pátek 20. března 2015

Novinky v AutoCAD 2016

V tomto článku si představíme nejzajímavější novinky v chystané verzi AutoCADu 2016. Na novinky Civilu 3D 2016 stále platí informační embargo, a proto musíte ještě chvíli počkat. Jakmile to ale bude možné, tak o nich budeme zde na blogu informovat.

Kótování

Kótování doznalo poměrně velkých vylepšení a dle ukázky, kterou jsme mohli shlédnout, vypadá opravdu zajímavě. Ve verzi 2016 bude kótování především výrazně dynamičtější. V ribbonu přibylo nové tlačítko, který vytváří kóty pouhým kliknutím na objekt. AutoCAD pak dle typu objektu (úsečka, oblouk, ...) vybírá vhodný typ kóty, který můžete snadno modifikovat přes příkazovou řádku.

Nové funkce pro kótování v ribbonu

Velice šikovně vypadala na ukázce také funkce, kdy chcete vytvořit novou kótu na místě již stávající kóty. Po kliknutí dostanete na výběr, jestli nová kóta tu původní odsune, přeruší, nahradí, atd.
Přibyla také často požadovaná funkce pro výběr hladiny, do které budou nové kóty automaticky přidávány.

Revizní obláčky

Změny k lepšímu byly provedeny také na funkci revizních obláčků. Ve verzi 2016 můžete např. rovnou vytvářet obdélníkové nebo polygonální obláčky. Největší zlepšení ale vidím v tom, že vytvořený obláček se nechová jako křivka se spoustou lomů, ale jako jeden objekt, jehož velikost můžete následně měnit pomocí úchopových bodů.

Nový úchopový bod

Přibyl nový úchopový bod, kterým se můžete chytit těžiště objektů. Opět se jedná o jednu z dlouho požadovaných funkcí, díky které teď bude ještě snadnější např. umístit text doprostřed trojúhelníku či jiného tvaru.

Nový úchopový bod

Vylepšení v práci s externími referencemi

Jistě znáte situaci, kdy si načtete výkres přes externí referenci a chcete ho celý přebarvit na jedinou barvu. Ve správci hladin proto nastavíte pro všechny hladiny externí reference danou barvu, jenže ouha... Ve zdrojovém výkresu není barva všech objektů nastavena na DLEHLAD a tyto objekty se nepřebarví. Ve verzi 2016 bude stačit jednoduchá změna proměnné XREFOVERRIDE, díky které dojde k přepsání všech hodnot externích referencí hodnotami nastavenými ve správci hladin.

Práce s mračny bodů

V AutoCADu 2016 byla vylepšena práce s mračny bodů. Především funkcionalita při kombinování mračen modů a 3D modelování, kdy se můžete chytat ploch tvořených mračnem.

Detekce roviny na mračnu bodů

Změny v uživatelském prostředí a uvnitř aplikace

 • "Ouška" rozvržení jdou umístit nad stavový řádek a můžete jich tak vidět výrazně více najednou.
 • Náhledy u seznamu bloků při jejich vkládání, které znáte z AutoCADu 2015, přibyly také u stylů kót, multiodkazů a tabulek.
 • AutoCAD lépe pracuje s většími objemy entit. Výrazně se tak zrychlí např. posun velkého množství objektů.
 • Přibyla funkce anglicky nazvaná "System variable monitor". Pomocí ní můžete snadno sledovat hodnoty vybraných proměnných a být upozorněni na jejich změnu nebo odchylku od výchozí hodnoty.
 • Pro 3D modeláře byl do AutoCADu 2016 přidán nový a rychlejší renderovací engine.
Některé další informace naleznete také na cadstudio.cz.

Všechny novinky nové verze si budete moct prohlédnout v seznamech změn, které budou vydány po oficiálním představení 23. 3. 2015.

středa 11. března 2015

Export výkresu z Civil 3D do AutoCAD

Export z Civilu 3D bývala vždy trochu loterie. Člověk napjatě otevíral exportovaný soubor v očekávání, jestli výkres bude prázdný nebo v něm najde svůj projekt rozložený pro další použití v AutoCADu. Autodesk se problému dlouho nevěnoval. Změna přišla až ve verzi 2015 s možností "Export výkresu Civil 3D", kterou naleznete v sekci "Export" po kliknutí na modrou ikonu v levém horním rohu Civilu 3D.

Okno exportu
Hlavním přínosem nového exportu je především to, že poměrně spolehlivě funguje. Nabízí ale i několik dalších možností, které si zaslouží pozornost.

Je  možné si zvolit, jestli bude export probíhat do DWG nebo DGN. Přes tlačítko "Exportovat nastavení" je např. možné vybrat starší formát DWG. Případně můžete určit předponu a příponu v názvu výsledných souborů.

Starý export z Civil 3D prakticky nikdy nefungoval, pokud výkres obsahoval externí reference. Nový export je zvládá a navíc i s některými pokročilými volbami. Konkrétně nám nabízí možnosti:
 • Ignorovat
 • Připojit
 • Připojit a rozložit
 • Připojit a vložit
 • Připojit, vložit a rozložit
 • Odpojit
Ignorovat znamená, že externí reference bude ve výsledném výkresu ponechána opět ve formě externí reference. Volba odpojit externí referenci naopak úplně vypustí.

Slovo "připojit" je nepřesně přeložená funkce nazývaná anglicky "bind". V jiných dialozích Civilu 3D nebo AutoCADu je totiž nazývána "vázat". Výsledkem použití této funkce je vložení externí reference ve formě bloku do výkresu. Když zvolíme možnost "připojit a rozložit", je tento blok rovnou rozbit na jednotlivé entity, které budou umístěny v hladinách s názvem NázevSouboruExterníReference$0$NázevPůvodníHladiny. Poslední možností jsou pak volby obsahující slovo "vložit", které fungují obdobně, ale jednotlivé entity budou umístěny v hladinách s názvem shodným s názvy v původním souboru externí reference (bez předpony). Jedná se tedy o stejnou dvojici funkcí Vázat a Vložit, kterou nalezneme třeba ve správci externích referencí.

Při zkoušení daných voleb jsem však zjistil, že někdy nedojde k rozložení vloženého bloku, i když jsem vybral možnost obsahující slovo "rozložit". Při testování jsem pak odhalil, že rozloženy jsou pouze externí reference vytvořené v Civilu 3D. Externí reference vytvořené v AutoCADu zůstanou jako blok. Stačí ale pak tento blok rozbít a výsledek je stejný. Rozdíl mezi volbou "Připojit" a "Připojit a vložit" se pak ale projeví i u těchto výkresů z AutoCADu.

Neméně významnou funkcí jsou pak možnosti v sekci "Soubory k exportu". Zde můžete nastavit export více souborů najednou, které se nacházejí ve shodné složce nebo podsložkách. Také je možné zatrhnout volbu "Zahrnout listy", čímž dojde také k exportu jednotlivých rozvržení do zvláštních souborů. Těmito funkcemi je možné hromadně vytvořit výkresy, ve kterých budou všechny externí reference pevně vloženy, což je občas po projektantech požadováno. Tuto funkci Civilu 3D je samozřejmě možné použít i na výkresy vytvořené pomocí samotného AutoCADu.


čtvrtek 26. února 2015

Nový Záborák 2015 je konečně venku!

Věřte, nevěřte ale Záborák 2015 je konečně na světě, resp. na světě je už dlouho, ale mezi lid je vypuštěn až nyní. Jedná se kompletně přepracovanou předchozí verzi aplikace pro automatické generování záborových elaborátů.

Využili jsme přesnějších a bohatších grafických dat ze serveru ČÚZK, a tak je vlastní vektorová mapa obohacena o hranice KÚ, budovy, definiční body parcel, vnitřní kresbu a polygony BPEJ. Zapracovali jsme připomínky uživatelů Záboráku 2014 a zaměřili jsme se na drobná ale užitečná vylepšení, která celkově zkomfortní ovládání této aplikace. Dobrým příkladem může být funkce pro automatický výběr katastrálních území podle uzavřené křivky bez nutnosti znát řešenou oblast nebo příkaz pro rychlou konverzi šraf v jednotlivých hladinách na polygony příslušných záborů či stavebních objektů.

Hlavním účelem Záboráku je ale schopnost vytvářet podrobné výpisy dotčených parcel. K předcházejícím excelovským reportům jsme přidali výpis dotčených pozemků řazený a seskupený podle vlastníků, pro stavební povolení určitě velmi užitečný výpis sousedních parcel, variantně sousedních parcel v pásu šířky X. Seznamy parcel lze také automaticky filtrovat podle druhu pozemků ZPF a PUPFL.

Sečteno a podtrženo – Záborák 2015 by měl ještě více ulehčit a zrychlit jinak úmornou práci kolem zpracování katastrálních dat.

úterý 24. února 2015

Změna stylu směrové šipky na trase

Minulý týden jsme dostali dotaz ohledně špatně se zobrazující směrové šipky na trase, místo které se vykreslovala stavařská čárka. Výkres vypadal asi takto:


Každý, kdo již porozuměl filosofii Civilu 3D, ihned zamíří do nastavení stylu trasy, kde na kartě "Značky" nalezne nastavení hrotu šipky. Jenže to by asi bylo moc jednoduché...

Směrová šipka na trase se totiž z neznámého důvodu řídí dle aktuálního kótovacího stylu. Konkrétně se jedná o styl šipky pozice (viz následující obrázek):


Oprava je tedy jednoduchá. Otevřeme dialog pro úpravu aktuálního kótovacího stylu, kde ze seznamu vybereme správný hrot šipky, potvrdíme a zregenerujeme výkres příkazem REGEN. Všechny šipky by se pak již měly zobrazovat správně.

pátek 13. února 2015

Kreslení entit Autocadu v Civil 3D

Dnešní článek bude spíše upoutávkou na funkce Civilu 3D, které spousta uživatelů úplně ignoruje, ačkoliv by jim mohly usnadnit práci. Bylo by zbytečné vypisovat všechny tyto nástroje a tak vypíchnu jen ty nejzajímavější a každý nechť si projde i ostatní a zkusí popřemýšlet, jestli by se mu v jeho rutinních činnostech občas nehodily.

Hovořím o doplňkových funkcích pro kreslení entit Autocadu v Civil 3D - úsečky a oblouku.


Úsečka

Rozbalením palety pro kreslení úsečky získáme poměrně velké množství funkcí, které na jedno kliknutí vytvoří úsečku s již spuštěnými transparentními příkazy. Lze tak především ušetřit nějaké to kliknutí. Zajímavé jsou ale především poslední 3 funkce:

 • Vytvořit přímku z konce objektu - toto tlačítko umožní prodloužit stávající úsečku, ale hlavně také oblouk a to v tečném směru. Standardními příkazy autocadu ne úplně jednoduchá procedura.
 • Vytvořit tečnu z bodu - toto tlačítko funguje stejně jako předchozí s tím rozdílem, že se používá na tečny nevycházející z konce daného objektu. Proč nejsou tyto dvě funkce sloučené pod jedním tlačítkem je mi záhadou, ale "Vytvořit tečnu z bodu" na konci oblouku bohužel nefunguje a je tudíž opravdu nutné použít předchozí tlačítko "Vytvořit přímku z konce objektu".
 • Vytvořit kolmici z bodu - jak název napovídá, opravdu se jedná o funkci, kterou v samotném AutoCADu hledal asi každý, ale ona tam prostě není. Díky tomuto tlačítku tedy nemusíte pro vztyčení kolmice z bodu vykreslovat pomocnou ekvidistantu nebo otáčet USS. Škoda jen, že vytváření kolmice z bodu nefunguje např. na křivce a tu je tedy nutné nejdříve rozbít.

Oblouk

Po rozbalení palety pro kreslení oblouků můžeme tvořit klasický oblouk podobnými nástroji, jako máme k dispozici při směrovém návrhu trasy. Nejzajímavější jsou asi:
 • Vytvořit oblouk bodem - proložení oblouku tečného na dvě úsečky a procházejícího zadaným bodem není pomocí standardních entit Autocadu snadné vytvořit, což tato funkce mění.
 • Vytvořit více oblouků - pomocí této funkce můžete mezi dvě tečny vložit složený oblouk, který bude vytvořen z libovolného množství dílčích oblouků. Jeden z těchto oblouků bude plovoucí a zbylé budou zadány pomocí poloměru a délky. Občas je ale těžké nalézt kombinaci hodnot, která má řešení a je nutné to zkoušet a zkoušet nebo mít předem poměrně přesnou představu o výsledku.
 • Vytvořit oblouk z konce objektu -  varianta funkce popsané u úsečky, ale tentokrát pro oblouk.
 • Vytvořit protisměrný nebo složený oblouk - tato funkce se opět podobá předchozí funkci "Vytvořit oblouk z konce objektu". Jako výchozí entitu však musíme v tomto případě vybrat jedině oblouk. Následně dostaneme na výběr, jestli nový navazující oblouk bude stejnosměrný nebo prostisměrný.

Optimálně proložené entity

Tato paleta umožňuje použít regresní funkce Civilu 3D pro nakreslení úsečky, oblouku nebo paraboly (spline). Když tedy nyní dostanete například zaměření nároží křižovatky jen pomocí bodů nebo bodů spojených úsečkami, zkuste před vlastními pokusy o proložení plynulé křivky dát prostor automatickým funkcím Civilu...úterý 3. února 2015

Nové silniční podsestavy pro C3D 2015

Je mi velkou ctí uvítat v našem Civil 3D teamu nového kolegu Ondru Vojtěchovského, který bude mimo standardního supportu a školení přispívat také na váš oblíbený blog. Ondrův debut jsou tyto 3 zbrusu nové silniční podsestavy.

Obrubník nájezdový
Tato podsestava vytvoří betonový silniční obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Ve výchozím nastavení podsestava vykresluje standardní nájezdový obrubník 15x15 cm se zaoblenou hranou. Při úpravě rozměrů lze touto podsestavou vykreslit taktéž silniční obrubník používaný především v intravilánu (např. 10x25 cm).Obrubník zahradní
Tato podsestava vytvoří betonový zahradní obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Obsahuje mnoho parametrů zvyšujících její variabilitu.
Vjezd s chodníkem
Tato podsestava vytváří 4-vrstvý vjezd s chodníkem navržený na základě českých norem. Hlavní části podsestavy tvoří betonový nájezdový obrubník s betonovým ložem a posypem, rampová část chodníku včetně konstrukce a pochozí část chodníku včetně konstrukce.


Myslím, že na první pokus to není vůbec špatné :) A přeji kolegovi takové nadšení jako doposud. Civil podsestavy budou během zítřka ke stažení na našem helpdesku.
A na závěr jedna výborná zpráva. Je to trochu "mimo mísu", ale stojí za to. Google uvolnil verzi Google Earth Pro ZDARMA! Nejdříve se zaregistrujte pro získání licence a pak už stačí stáhnout plnou verzi. Kdo by si rád nezalítal :)

čtvrtek 22. ledna 2015

Vychytávky v editoru koridoru

Než začnu psát další tip, chtěl bych vás rád upozornit, že co nevidět chystáme řadu, doufám, pozitivních novinek, tak se těšte...:) Ale zpátky k dnešnímu tipu. Předevčírem jsem pročítal nějaké staré materiály z Autodesk TechCampu a objevil jsem tam několik zajímavých rad ohledně používání editoru příčných řezů koridoru, který najdete po nakliknutí zde:


Představte si, že od verze C3D 2012 je možné vytvářet prázdné koridory a jejich "vzoráky" si řešit v jednotlivých regionech přes editor řezů koridoru. Podívejme se nejprve, jak lze přidat úsek.


Další zajímavou funkcí je v prázdném koridoru možnost použít tzv. náhled vzorového řezu přímo v okně editoru koridoru (je použitý pro celý region)


Bude-li pak nutné některé podsestavy cílovat na povrch, horizontálně nebo vertikálně, můžete použít zadávání cílů přímo v uzlu.


Pokud se přece jenom rozhodnete vyměnit nevyhovující VPR za jiný, klikněte na ikonu Změnit šablonu typických řezů a po výzvě vyberte buď z tabulky nebo z výkresu jiný VPR.


Jak je vidět, v editoru řezů koridoru je stále co objevovat...:) A tato interaktivita velmi pomůže při prvních návrzích koridorů.