Přibyly další styly podélných profilů, které by měly pokrýt všechny standardní požadavky (kóty v pravidelném staničení, ve stopách příčných řezů, ve významných bodech směrového a výškového návrhu a jejich kombinace).
Nově jsou kóty terénu a nivelety sdruženy do jediného proužku. Stejně jako ve výchozí Autodeskové šabloně tedy nastavte ve všech proužcích "Profil 1" jako niveletu a "Profil 2" jako terén. Díky tomuto sdružení proužku nivelety a terénu je možné používat funkci automatického posouvání proužků, pokud se nacházejí příliš blízko sebe.
Dále byly do profilu přidány často požadované značky nejnižšího a nejvyššího bodu oblouku.
Popisky profilů (staničení, výškové kačeny, ...) jsou nadefinovány odděleně a je tak možné ručně posouvat každou hodnotu zvlášť. Taktéž byly téměř úplně odstraněny překryvy několika hodnot (obvykle staničení výškových oblouků).

Ostatní

 • Do sad stylů kódů byly doplněny kódy používané v nových podsestavách, které jsme vydali.
 • Byly přidány nové popisky spojnic v šikmých řezech a svislé kóty spojnic.
 • Styly jsou nyní pojmenovávány především dle barvy a typu čáry tak, aby byl na první pohled patrný výsledný vzhled.
 • Všechny popisky sklonů byly upraveny tak, aby nezobrazovaly text "horizontální" či "vertikální", ale "0,00%" nebo nic. Při sklonu 0,00 % také zmizí šipka udávající směr sklonu.
 • Na mnoha místech byly přidány nové popisky (např. redukovaná výška povrchu ve formátu XX.xx)
 • Byly přidány tabulky kubatur dle jednoho ze starších článků.
 • Byla opravena pravidla pro návrh potrubních sítí. Tato funkce by teď měla pracovat o něco lépe.
 • A další...
Šablonu můžete vesele stahovat na našem NOVÉM helpdesku. Pokud narazíte na nějakou chybu nebo chybějící funkci, napište, a my se jí pokusíme vyřešit.


čtvrtek 9. dubna 2015

Český Civil 3D 2016 je venku!

Člověk se ani pořádně nevzpamatuje z C3D 2015 a už je tu verze 2016 a dokonce i česky. Je to prostě fofr. Obecně lze říci, že nový Civil potěší hlavně vodaře, kde přibyla jedna z funkcí, na kterou se čekalo roky... více se ale dočtete v novinkách níže:
 • Integrace nástroje Autodesk Point Cloud Surface Extraction, který je nyní dostupný na pásu karet a umožnuje zadáním vzdálenosti mezi jednotlivými body definovat množství bodů v povrchu.
 • Integrace bonusového balíčku AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1 s funkcemi pro oboustrannou komunikaci mezi Civil 3D a Infraworks 360, včetně importu mostů jako 3D těles do C3D výkresů a schopností vytvářet 3D tělesa z povrchů a potrubních sítí. Vzpomínejte, psal jsem o tom v jednom z předchozích článků. Je to užitečné, hlavně v momentě, kdy potřebujete dostat povrch do Revitu nebo do jiné 3D aplikace.
 • Povodí – nová volba vyřadit povodí (přiznám se, že musím nejdřív pochopit, co tím chtěl básník říci)
 • Koridory – u směrového cílování je nyní možné vybírat trasu/trasy dle hladiny podobně jako tomu bylo u křivek v předchozích verzích
 • IFC - Možnost importovat a exportovat převedené objekty jako 3D tělesa do mezinárodně uznávaného BIMového formátu IFC. Předpokládám, že bude předtím nutné všechny Civil 3D entity vyexportovat do 3D těles.
 • Vylepšená zpráva datových zkratek – oprava neplatných odkazů a „přelinkování“ na jiné zdrojové soubory - při stále se zvětšujících objemech dat určitě praktická funkce
 • Nové popisky křížení potrubí – blýská se trochu na lepší časy, v této verzi je možné automaticky vygenerovat popisek zobrazení podélného profilu v průsečíku potrubí a trasy a také v místech, kde potrubí protíná stopu příčného řezu. Popisek je pak dynamicky zobrazen u kříženého potrubí v příčném řezu. Není to ještě automatické křížení Nlinií s trasou, které by bylo praktičtější, ale jistý náznak popisků v křížení tam je...
 • Směr zobrazení příčného řezu je nyní možné nastavit i zprava doleva tzn. zrcadlově, to je řekl bych, zlatý hřeb této verze a už dlouho to byl jeden z nejdůležitějších požadavků projektantů vodohospodářských staveb. Pozor na případy, kdy se takto otočený příčný řez otevře ve starší verzi Civilu. Řez se totiž zobrazí zase postaru zleva doprava.
 
 • V Subassembly Composeru přibyla možnost definovat „smyčkovou geometrii spojnic“. Máte k dispozici možnost opakovat několik po sobě jdoucích spojnic než narazí na cílový povrch nebo jen nastavit počet opakování dané spojnicové geometrie. Lze určitě využít při opakování zazubení u vysokých násypů či u laviček ve větších výkopech. Přestože většina betatesterů tlačila na Autodesk, aby umožnil z těchto sirek tvořit i tvary, nestihli to z vývoje už zapracovat. Na druhou stranu už zase fungují pomocné spojnice...

Sečteno a podtrženo - verze Civilu 3D 2016 je klíčová hlavně pro vodaře. Vedle drobnějších funkcí popsaných výše, vylepšeného českého překladu uvnitř některých dialogů zaujmou určitě novinky vlastního AutoCADu 2016 popsané mým kolegou Ondrou dříve.

pondělí 30. března 2015

Výchozí styl a popisek COGO bodů

Na úvod tohoto článku bych vás rád trochu nalákal na fakt, že v nejbližší době zveřejníme novou verzi silniční šablony pro AutoCAD Civil 3D 2015. Šablona je už hotová a čekáme pouze na dořešení možnosti ochrany před odcizením. Nemusíte se bát nějakého složitého licencování. Pouze chceme po dřívějších zkušenostech šablonu *.dwt digitálně podepsat, čímž by bylo prokazatelné naše autorství.

Dnes si prozatím ukážeme, jak si nastavit výchozí popisek při vytváření nových COGO bodů. Jistě si hodně z vás často lámalo hlavu nad tím, jak zaktivovat zašedlá pole v sekci "Výchozí styl".

Ve výchozím nastavení je možnost volby stylu zašedlá

Pes je zakopaný v tzv. klíčích popisu. Klíče popisu jsou funkce určená primárně pro geodety. Pomocí ní je možné při importu bodů nastavovat automaticky styl bodů a další věci na základě hrubého popisu bodu. Čili něco jako styl sady kódů u koridoru, ale pro COGO body.

Pokud klíče popisu nepoužíváte, můžete je deaktivovat, což zpřístupní možnost ruční volby stylu bodu a jeho popisku. Změnu provedete v Toolspace > Bod > Přikazy > Create Points, kde nastavíte řádek "Deaktivovat popisné klíče" na "Pravda".

Deaktivování popisných klíčů v nastavení

Pak už si budete moci při tvorbě nových bodů vybrat libovolný styl a popisek.

Výsledná podoba dialogu pro tvorbu nového bodu

pátek 20. března 2015

Novinky v AutoCAD 2016

V tomto článku si představíme nejzajímavější novinky v chystané verzi AutoCADu 2016. Na novinky Civilu 3D 2016 stále platí informační embargo, a proto musíte ještě chvíli počkat. Jakmile to ale bude možné, tak o nich budeme zde na blogu informovat.

Kótování

Kótování doznalo poměrně velkých vylepšení a dle ukázky, kterou jsme mohli shlédnout, vypadá opravdu zajímavě. Ve verzi 2016 bude kótování především výrazně dynamičtější. V ribbonu přibylo nové tlačítko, který vytváří kóty pouhým kliknutím na objekt. AutoCAD pak dle typu objektu (úsečka, oblouk, ...) vybírá vhodný typ kóty, který můžete snadno modifikovat přes příkazovou řádku.

Nové funkce pro kótování v ribbonu

Velice šikovně vypadala na ukázce také funkce, kdy chcete vytvořit novou kótu na místě již stávající kóty. Po kliknutí dostanete na výběr, jestli nová kóta tu původní odsune, přeruší, nahradí, atd.
Přibyla také často požadovaná funkce pro výběr hladiny, do které budou nové kóty automaticky přidávány.

Revizní obláčky

Změny k lepšímu byly provedeny také na funkci revizních obláčků. Ve verzi 2016 můžete např. rovnou vytvářet obdélníkové nebo polygonální obláčky. Největší zlepšení ale vidím v tom, že vytvořený obláček se nechová jako křivka se spoustou lomů, ale jako jeden objekt, jehož velikost můžete následně měnit pomocí úchopových bodů.

Nový úchopový bod

Přibyl nový úchopový bod, kterým se můžete chytit těžiště objektů. Opět se jedná o jednu z dlouho požadovaných funkcí, díky které teď bude ještě snadnější např. umístit text doprostřed trojúhelníku či jiného tvaru.

Nový úchopový bod

Vylepšení v práci s externími referencemi

Jistě znáte situaci, kdy si načtete výkres přes externí referenci a chcete ho celý přebarvit na jedinou barvu. Ve správci hladin proto nastavíte pro všechny hladiny externí reference danou barvu, jenže ouha... Ve zdrojovém výkresu není barva všech objektů nastavena na DLEHLAD a tyto objekty se nepřebarví. Ve verzi 2016 bude stačit jednoduchá změna proměnné XREFOVERRIDE, díky které dojde k přepsání všech hodnot externích referencí hodnotami nastavenými ve správci hladin.

Práce s mračny bodů

V AutoCADu 2016 byla vylepšena práce s mračny bodů. Především funkcionalita při kombinování mračen modů a 3D modelování, kdy se můžete chytat ploch tvořených mračnem.

Detekce roviny na mračnu bodů

Změny v uživatelském prostředí a uvnitř aplikace

 • "Ouška" rozvržení jdou umístit nad stavový řádek a můžete jich tak vidět výrazně více najednou.
 • Náhledy u seznamu bloků při jejich vkládání, které znáte z AutoCADu 2015, přibyly také u stylů kót, multiodkazů a tabulek.
 • AutoCAD lépe pracuje s většími objemy entit. Výrazně se tak zrychlí např. posun velkého množství objektů.
 • Přibyla funkce anglicky nazvaná "System variable monitor". Pomocí ní můžete snadno sledovat hodnoty vybraných proměnných a být upozorněni na jejich změnu nebo odchylku od výchozí hodnoty.
 • Pro 3D modeláře byl do AutoCADu 2016 přidán nový a rychlejší renderovací engine.
Některé další informace naleznete také na cadstudio.cz.

Všechny novinky nové verze si budete moct prohlédnout v seznamech změn, které budou vydány po oficiálním představení 23. 3. 2015.

středa 11. března 2015

Export výkresu z Civil 3D do AutoCAD

Export z Civilu 3D bývala vždy trochu loterie. Člověk napjatě otevíral exportovaný soubor v očekávání, jestli výkres bude prázdný nebo v něm najde svůj projekt rozložený pro další použití v AutoCADu. Autodesk se problému dlouho nevěnoval. Změna přišla až ve verzi 2015 s možností "Export výkresu Civil 3D", kterou naleznete v sekci "Export" po kliknutí na modrou ikonu v levém horním rohu Civilu 3D.

Okno exportu
Hlavním přínosem nového exportu je především to, že poměrně spolehlivě funguje. Nabízí ale i několik dalších možností, které si zaslouží pozornost.

Je  možné si zvolit, jestli bude export probíhat do DWG nebo DGN. Přes tlačítko "Exportovat nastavení" je např. možné vybrat starší formát DWG. Případně můžete určit předponu a příponu v názvu výsledných souborů.

Starý export z Civil 3D prakticky nikdy nefungoval, pokud výkres obsahoval externí reference. Nový export je zvládá a navíc i s některými pokročilými volbami. Konkrétně nám nabízí možnosti:
 • Ignorovat
 • Připojit
 • Připojit a rozložit
 • Připojit a vložit
 • Připojit, vložit a rozložit
 • Odpojit
Ignorovat znamená, že externí reference bude ve výsledném výkresu ponechána opět ve formě externí reference. Volba odpojit externí referenci naopak úplně vypustí.

Slovo "připojit" je nepřesně přeložená funkce nazývaná anglicky "bind". V jiných dialozích Civilu 3D nebo AutoCADu je totiž nazývána "vázat". Výsledkem použití této funkce je vložení externí reference ve formě bloku do výkresu. Když zvolíme možnost "připojit a rozložit", je tento blok rovnou rozbit na jednotlivé entity, které budou umístěny v hladinách s názvem NázevSouboruExterníReference$0$NázevPůvodníHladiny. Poslední možností jsou pak volby obsahující slovo "vložit", které fungují obdobně, ale jednotlivé entity budou umístěny v hladinách s názvem shodným s názvy v původním souboru externí reference (bez předpony). Jedná se tedy o stejnou dvojici funkcí Vázat a Vložit, kterou nalezneme třeba ve správci externích referencí.

Při zkoušení daných voleb jsem však zjistil, že někdy nedojde k rozložení vloženého bloku, i když jsem vybral možnost obsahující slovo "rozložit". Při testování jsem pak odhalil, že rozloženy jsou pouze externí reference vytvořené v Civilu 3D. Externí reference vytvořené v AutoCADu zůstanou jako blok. Stačí ale pak tento blok rozbít a výsledek je stejný. Rozdíl mezi volbou "Připojit" a "Připojit a vložit" se pak ale projeví i u těchto výkresů z AutoCADu.

Neméně významnou funkcí jsou pak možnosti v sekci "Soubory k exportu". Zde můžete nastavit export více souborů najednou, které se nacházejí ve shodné složce nebo podsložkách. Také je možné zatrhnout volbu "Zahrnout listy", čímž dojde také k exportu jednotlivých rozvržení do zvláštních souborů. Těmito funkcemi je možné hromadně vytvořit výkresy, ve kterých budou všechny externí reference pevně vloženy, což je občas po projektantech požadováno. Tuto funkci Civilu 3D je samozřejmě možné použít i na výkresy vytvořené pomocí samotného AutoCADu.


čtvrtek 26. února 2015

Nový Záborák 2015 je konečně venku!

Věřte, nevěřte ale Záborák 2015 je konečně na světě, resp. na světě je už dlouho, ale mezi lid je vypuštěn až nyní. Jedná se kompletně přepracovanou předchozí verzi aplikace pro automatické generování záborových elaborátů.

Využili jsme přesnějších a bohatších grafických dat ze serveru ČÚZK, a tak je vlastní vektorová mapa obohacena o hranice KÚ, budovy, definiční body parcel, vnitřní kresbu a polygony BPEJ. Zapracovali jsme připomínky uživatelů Záboráku 2014 a zaměřili jsme se na drobná ale užitečná vylepšení, která celkově zkomfortní ovládání této aplikace. Dobrým příkladem může být funkce pro automatický výběr katastrálních území podle uzavřené křivky bez nutnosti znát řešenou oblast nebo příkaz pro rychlou konverzi šraf v jednotlivých hladinách na polygony příslušných záborů či stavebních objektů.

Hlavním účelem Záboráku je ale schopnost vytvářet podrobné výpisy dotčených parcel. K předcházejícím excelovským reportům jsme přidali výpis dotčených pozemků řazený a seskupený podle vlastníků, pro stavební povolení určitě velmi užitečný výpis sousedních parcel, variantně sousedních parcel v pásu šířky X. Seznamy parcel lze také automaticky filtrovat podle druhu pozemků ZPF a PUPFL.

Sečteno a podtrženo – Záborák 2015 by měl ještě více ulehčit a zrychlit jinak úmornou práci kolem zpracování katastrálních dat.