úterý 27. září 2016

CAD Forum 2016

     Dne 21.9. a 22.9. se již tradičně konala veliká akce naší firmy - konference CADfórum. Na akci se sjelo velké množství nadšenců a zájemců o nové technologie, zkrátka lidí z praxe i mimo ni, a náš tým si pro ně připravil zajímavý program.


     Konference byla rozdělena do dvou dnů, z nichž první byl zaměřen spíše na strojařinu a druhý na GIS a stavebnictví. Oba dny jste mohli sbírat zkušenosti od uživatelů, kteří již produkty zařadili do svého portfolia a rádi se podělili o své pozitivní i negativní zkušenosti. V průběhu konference proběhlo několik přednášek, na konci se konala debata u kulatého stolu, kde jste mohli položit vaše peprné dotazy, a zlatým hřebem pak bylo slosování cen tomboly a všemi oblíbený raut s dobrotami, o kterých se vám ani nesnilo. :)
     Celá akce byla velmi dobře hodnocena a to jak ze strany našeho týmu tak ze strany účastníků. A pro ty, kteří konferenci nestihli, jsme si připravili jen drobné shrnutí týkající se témat na našem bloku.

Civil 3D v praxi

     Úvodní přednášky týkající se našich témat se chopili Ing. Radim Čech a Ing. Jan Petrů, Ph.D. , kteří se podělili o své zkušenosti z praxe. Prohlédli jsme si projekty jako například rekonstrukce železničních přejezdů, problémy při jejich návrzích, rozpory s normou a "ekonomický" postoj drah, který se ve finále může značně prodražit. Další ukázkou bylo použití Subassembly composeru pro vytvoření průřezu tubosideru a variantní návrh cyklostezky.
     Za tyto ukázky velice děkujeme, děkujeme za přístup k přednáškám, ač na přípravu nebylo moc času, a děkujeme i za to, že jste byli schopni se odtrhnout od práce na svých projektech, což by pro některé mohl být velký problém.

InfraWorks 360 - liniovka od studie po vizualizaci 

     Tuto část jsme měl na starosti já osobně, a jelikož to byla má první velká prezentace, tréma byla trochu znát :). Během pár minut jsme si představili program Autodesk InfraWorks 360, jeho výhody a silné stránky a zbytek času do celé hodiny jsme na živo modelovali projekt, jehož cílem bylo ukázat variantní řešení pro rekonstrukci intravilánové komunikace. 
     Úkol zněl jasně, s téměř žádnými či jen volně dostupnými daty, během pár minut vymodelovat variantní řešení ve 3D na úrovni studie, popřípadě vytvořit videa či webovou stránku tak, aby si každý mohl řešení prohlédnout a hlavně jej pochopit. Model jsme si poté přesunuli do Civil 3D, kde jsme si jej doupravili pomocí přesné geometrie. Náš hotový projekt jsme ve finále přesunuli zpět do InfraWorks 360 a provedli konečnou vizualizaci.


Data použitá ve videu byla stažena automaticky přes InfraWorks 360 a to např. z oblasti Drachkov https://goo.gl/LcZEAK nebo z části obce Kunratice https://goo.gl/gaoOiGPro jejich stažení využijte funkci Model Builder přímo v programu

     Časový limit byl dodržen a laická veřejnost může jásat, protože si nemusí prohlížet čárové výkresy, ale mrkne na přehledné video. 

Civil 3D - buďte efektivní při návrhu dopravní infrastruktury

     Martinova část byla zaměřena na AutoCAD Civil 3D a na naše aplikace, které vyvíjíme, abychom Vám usnadnili projektování. Jeho nabitý program by určitě vystačil na několik hodin, ale bohužel jsme měli jen jednu, a tak jsme letěli jako šíp, abyste si udělali alespoň představu.
     Začali jsme jednoduchou aplikací VFK2DWG, abychom si připravili živnou půdu pro následující trumf, kterým byl nový Záborák 2017 a jeho funkce, kterým se budu věnovat v dalším článku. Již teď vám ale prozradím, že umíme pracovat s daty katastru, ať jsou digitální či nikoli, což dříve nebylo možné. 
Nový vzhled prostředí Záboráku - funkce později
     Dalšími aplikacemi, které byly představeny, byl Vehicle Tracking, nové upravené Civil Tools 2017 a v neposlední řadě Railway Tools. Tady si musíme trochu postesknout, ale v publiku nebyl jediný železničář, což je velká škoda! Na konci jsme si ještě řekli něco ke cloudovým službám.

Nové klopení v CivilTools 2017
     Zkrátka bylo toho hodně, co jsme neřekli, na to jste se zeptali a vše dopadlo, jak mělo. :) Pro všechny účastníky budou ke konci týdne dostupné prezentace a použité podklady a na Vás, kteří jste konferenci nestihli, se doufám těšíme za rok.
     
     Všem účastníkům děkujeme za báječnou atmosféru a kdybyste třeba rádi příští rok vystoupili na pódiu a podělili se o své zkušenosti, dejte nám vědět. A nebo nám dejte vědět jen tak, co můžeme zlepšit nebo co už zlepšit nejde. :)

sobota 17. září 2016

Přesná tloušťka skrývky ornice v Subassembly composeru

     Dobrý den příznivci Civil 3D. Dnes se v rychlosti podíváme na nějaké to grafické programování.

     Subassembly composer (SAC) je mocný nástroj a dají se s ním dělat skvělé věci, ale i on občas neumí vyřešit vše. Typickým problém je např. zadání skrývky ornice a její tloušťky. SAC sice nabízí funkci nazvanou OFFSET GEOMETRY, která umí vytvořit ekvidistantu k zadaným úsečkám, ale bohužel je potřeba její hodnotu nastavit na pevno. Zkrátka nelze použít parametr pro definici vzdálenosti odsazení. Jak tuto nepříjemnost vyřešit?


Varianta první

     Prvním řešením může být vytvoření seznamu proměnných, ze kterých si následně uživatel vybere přesně tu, která mu vyhovuje. Podle položky v seznamu pak rozvětvíme diagram a vytvoříme několik ODSAZENÝCH LINEK. Nevýhodou je, že vytvořený seznam má jen tolik položek, kolik mu 
zadáme, a uživatel je tak odkázán jen na naši předvídavost.
     Dále jsem v SACu narazil na problém s vykreslováním ODSAZENÉ GEOMETRIE v případě změny sklonu úsečky. Tento problém se bohužel promítá i do Civil 3D.
    Ona ta funkce ještě asi není úplně odladěná. Takže tudy cesta nepovede. No zkuste a uvidíte :-/

Jednoduchý diagram a jeho rozvětvení

Varianta druhá

     Další variantou je definování tloušťky odhumusování pomocí goniometrických funkcí. Tento postup je naprosto dynamický a nemusíme vytvářet žádné seznamy. Stačí si vytvořit pomocné linky, ze kterých určíme úhel α a pak už je to čistě jen geometrie základní školy. Překreslování probíhá okamžitě a není zde žádný problém.


Goniometrické funkce v praxi

     Může se zdát, že nepřesnost v zadávání tloušťky není tak velká. Ona vážně není, pokud se pohybujeme v malých sklonech, ale pokud se sklon zvětší, tak to zkreslení může být velmi znát, a kdo pak zaplatí všechnu tu hlínu, která na staveništi zůstane? 

Podsestava v SAC


Rychle stručně a od ruky schema výpočtu
VLEVO (správně): užití goniometrických funkcí - VPRAVO: bez použití goniometrie
v obou případech zadáno odhumusování 0,2 m
VLEVO: použití goniometrických funkcí - VPRAVO: problémová offset geometry
v obou případech zadáno odhumusování 0,2 m

čtvrtek 8. září 2016

Rozdílná poloha osy a vrcholu střechy komunikace

Zdravím čtenáře našeho blogu. Po mnoha informacích o nových servisních balíčcích jsme si pro vás opět připravili nějaké triky. Dnes se budeme věnovat modelování koridoru, který je typický např. pro extravilánové křižovatky.

     Na obrázku jsme se snažili popsat problém, kterému se budeme věnovat. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci v extravilánu se střechovitým sklonem, kde osa leží ve vrcholu střechy. V místě křižovatky však přidáme další pruh pro odbočení vlevo, který nám způsobí, že osa už s vrcholem nekoresponduje. A to je to, co nás trápí, ale v dnešním článku vyřešíme.
     

     Nebudeme modelovat celou křižovatku, ale pouze část s odbočovacím pruhem vlevo a průběžné pruhy symetricky odsadíme. Trasa vede zleva doprava. Tak se do toho pusťme. 

Základní kámen - podsestavy

     Abychom mohli celý problém vyřešit, je třeba si sestavit správnou šablonu typických řezů. Které podsestavy ale použít?


      Krajní pruhy mohou být tvořeny podsestavami, které dokáží číst výstupní parametry. Takovým pruhem může být např. podsestava z našeho extravilánového balíčku, ale lze samozřejmě použít i jiné.

     Pro vnitřní pruh vpravo však potřebujeme podsestavu odlišnou a to takovou, která umí cílovat na obě strany. Civil takovou podsestavu v základu nabízí a jmenuje se - JízdníPruhOdZúženéhoStředníhoDělicíhoPásu1 - ale bohužel nerespektuje rozdílný sklon krytu a pláně, tak jak to požadují naše normy.

     Proto jsme pro naše zákazníky vytvořili podsestavu novou - CS_JPruh_cíl_obě_strany - kterou si mohou stáhnout na helpdesku.

Složení šablony

     Nejprve tedy připojíme náš nový pruh cílovaný na obě strany a k němu připojíme pruh vnější. Dále provedeme trik, kdy připojíme další pruh na vnitřní bod vnitřního pruhu. Jako připojovací bod je důležité vybrat kružnici a ne trojúhelník. Poslední vložený pruh následně ozrcadlíme na stejnou stranu a původní podsestavu vymažeme. Zrcadlení na stejnou stranu zaručí, že všechny pruhy o sobě vědí a reagují na sebe. Samotné zrcadlení provedeme přes vnitřní bod (kružnici nebo trojúhelník) pruhu ne přes základní bod šablony řezů.
    Tento postup doporučuji shlédnout na videu :) určitě to pro vás bude názornější.

Výsledné schéma - všechny pruhy jsou na Pravé straně 

Vykreslení cílových objektů

     Dalším krokem je nakreslení samotné geometrie pruhů a průběhu dělicích čar. Vytvoříme tedy dvě křivky, na které následně budeme cílovat vnitřní pruh. Všimněte si krásně vyšrafovaného dopravního stínu, který jsme vytvořili jedním kliknutím. Víte jak? Pokud ne, mrkněte na CAD Fórum


Vytvoření koridoru

     Nyní již máme všechno připravené k samotné tvorbě koridoru. Máme připravenou trasu, podélný profil, šablonu typických řezů a objekty, na které budeme šířkově cílovat. Vytvoříme koridor a horní křivku použijeme jako cíl pro vnitřní bod podsestavy, spodní křivku pro vnějšek. Přebudujeme a máme hotovo.
     Podsestava respektuje navrženou niveletu v ose a vrchol střechy se pohybuje po horní křivce. Paráda ne? :)


Video***
Podsestavu lze stáhnout na našem helpdesku. Líbil se vám článek? Bojujete v Civil s nějakými dalšími modelářskými "špíčky" ? Napište nám do komentářů a my se na to podíváme!


pátek 2. září 2016

Ještě jednou o servisním balíčku pro C3D 2017

Dobrý den. Poslední dobou je to tu na blogu samý opravný balíček. Bohužel i dnes budeme muset trochu navázat, ač neradi.

O problémech s opravným balíčkem pro Civil 3D 2017 jsem psali zde. V dnešním článku bych rád zdůraznil další chybu, na kterou nemusí úplně všichni narazit.

Po instalaci SP 1.0 se můžete potkat s problémem při kopírování. Nakreslíte si klasickou kružnici a při použití příkazu KOPÍROVAT nebo přes schránku vám Civil zahlásí problém s uložením výkresu. Zkrátka na vás vyskočí dialogové okno, které je třeba odkliknout, ale pak vše funguje bez problému. Já osobně jsem na problém nenarazil, ale kolega používající stále Windows 7 ano. Autodesk již o problému ví a snaží se ho vyřešit. Nejsme si jistí, jestli se tedy problém týká pouze Win 7 nebo i jiných verzí, ale můžete nám do komentářů sdělit, jestli jste se s podobnou chybou setkali.

Jak problém řešit? 

********
EDIT 5.9.2016
Problém s kopírováním by měl být vyřešen v SP 1.1, který stáhnete níže na CAD Fóru.

Pokud jste instalovali již SP 1.0 je nutné jej nejprve odinstalovat a až poté nainstalovat SP 1.1
*****

Pokud jste si SP 1.0 nainstalovali, lze problém vyřešit jeho odinstalováním přes OVLÁDACÍ PANELY (ve Windows) - PROGRAMY - ODINSTALOVAT AKTUALIZACE. Postup by měl fungovat a přinést vám klid při rýsování na nejnovější verzi Civil 3D.
SP 1.1.

Opravný balíček můžete opět stahovat u nás na CAD Fóru v sekci download. Instalujte až po ODINSTALOVÁNÍ SP 1.0

Doufáme, že je to poslední problém týkající se tohoto Service packu, ale zároveň rozumíme tomu, že ne vše je možné vyzkoušet při vývoji a na některé chyby se zkrátka narazí až při ostrém používání.

Na co se těšit dále?


Dále pro vás máme připravené další články, které budou už z jiného soudku. V následujících dnech se podíváme na příklad na zajímavý přístup, jak využít 3D shape pro tvorbu povrchu a jeho zobrazení v podélných či příčných řezech. Dalším lákadlem pro vás může být model křižovatky s odbočovacím pruhem vlevo z hlavní a s rozdílnou polohou osy komunikace a koruny vozovky.1) SP 1.1 - jedná se o opravu původního opravného balíčku SP 1.0

středa 17. srpna 2016

Servisní balíčky pro Civil 3D 2016 a 2017

I když trochu pozdě, ale to by bylo, abychom tu nezmínili vydání SP3 pro Civil 3D 2016 a také SP1 pro Civil 3D 2017.

SP3 pro C3D 2016 obsahuje řadu oprav od koridorů, zemních těles až po vylepšený export do DGN. Pokud by vás to zajímalo, tak úplný přehled řešených problémů je zde. Vlastní instalaci pak můžete stáhnout z naší stránky Download. Osobně jsem instaloval a vše proběhlo korektně.

SP1 pro C3D 2017 obsahuje stejně jako její starší bratr opravy u tras, podélných profilů, návrhových linií a potrubních sítí. Byly zároveň doplněny funkce vývojářského prostředí API pro železničáře a také přidána funkcionalita, díky které se nyní zobrazí symbol a místní nápověda, pokud je obsah a/nebo formát komponenty popisku přepsán. Úplný seznam oprav je zde.

Nová funkce pro zobrazení varovných "íček", které vypadají zhruba takto:
Glyphs
Má trochu negativní vliv na přehlednost výkresu, podobně jako to známe u vykřičníků při návrhu trasy nebo klopení. Jak se jich tedy zbavit? Celkem jednoduše...vypnete je v tomto nastavení - v možnostech Civilu 3D (příkaz MOŽNOSTI).

Pro kontroly tečnosti apod. si toto nastavení musíte ale znovu zapnout. Jinak dál už snad samá pozitiva :) SP1 je ke stažení zde.

středa 10. srpna 2016

Import palety pro Silniční extravilánové podsestavy

Dobrý den, je tomu pár dní, co jsme pro vás vydali nové Silniční extravilánové podsestavy. Celý balíček si mohou naši zákazníci stahovat z helpdesku a v kombinaci s klopením v CivilTools z nich vytáhnout maximum. Množí se nám však dotazy na import podsestav do palety nástrojů. Ne u každého se problém vyskytuje, ale myslím, že kratičký návod se bude hodit.

Samotná instalace

Instalaci podsestav provádějte s vypnutým CADem, měli byste tak předejít případnému nenaimportování a vše by se mělo povést bez jakýchkoliv chybek. Instalace tedy může dopadnout dle následujících scénářů. Ještě před instalací je dobré nainstalovat knihovnu C++. Bez těchto souborů nedojde k řádnému naimportování všech podsestav.

Ke stažení - součásti pro Visual C++ 2015 (viz edit 16.8.2016)

Další scénáře

1) Instalace proběhla, v paletách jsou podsestavy naimportovány a já mohu v klidu využívat celý balíček.


2) Pokud se po spuštění CADu zobrazí hláška, že podsestavy byly úspěšně nainstalovány, vy je však nevidíte v paletách, je nutné spustit příkaz CSEX_importxtp. Po zadání příkazu by se všechny podsestavy i celá sestava složeného řezu, měly v paletě objevit schované pod kartou Silniční extravilánové.

3) Pokud se po spuštění CADu zobrazí hláška, že podsestavy byly úspěšně nainstalovány, vy je však nevidíte v paletách a příkaz CSEX_importxtp CAD nezná, nebo se ani po jeho zadání palety nezobrazí, je nutné si stáhnout soubor Silniční extravilánové.xtp z našeho helpdesku a palety naimportovat ručně dle následujícího postupu.

Otevřete si paletu nástrojů a klikněte někam do volného prostoru tak, aby se zobrazilo okno pro přizpůsobení palet. Dále kliknete pravým do levého okna palety a přes pravé tlačítko dáte importovat soubor .xtp, který jste si již stáhli z helpdesku. Pokud máte šablony nainstalované, Civil by k nim měl najít cestu.


Celý postup funguje na AutoCAD Civil 2016. Žádný jiný scénář by snad nastat neměl a ve většině případů skončíte ihned u jedničky a vše proběhne bez dodatečného nastavování.

Při prvním použití vás Civil ještě poprosí o zadání licence, kterou naši zákazníci dostanou zdarma a stačí si o ni zažádat přes Helpdesk.


*** EDIT:
po importu ze souboru .xtp je bohužel nutné zadat ručně obrázky ikon, pokud nevíte, kde je hledat, jsou všechny ke stažení v souboru Ikony_extravilan.zip na helpdesku

***EDIT 16.8.2016 !!!
pro správný import podsestav je nutné mít nainstalován balíček knihoven C++. Knihovnu lze stáhnout zde

pondělí 8. srpna 2016

Productivity pack 3 pro Civil 3D 2016

Je tomu již pár týdnů, co vyšel nový productivity pack s číselným označením 3 pro AutoCAD Civil 3D 2016 - dále jen PP3. Tento rozšiřující balíček je k dispozici všem zákazníkům v subscription programu a je možné ho stáhnout přes váš účet na Autodesk Accounts u příslušného produktu v záložce "Updates & Add-ons" neboli Aktualizace a doplňky. Jiný, možná pohodlnější způsob je přímo přes počítačovou aplikaci Autodesk, pokud ji máte nainstalovanou.


Po instalaci PP3 se vám v Prostoru nástrojů na záložce Sada nástrojů objeví nová položka, obsahující funkce pro úpravu polygonového pořadu, dále pak nové podsestavy, které je nutno vložit na paletu nástrojů. Najdeme zde rovněž nápovědu k jednotlivým podsestavám a obecné informace.


Nové podsestavy

Pro import podsestav je třeba nejprve najít adresář, do kterého se vlastně balíček nainstaloval. To zjistíme v nápovědě k podsestavám, cestu si zkopírujeme do schránky pomocí CTRL + C a dvojklikem spustíme import podsestav, který se nachází přímo nad položkou nápovědy. Vytvoříme si vlastní paletu a pokud se vše povede, můžeme využívat nové podsestavy :)
Podsestavy obsahují několik základních typů, které se liší ve svých vlastnostech. Nalezneme zde podsestavy pro tvorbu laviček ve výkopu, kdy můžeme definovat maximální výšku svahu, po které se má lavička vytvořit. Výšku lavičky lze určit i zacílením, dále můžeme upravit sklony, její šířku či přidávat potrubí na jednotlivých úrovních. Operace se cyklicky opakuje dokud nenarazí na terén.


Dále zde nalezneme podsestavy pro tvorbu krajnic s parabolickým zaoblením, různé tunely, příkopy s potrubím, podsestavy pro tvorbu příkopů s bermou či bez ní, dle toho, zda se jedná o násyp či výkop.


Autodesk připojil i nové železniční podsestavy pro jedno a dvoukolejnou trať. Tyto podsestavy jsou však pro projektování dle českých a slovenských norem jen stěží použitelné, a proto doporučujeme využívat železniční podsestavy obsažené v balíčku RailwayTools.


Některé nové podsestavy je možné nahradit modrými sirkami, některé si můžete poměrně jednoduše vytvořit nebo upravit v Subassembly Composeru. Při jejich použití však nezapomínejte vložit sadu kódů do příslušných stylů, aby se vám vykreslovala jejich geometrie. Kódy z těchto podsestav se nepřeloží dle českých ekvivalentů, a tak se často setkáte např. s kódem Top místo českého Povrch.

Geodetický modul

PP3 dále přináší možnost pracovat s polygonovými pořady. Můžeme je jednoduše vytvářet, definovat body, úsečky, oblouky, provádět jejich vyrovnání a výsledky exportovat do PDF či HTML. Productivity pack 3 je tedy již nějakou dobu venku, možná ho už někteří z vás používají,  pokud o něm však slyšíte poprvé, můžete si ho stáhnout a vyzkoušet, třeba narazíte na funkci či podsestavu, která vám přijde užitečná, a do komentářů nám o tom můžete dát vědět. :)