středa 25. května 2016

Výpis dotčených parcel pomocí funkcí Map 3D (i na Slovensku)

Jak je jistě známo, AutoCAD Civil 3D v sobě zahrnuje nejen klasický AutoCAD, ale také většinu funkcí GIS řešení AutoCAD Map 3D. A právě díky těmto GIS funkcím může posloužit např. k automatickému vypsání dotčených parcel, což si dnes ukážeme.

Na první pohled tedy v Civilu zvládneme úlohu, kterou řeší naše oblíbená aplikace Záborák. Ale opravdu jen na první pohled. Záborák dokáže sám stáhnout a připravit topologicky čistá data, snadno zadefinovat různé druhy záborů, přidat také zakoupená popisná data a generovat množství užitečných výpisů. Více informací si lze přečíst v nedávném článku.

Kdy tedy dnešní postup můžeme použít?

 • Pracujeme na Slovensku, kde zatím Záborák nemůže fungovat.
 • Pracujeme na katastrálním území, které není digitální či zdigitalizované.
 • Chceme tvorbou záborového elaborátu strávit více času, něž je nutné :-)
 • Chceme si ukázat funkce Civilu (Mapu), které běžně nepoužíváme.

Jaká vstupní data potřebujeme?

Příprava vhodných dat je prvním a možná největším úskalím a může být opravdu velmi časově náročná. Na druhou stranu např. data v následující ukázce potřebovala jen minimum úprav. Jedná se o data jednoho z našich slovenských zákazníků, která zakoupil u ÚGKK (slovenská obdoba ČÚZK). Požadavky na data jsou následující:
 • Každá parcela = uzavřená křivka (tedy topologicky čistá data)
 • 1 parcelní číslo uvnitř každé (uzavřené) parcely

A jak na to?

Jelikož se jedná o poměrně složitý postup, ukážeme si ho opět formou videa. Shlédnutí následujících 10 minut ostrého postupu by ale mohlo mnohé odradit. I pro ty mám však dobrou zprávu. Do další verze aplikace Záborák se chystáme doplnit funkci, která umožní přidat i vámi zakreslené parcely a pomůže tak třeba ve chvíli, kdy část projektu zasahuje na nezdigitalizované katastrální území.čtvrtek 12. května 2016

Update aplikace Dopravní značení na verzi 3.1

Na začátku roku jsme aktualizovali kolekci dynamických bloků CAD Studio Dopravní značení na verzi 3.0, která reagovala na vydání nové vyhlášky č. 294/2015 Sb. Neuběhlo ani půl roku a máme tu další změny. Od 21. 3. 2016 je v platnosti nová vyhláška č. 84/2016 Sb., která přinesla ještě několik málo novinek. Není se ale potřeba nijak děsit, opravdu jich je ve značkách pouze pár.


Ve zkratce to je zahrnutí segwayů, cyklistická zóna a sdružený přechod pro chodce a cyklisty. Abychom udrželi naši kolekci maximálně aktuální, je již k dispozici verze 3.1, kde jsou nové značky doplněny. Navíc jsou v této verzi opraveny drobné chyby, které jsme doposud objevili. Majitelé verze 3.0 mají update k dispozici zdarma.

A opět připojujeme dárek pro všechny - aktuální plakát s přehledem značek pro tisk na formát A3. Ke stažení je zde.


úterý 10. května 2016

Vodařina v Civil 3D prakticky - 2.díl (Odbahnění rybníku)

Po minulém dílu vodařského mini-seriálu se přesuneme z uhlazených zahrad a parčíků s jezírky více do volné přírody a ukážeme si, jak si Civilem 3D vypomoci při projektu odbahnění rybníka. Nasaďte tedy holínky a ... přihlaste se na náš webinář.

Odbahnění rybníka (info.ricany.cz)

Bahna je v rybníce opravdu požehnaně a tak si projekt vyžádá trochu komplikovanější postup a několik fíglů. Vše si tedy raději ukážeme formou videa. Webináře jsou určeny pro všechny zájemce a jsou zdarma. Tento nebude výjimkou. Záznam pak bude umístěn na helpdesk.cadstudio.cz, kde již bude přístupný pouze zákazníkům CAD Studia. Nepromeškejte tedy příležitost vidět ho naživo.

A co bude náplní?

Webinář bude probíhat na reálném zaměření Pstruhového rybníka nedaleko Ždáru nad Sázavou, které nám poskytla Projekční kancelář Ing. Václav Kurka. V Civilu 3D si mimo jiné projdeme následujícími úkony:
 • Vytvoření povrchů, trasy a podélného profilu,
 • navržení příčných profilů (každý příčný profil je jiný),
 • vytvoření povrchu navrženého dna,
 • stanovení kubatur,
 • barevné znázornění množství sedimentu k odtěžení,
 • zákres hranice zátopu při dané výšce hladiny vody.
Jako ochutnávku přidávám několik obrázků:

V projektu se řešila také hráz se sjezdem ke kádišti. Princip jejího řešení bude jen lehce nastíněn nebo se mu bude věnovat některý další webinář či článek.
pátek 6. května 2016

Hledáme dalšího Civiláka do týmu

Posilujeme náš Civil tým a hledáme dalšího konzultanta pro infrastrukturu a dopravní stavby. Pokud máte alespoň 2 roky zkušenosti ideálně v oboru dopravní projekce nebo vodohospodářských staveb a chtěl byste pracovat v Praze nebo v Brně, prosím pošlete Váš životopis na adresu info@cadstudio.cz.

 Budeme se na Vás těšit :)

pátek 29. dubna 2016

Téměř svislá stěna u zemních těles

Pokud vytváříme zemní těleso s téměř svislými stěnami, můžeme velice snadno narazit na chybné svahování v lomech základní návrhové linie. V tomto článku objasníme původ této chyby a způsoby, jak ho opravit. Celý problém je asi nejlepší ukázat na příkladu. V něm tvoříme výkop pro uložení inženýrských sítí (1,0 m široký výkop se svislými stěnami).

Chyba v rohu zemního tělesa

Jak je vidět, v místě zalomení výkopu dochází ke zvláštnímu odskočení hrany výkopu. Stejný případ by nastal i v případě, kdy bychom ostrý roh nahradili obloukem o menším poloměru. Když se na problémové místo podíváme ve 3D, bude chyba vypadat ještě hůře.Co tedy Civilu 3D vadí na tomto zdánlivě jednoduchém zemním tělese? Je to přesnost se kterou se zemní těleso počítá. Zkusme nastavit trochu menší sklon stěn výkopu a důvod bude zřejmý.

Nepřesné vykreslení hrany výkopu způsobí zborcení zemního tělesa

Jak je vidět, hrana výkopu je nalámána pouze na průsečících s trojúhelníky stávajícího terénu. V místě označeném šipkami se prakticky dotýká hrany dna výkopu, ze které stěna vychází. Když sklon stěny uděláme o něco strmější, tato čára již protne hranu dna výkopu a zemní těleso se poškodí. Co tedy s tím? Možnosti jsou minimálně dvě:

1) Upravit výkop
Do rohu výkopu umístit malý oblouk a do něj vložit výškové body, kterými se výpočet zemního tělesa zpřesní. Čím podrobnější bude vykreslení této hrany, tím svislejší můžeme mít stěny. Stěnu samozřejmě nemůžeme udělat úplně dokonale svislou, protože to Civil 3D zkrátka neumí.

Zpřesnění přidáním výškových bodů

2) Úprava stávajícího terénu v problémovém místě
V problémovém místě zhustíme trojúhelníky povrchu stávajícího terénu, čímž se také zpřesní hrana výkopu. Pro tento účel je vhodné provést úpravu povrchu zvanou "Hladký povrch". Tuto funkci lze aplikovat pouze na vybranou oblast povrchu, což se v tomto případě přesně hodí.

Vyhlazení povrchu stávajícího terénu

pátek 15. dubna 2016

Novinky v AutoCAD Civil 3D 2017

Přibližně 14 dní po vydání české verze AutoCADu 2017 přišla řada také na český AutoCAD Civil 3D 2017. Změny v nové verzi nejsou nijak převratné, ale některé z nich vypadají poměrně zajímavě a mohly by zjednodušit běžně používané úkony. Co si na nás tedy vývojáři Autodesku mimo nové ikony připravili?


 • Referencování stylů - nově by mělo být možné si nareferencovat potřebné styly z jiných výkresů (šablon). Teoreticky by tak mělo být možné používat "lehčí" verzi šablony a vždy si přidat jen styl, který je konkrétně potřeba. Reálnou využitelnost této funkce se pokusíme zhodnotit v některém z dalších článků.
 • Vylepšení v datových zkratkách - k možnosti připojit si přes datovou zkratku povrch, trasu či potrubní síť přibyla také možnost připojení koridoru. Nově je také možné vkládat do výkresu více datových zkratek najednou, organizovat je do složek a datové zkratky povrchů je možné průběžně ukládat, neboli "cachovat", do hlavního výkresu. To usnadní např. posílání výkresu dalším lidem nebo umožní pracovat při výpadku síťového úložiště.
 • Žádné staveniště - tato funkce se již dostala do verze 2016 spolu s Productivity Packem. Umožňuje umisťovat entity, např. návrhové linie, i mimo jakékoliv staveniště. Entity se pak vzájemné neovlivňují. Stejnou funkci šlo dříve zajistit tak, že jsme každou entitu umístili do vlastního staveniště. To však bylo mnohem komplikovanější.
 • Základna koridoru z návrhové linie - základnu koridoru až do teď tvořila vždy kombinace trasy a profilu. Trasa definovala směrové vedení a profil výškové. Návrhová linie nese obě tyto informace najednou a ve verzi 2017 je možné jí využít jako základnu koridoru a nechat po ní "protáhnout" vzorový příčný řez. Více se tak k sobě přibližuje způsoby návrhu liniové stavby se stavbou s plošných charakterem (např. silnice s parkovištěm).

 • Rohový koridor - snad každý uživatel Civilu 3D se setkal s tou nepříjemnou vlastností koridoru, kterou v češtině nazýváme "motýlkování" (ang. bowtie). AutoCAD Civil 3D 2017 se jí nezbavil úplně, ale alespoň ji částečně omezuje. Nově by mělo být možné bez problémů vytvářet i koridor s ostrými rohy, které se automaticky začistí. Bohužel se to netýká svahování na povrch, kde motýlkování zůstává ...tak snad příště.

 • Lepší propojení s Infraworks 360 - vývojáři opět zapracovali na možnostech výměny dat mezi Civilem 3D sloužícím pro podrobný návrh a aplikací Infraworks 360 určenou pro prvotní studie a rychlé vizualizace. Okružní křižovatky navržené v Infraworks 360 lze nyní přenést do Civilu 3D jako koridor a dále s nimi pracovat. Křižovatka by také měla jít dále upravovat pomocí Autodesk Vehicle Tracking. O této funkci zkusíme časem také podrobněji poreferovat zde na blogu.

 • Další novinky - mimo novinky, které přináší samotný AutoCAD 2017 nalezneme v Civilu 3D 2017 také více součástí pro návrh tlakového potrubí a výrazně vylepšené by měly být také možnosti exportu do aplikace Navisworks. Solidy vytvořené Civilem 3D by mělo jít snadno doplnit o uživatelem definované vlastnosti, což je jedním z kroků pro zakomponování prvků BIM návrhu do projektů infrastruktury.
 • Staronový formát souborů - portfolio aplikací AutoCAD 2017 si stále ponechalo formát souborů DWG 2013. Výkresy vytvořené v samotném AutoCADu by tedy měly být kompatibilní mezi verzemi 2013 - 2017. Bohužel došlo ke změnám v tzv. proxy entitách a výkres vytvořený v AutoCAD Civil 3D 2017 NELZE ve starších verzích otevřít.
POZOR
Ačkoliv se česká jazyková mutace objevila na Autodesk Account již teď, zatím neobsahuje žádné country kity, český nevyjímaje. Dle našich informací měla být česká verze vydána až 22. 4. 2016. Doporučujeme tedy se stažením a instalací počkat na toto datum nebo ještě lépe sledovat náš blog, kde se vše potřebné dozvíte. Samozřejmě pak připravíme tradiční návod na optimální instalaci.

Edit [25. 4. 2016] - Country Kity již nebudou součástí instalace, ale bude nutné si je stáhnout a doinstalovat zvlášť. Datum vydání zatím není blíže známé.

Edit [25. 4. 2016] - Do AutoCAD Civil 3D 2017 byl kompletně zabudován nástroj pro tvorbu okružních křižovatek z Autodesk Vehicle Tracking. Nově tak lze snadno vytvářet a upravovat dynamické 3D modely (koridory) okružních křižovatek. Staré nástroje pro tvorbu 2D návrhů křižovatek byly odstraněny z ribbonu a budou dostupné jen pomocí příkazové řádky.

pondělí 4. dubna 2016

Aktualizace podsestav obrubníků

Z CAD Studio helpdesku lze ode dneška stahovat aktualizované podsestavy českých obrubníků - silniční (zkosený), nájezdový (zaoblený) a zahradní. V nové verzi byla přidána poměrně často požadovaná možnost mít vkládací bod podsestavy na rubové straně obrubníku. Ve vlastnostech podsestavy naleznete dva nové parametry. Jeden určuje stranu pro umístění bodu připojení a druhý vertikální odskok na rubové straně.