pondělí 25. května 2015

Svahovací sirka s nastavitelnou prioritou

Dnešní článek je pouze krátkým představením nové podsestavy, tzv. modré sirky, kterou naleznete na našem helpdesku. Podsestava vznikla dle přání jednoho ze zákazníků na školení. Pravděpodobně by se ale mohla hodit i ostatním, tak jsem ji trochu doladil, dodělal k ní nápovědu, ikonu a vystavil ji.

Podsestava je variantou na výchozí sirku NapojeníNaSklonKPovrchu. Obsahuje však několik vylepšení. Např. umožňuje nastavit odlišný sklon pro násyp a pro výkop nebo vytvořit ohumusování. Tou nejdůležitější změnou je však možnost nastavení priority svahování, pokud je možných více řešení.

Výběr priority svahování, pokud je možných více řešení

Prioritu je možné nastavit pro výkop, násyp nebo pro nejnižší svah. Pokud je v daném místě koridoru možné pouze jedno řešení, tak je nastavení priority ignorováno. V tomto se naše modrá sirka významné liší od nastavení POUZE VÝKOP nebo POUZE NÁSYP, které obsahuje výchozí sirka NapojeníNaSklonKPovrchu.

úterý 19. května 2015

Křížení návrhových linií

V minulém článku jsme popsali hlavní funkci stavenišť a stručně popsali jejich vliv na křížící se návrhové linie (nlinie). Tentokrát se na tuto problematiku podíváme trochu blíže, protože zde nalezneme i poněkud ukryté funkce.

(Pro účastníky našich webinářů je již před pár lety poodkryl Martin Fober. Webináře se věnovaly zemním tělesům a návrhovým liniím a jsou k dispozici na našem helpdesku)

Co se tedy stane, když nakreslíte dvě křížící se návrhové linie v rámci jednoho staveniště? V jejich průsečíku se automaticky vytvoří bod, který můžete vidět např. v editoru výšek.

Ukázka křížení návrhových linií

Tento bod je v editoru symbolizován šedým trojúhelníčkem a jeho výšku nemůžete měnit. Ta je dána interpolací sousedních vrcholů naposledy vytvořené návrhové linie. Na přiloženém obrázku byla nakreslena nejdříve nlinie s výškou 10 na obou koncích. Poté byla nakreslena druhá linie jdoucí z výšky 50 do výšky 60. Průsečík s první nlinií je přibližně v její polovině a tudíž je výsledná výška tohoto bodu přibližně 55. Původní návrhová linie se díky tomuto křížení zlomila a uprostřed má výšku také téměř 55. Zjednodušeně řečeno je tedy řídící poslední nakreslená (nebo také upravená) návrhová linie a ostatní se ji přizpůsobí.

Už tohoto chování lze např. při modelování terénu pěkně využít. Nyní si ale ukážeme ještě velice pěknou a pěkně ukrytou funkčnost, která možnosti vzájemného provázání nlinií posune ještě dál. Jak jistě víte, návrhovým liniím lze přiřadit různé styly určující jejich vzhled v situaci, profilu či příčném řezu.

Výběr stylu u nově vytvářené nlinie

Jenže styly je možné využít také k určení priorit při křížení nlinií. Rozhodující tedy nebude poslední nakreslená nlinie, ale její styl a jeho pořadí vůči ostatním stylům. Ono pořadí lze stanovit po kliknutí pravým tlačítkem na sekci návrhové linie v prospektoru a výběrem položky "vlastnosti".

Určení pořadí stylů nlinií

Ovládání v samotném okně vlastností nlinií je už velice intuitivní. Za velice šikovnou funkci považuji možnost odfiltrování ve výkresu nepoužitých stylů nlinií, čímž se určování pořadí krásně zpřehlední. 

Pokud v Civil 3D modelujete povrchy pomocí nlinií a tuto funkčnost jste neznali, věřím, že si ji brzy oblíbíte a zakomponujete do vašeho workflow. Na závěr už jen stručné shrnutí chování křížících se nlinií:
 • Nlinie mají shodný styl: rozhoduje poslední vytvořená (upravená) nlinie
 • Nlinie mají různé styly: rozhoduje pořadí stylů určené v prospektoru

čtvrtek 14. května 2015

Není staveniště jako staveniště

Pro zkušené zemaře či vodaře je podstata stavenišť v Civil 3D naprosto zřejmá a využívají ji při každodenní práci. Často jsou však představy uživatelů o staveništích poněkud zkreslené. Třeba silničáři je mnohdy vnímají pouze jako prvek pro zorganizování více částí projektu, např. dle jednotlivých stavebních objektů. On k tomu zvláště ten název "staveniště" hodně svádí. Jejich hlavní význam ale leží trochu jinde...

Staveniště v Civil 3D slouží především k určení toho, které objekty se budou vzájemně ovlivňovat a které ne. Hovoříme zde o objektech, které nalezneme v prospektoru po rozbalení sekce "Staveniště", tedy trasy, návrhové linie, parcely a zemní tělesa. Z hlediska použití si ono ovlivňování rozdělíme na parcely a modelování terénu.

Parcely

Parcely je možné v Civil 3D tvořit jednak speciálními nástroji pro tvorbu parcel, tak trasami. Právě z tohoto důvodu je možné určovat staveniště i u tras. Jak staveniště v tomto případě fungují si můžeme vyzkoušet tak, že několik parcel překřížíme trasou nacházející se na shodném staveništi jako parcely a trasou, nacházející se na jiném staveništi (nebo žádném). Výsledek je dobře patrný na následujícím obrázku.

Trasa je na jiném staveništi než parcely a tudíž je neovlivňuje.

Trasa je na stejném staveništi jako parcely a tudíž je rozdělí.

Modelování terénu

U modelování terénu a výškového vedení návrhových linií je problematika o mnoho zajímavější. Na školeních vždy upozorňujeme, že pokud chcete vytvořit návrhové linie, které se kříží v různých výškách, musíte je dát do různých stavenišť, jinak se na jejich křížení vytvoří neviditelný bod, kde se obě linie spojí. A posluchači se pak diví, proč je to takto zkomplikované...

Zkusme se na to ale podívat z druhé strany. Automatická změna výšky jedné návrhové linie na základě úpravy výšek jiné linie je velice zajímavá a dobře využitelná. A co víc, tohoto automatického ovlivňování můžete využít i u zemních těles, ale také u kombinace zemních těles a návrhových linií. 

Ukázka jednoho z mnoha možných využití je na následujícím obrázku. Na něm je vidět navržený koridor tvořený komunikací s chodníkem a svahováním na jedné straně. Na druhé straně je pak svahování tvořeno ručně pomocí několika návrhových linií přidaných do povrchu jako povinné spojnice. Tyto linie jsou umístěny na stejném staveništi jako modrá návrhová linie, která je dynamicky spojená s koridorem. Díky tomu se svah drží koridoru a reaguje na jeho změny. (Omluvte prosím kostrbatost ručně tvořeného svahu, který je navržen jen velice narychlo pro ukázku )

Ukázka dynamického propojení ručně modelovaného svahu a koridoru

Myslím, že modelování terénu, při kterém můžete kombinovat funkce koridorů, návrhových linií, zemních těles a dalších funkcí je jedou z nejsilnějších stránek Civilu 3D. Ale až se správným používáním stavenišť je můžete využít naplno.

pondělí 4. května 2015

Instalace AutoCAD Civil 3D 2016 CZ

Rok co rok zde na blogu přicházíme s článkem popisujícím instalaci nové verze Civil 3D. Momentálně jsme již dospěli k číslu 2016, takže se můžeme s chutí pustit do toho...
(O novinkách ve verzi 2016 si můžete přečíst v nedávném článku)

1) Úvodní obrazovka


2) Souhlas s licenčními podmínkami


3) Zde je prostor k vyplnění vašeho sériového čísla a klíče produktu, který je pro samotný Civil 3D 237H1. Samozřejmostí je volba správného typu instalace - samostatná nebo síťová.


4) Na následující obrazovce můžete deaktivovat instalaci Autodesk ReCap, pokud neplánujete pracovat s mračny bodů. Následně otevřete podrobnosti instalace AutoCAD Civil 3D 2016.


5) Doporučuji nainstalovat Subassembly Composer, kdybyste se chtěli někdy pustit do tvorby vlastních podsestav.


Následně zkontrolujte, že instalujete Express Tools, nechte si dát na plochu klasický AutoCAD a pak také český obsah.


Na plochu naopak nepotřebujete dávat zástupce "Civil 3D - metrické". Nesmíte ho ale úplně deaktivovat, protože je vyžadován českým balíčkem.


6) Tím by mělo být veškeré nastavení hotové. Můžete sbalit podrobnosti k instalaci AutoCAD Civil 3D 2016, kliknutím na "Instalovat" spustit samotnou instalaci a počkat, až se Civil úspěšně nainstaluje.Na rozdíl od minulé verze 2015 zatím nevíme o žádných chybách v instalaci. Pokud by se časem něco objevilo, tak o tom budeme informovat doplněním tohoto článku.

pátek 24. dubna 2015

Hierarchie stylů COGO bodů

V nedávném článku jsme ukazovali, jak zpřístupnit výběr výchozího stylu nových bodů pomocí deaktivace klíčů popisu. Výsledkem je velice jednoduchá možnost formátování nových bodů, která bude velké části uživatelů plně postačovat. Není však příliš pružná a jde v podstatě proti filosofii práce s body v Civil 3D. V tomto článku si ukážeme, co všechno má vliv na výsledný styl COGO bodů a jak jejich zobrazení efektivně spravovat.

Nejprve začneme hierarchií funkcí, které styl bodu řídí. A platí zde, že vyšší přebíjí nižší:

 1. Skupiny bodů se zapnutým přepisem
 2. Vlastnost konkrétního bodu
 3. Klíče popisu
 4. Skupiny bodů

Půjdeme postupně od nejnižší úrovně, kterou jsou skupiny bodů. Každý bod je vždy zahrnut ve skupině "_všechny body", ale může spadat i do libovolného počtu dalších skupin. Pokud jeho styl neovlivňuje žádná z funkcí nacházejících se v hierarchii výše, je za styl bodu a popisku zodpovědné právě nastavení skupiny bodů.

Nastavení stylu bodů ve skupině bodů

TIP: Pokud bod spadá do více různých skupin, je určující pořadí těchto skupin, které můžete změnit pravým kliknutím na "Skupiny bodů" v prospektoru a výběrem položky "Vlastnosti...".

Změna pořadí skupin bodů

O úroveň výše jsou tzv. klíče popisu. Ty slouží k úpravě stylu COGO bodů na základě hrubého popisu. Díky nim tak můžete např. naformátovat body importované z textového souboru přímo dle popisků, které k nim dopsal geodet. Pokud tedy klíč popisu mění styl bodu (nebo popisek), je určující a přepisuje nastavení dané skupinou bodů. V opačném případě je zachováno nastavení bodu dané skupinou bodů.

Klíče popisu bodů

Téměř na špičce v popsané hierarchii je vlastnost konkrétního bodu. Tedy když v paletě vlastností nastavíte pro bod(y) jiný styl bodu nebo styl popisku než "<výchozí>". Tím můžete přebít nastavení dané skupinou bodů i klíči popisu.

Změna stylu ve vlastnostech bodu

Nyní už se konečně dostáváme k možnosti, která je v hierarchii nejvýše a je vždy určující. Změní tak styl bodu a popisku bez ohledu na jakákoliv jiná nastavení. Je jí opět skupina bodů, která má ale tentokrát nastaven přepis stylu bodu či popisku bodu. Samozřejmě opět záleží na pořadí skupin, jak již bylo popsáno výše.

Funkce "přepisy" ve skupinách bodů

Celý tento systém pro řízení stylu bodů se může zprvu zdál dosti komplikovaný. Má ale svou logiku a pokud se naučíte využívat třídění do skupin bodů, může být velice efektivní.

Na závěr přidávám tip, jak efektivně schovávat body, které zrovna nepotřebujete mít zobrazené. Ve skupinách bodů si můžete vytvořit novou skupinu, kterou nazvete např. "Skryté". Tuto skupinu nastavíte tak, že bude zahrnovat všechny body a přepíše styl bodů i popisků na "<nic>". Výsledkem je pak skrytí všech bodů ve skupinách, které se nacházejí v pořadí skupin pod skupinou "Skryté". Předpokladem je samozřejmě fakt, že si body pečlivě členíte do skupin bodů. Majitelé naší nové šablony si jistě všimli, že takovouto skupinu jsme v šabloně již předpřipravili.

úterý 21. dubna 2015

Nová silniční šablona pro AutoCAD Civil 3D 2015

Po trochu delší době vydáváme aktualizaci naší CAD Studio silniční šablony, která přináší několik větších a hodně menších změn a oprav. V tomto článku si shrneme to nejdůležitější, co nová šablona přináší.

Trasa

Na trasách byly provedeny poměrně komplikované úpravy, kterých by si většina uživatelů patrně ani nevšimla. Výsledkem je ale správné umisťování popisků trasy, především tabulek prostých i přechodnicových oblouků. Ty se nyní vždy umisťují správně orientované do vnitřní strany směrových oblouků.
Dále při použití funkce klopení obsažené v Civil 3D a zadání šířky jízdního pruhu se symboly klopení na trase příslušně zvětšují a zmenšují dle šířky navrhované komunikace. Pokud používáte klopení, které je součástí Civil Tools 2015, můžete velikost značek změnit ručně pomocí výrazu.


Trasa s klopením a tabulkou oblouku

Podélný profil

Podélný profil prodělal v nové verzi šablony patrně neviditelnější změnu. Trochu jsme se vzhledem podélného profilu vzdálili českým normám a zvyklostem díky přesunutí srovnávací roviny nad datové proužky. Hlavním důvodem byla občas se vyskytující chyba v kótě srovnávací roviny. Velkým přínosem této změny je ale také zjednodušení v definicích sad proužků. Nyní bude výrazně jednodušší nějaký proužek doplnit, odstranit nebo změnit pořadí bez toho, aby se celý profil "rozsypal".

Nový vzhled podélného profilu

Změn je ale v podélném profilu výrazně více. Přibyly další styly podélných profilů, které by měly pokrýt všechny standardní požadavky (kóty v pravidelném staničení, ve stopách příčných řezů, ve významných bodech směrového a výškového návrhu a jejich kombinace).
Nově jsou kóty terénu a nivelety sdruženy do jediného proužku. Stejně jako ve výchozí Autodeskové šabloně tedy nastavte ve všech proužcích "Profil 1" jako niveletu a "Profil 2" jako terén. Díky tomuto sdružení proužku nivelety a terénu je možné používat funkci automatického posouvání proužků, pokud se nacházejí příliš blízko sebe.
Dále byly do profilu přidány často požadované značky nejnižšího a nejvyššího bodu oblouku.
Popisky profilů (staničení, výškové kačeny, ...) jsou nadefinovány odděleně a je tak možné ručně posouvat každou hodnotu zvlášť. Taktéž byly téměř úplně odstraněny překryvy několika hodnot (obvykle staničení výškových oblouků).

Ostatní

 • Do sad stylů kódů byly doplněny kódy používané v nových podsestavách, které jsme vydali.
 • Byly přidány nové popisky spojnic v šikmých řezech a svislé kóty spojnic.
 • Styly jsou nyní pojmenovávány především dle barvy a typu čáry tak, aby byl na první pohled patrný výsledný vzhled.
 • Všechny popisky sklonů byly upraveny tak, aby nezobrazovaly text "horizontální" či "vertikální", ale "0,00%" nebo nic. Při sklonu 0,00 % také zmizí šipka udávající směr sklonu.
 • Na mnoha místech byly přidány nové popisky (např. redukovaná výška povrchu ve formátu XX.xx)
 • Byly přidány tabulky kubatur dle jednoho ze starších článků.
 • Byla opravena pravidla pro návrh potrubních sítí. Tato funkce by teď měla pracovat o něco lépe.
 • A další...
Šablonu můžete vesele stahovat na našem NOVÉM helpdesku. Pokud narazíte na nějakou chybu nebo chybějící funkci, napište, a my se jí pokusíme vyřešit.


čtvrtek 9. dubna 2015

Český Civil 3D 2016 je venku!

Člověk se ani pořádně nevzpamatuje z C3D 2015 a už je tu verze 2016 a dokonce i česky. Je to prostě fofr. Obecně lze říci, že nový Civil potěší hlavně vodaře, kde přibyla jedna z funkcí, na kterou se čekalo roky... více se ale dočtete v novinkách níže:
 • Integrace nástroje Autodesk Point Cloud Surface Extraction, který je nyní dostupný na pásu karet a umožnuje zadáním vzdálenosti mezi jednotlivými body definovat množství bodů v povrchu.
 • Integrace bonusového balíčku AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1 s funkcemi pro oboustrannou komunikaci mezi Civil 3D a Infraworks 360, včetně importu mostů jako 3D těles do C3D výkresů a schopností vytvářet 3D tělesa z povrchů a potrubních sítí. Vzpomínejte, psal jsem o tom v jednom z předchozích článků. Je to užitečné, hlavně v momentě, kdy potřebujete dostat povrch do Revitu nebo do jiné 3D aplikace.
 • Povodí – nová volba vyřadit povodí (přiznám se, že musím nejdřív pochopit, co tím chtěl básník říci)
 • Koridory – u směrového cílování je nyní možné vybírat trasu/trasy dle hladiny podobně jako tomu bylo u křivek v předchozích verzích
 • IFC - Možnost importovat a exportovat převedené objekty jako 3D tělesa do mezinárodně uznávaného BIMového formátu IFC. Předpokládám, že bude předtím nutné všechny Civil 3D entity vyexportovat do 3D těles.
 • Vylepšená zpráva datových zkratek – oprava neplatných odkazů a „přelinkování“ na jiné zdrojové soubory - při stále se zvětšujících objemech dat určitě praktická funkce
 • Nové popisky křížení potrubí – blýská se trochu na lepší časy, v této verzi je možné automaticky vygenerovat popisek zobrazení podélného profilu v průsečíku potrubí a trasy a také v místech, kde potrubí protíná stopu příčného řezu. Popisek je pak dynamicky zobrazen u kříženého potrubí v příčném řezu. Není to ještě automatické křížení Nlinií s trasou, které by bylo praktičtější, ale jistý náznak popisků v křížení tam je...
 • Směr zobrazení příčného řezu je nyní možné nastavit i zprava doleva tzn. zrcadlově, to je řekl bych, zlatý hřeb této verze a už dlouho to byl jeden z nejdůležitějších požadavků projektantů vodohospodářských staveb. Pozor na případy, kdy se takto otočený příčný řez otevře ve starší verzi Civilu. Řez se totiž zobrazí zase postaru zleva doprava.
 
 • V Subassembly Composeru přibyla možnost definovat „smyčkovou geometrii spojnic“. Máte k dispozici možnost opakovat několik po sobě jdoucích spojnic než narazí na cílový povrch nebo jen nastavit počet opakování dané spojnicové geometrie. Lze určitě využít při opakování zazubení u vysokých násypů či u laviček ve větších výkopech. Přestože většina betatesterů tlačila na Autodesk, aby umožnil z těchto sirek tvořit i tvary, nestihli to z vývoje už zapracovat. Na druhou stranu už zase fungují pomocné spojnice...

Sečteno a podtrženo - verze Civilu 3D 2016 je klíčová hlavně pro vodaře. Vedle drobnějších funkcí popsaných výše, vylepšeného českého překladu uvnitř některých dialogů zaujmou určitě novinky vlastního AutoCADu 2016 popsané mým kolegou Ondrou dříve.